Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne

Relacje pomiędzy światem islamu a globalizacją, czy islamem a nowoczesnością, ujmowane są zazwyczaj przez pryzmat społeczno-kulturowy bądź przez pryzmat gospodarki.

Książka łączy te dwie perspektywy, przedstawiając przemiany społeczne i gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie arabskim – wyodrębnionym
z kręgu cywilizacji muzułmańskiej.

Tłem dla analizy są procesy globalizacyjne, którym poddany jest Bliski Wschód i Północna Afryka – podobnie jak inne regiony rozwijające się. Opracowanie ukazuje zróżnicowanie uczestnictwa państw arabskich
w procesie globalizacji, które wykracza poza – utrwalony w powszechnej świadomości – eksport surowców energetycznych. Podejmuje także dyskusję na temat roli islamu w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Wprawdzie o podejściu Arabów do globalizacji napisano wiele,
w rzeczywistości jednak nikomu nie udało się dotychczas w sposób wszechstronny poddać analizie arabskiego stosunku do przemian globalizacyjnych. Dotychczasowe prace grzeszyły przede wszystkim stronniczością: zachodnie – eurocentryzmem, arabskie zaś podszyte były kompleksem przekonania o zachodniej agresji. Autorka podjęła się bezstronnej analizy, starając się przedstawić jasny obraz tendencji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Innymi słowy pokusiła się o przełamanie stereotypów panujących w zachodnim odbiorze, uznającym neokonserwatywne mrzonki o zderzeniu cywilizacji islamu z Zachodem.

                                                                                      Prof. Janusz Danecki
Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne
Katarzyna Górak-Sosnowska