Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Święta w pracy?

Za kilka dni zasiądziemy do Wigilijnych stołów w kręgu rodziny i bliskich. Tymczasem już w najbliższych dniach większość z nas będzie też obchodzić święta w pracy. Jak będą wyglądały te obchody? Co szykują dla nas pracodawcy?

Święta Bożego Narodzenia są jednymi z najbardziej zakorzenionych w polskiej tradycji. Nie dziwi zatem, że obchodzimy je nie tylko w gronie rodzinnym, ale też zdecydowana większość firm co roku szykuje dla swoich pracowników różnego typu świąteczne atrakcje. W najnowszym wspólnie zrealizowanym sondażu Instytutu Badawczego Randstad i TNS zapytano pracodawców, jakie mają plany na uczczenie świąt. 

 

Królują ‘pracowe’ Wigilie, bony i premie

Na 1000 zapytanych firm aż 72% potwierdziło, że ma zaplanowane atrakcje świąteczne dla swoich pracowników. Z deklaracji firm wynika, że w ramach obchodów świątecznych i noworocznych najczęściej możemy się spodziewać zaproszenia na mniej lub bardziej uroczyste spotkanie, tzw. pracową Wigilię (30%). Niemal tak samo popularnym rozwiązaniem będzie ufundowanie przez firmę bonów podarunkowych (29%), a tylko nieco rzadziej pracodawca przekaże załodze premie okolicznościowe (25%). Co piąta firma (22%) ma też w planach podarowanie pracownikom świątecznych upominków dla nich lub ich rodzin.

Jak komentuje wyniki Dagmara Chudzińska-Matysiak, menedżer regionalny agencji doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Randstad: „Katalog atrakcji szykowanych przez firmy dla pracowników jest raczej wąski. Firmowe Wigilie, bony upominkowe, czy premie są znane nam od lat, ale też po prostu najlepiej się sprawdzają. Jednak spotkania firmowe coraz rzadziej są klasycznym ‘śledzikiem’, a częściej zajęciami integracyjnymi, jak warsztaty kulinarne, ceramiczne, czy paint-ball. Tego typu spotkania integrują zespoły, pozwalają na pokazanie łagodniejszej twarzy współpracowników i szefostwa. Bony, czy premie oczywiście są witane najbardziej entuzjastycznie – niezależnie od poziomu wynagrodzeń, dodatkowy zastrzyk gotówki przed świętami pozwala na bogatsze przygotowania do świąt – zakup produktów spożywczych, czy też dodatkowych prezentów.”

 
Świętuje cała Polska

Na najbardziej rozbudowane, przewidujące różne formy prezentów obchody świąt przygotowują się firmy z branży transportowej, gospodarki magazynowej i łączności. Tylko nieco rzadziej w tym gronie pojawiały się firmy usługowe oraz przemysłowe. Na najmniej atrakcji mogą liczyć pracownicy firm budowlanych oraz zajmujących się obsługą nieruchomości.

Pomimo regionalnych rozbieżności, na jakąś formę prezentu mogą liczyć pracownicy w każdym regionie kraju. Firmy w centrum, na zachodzie i południu mają wyraźnie więcej planów świątecznych. W tych rejonach pracownicy mogą liczyć przynajmniej na firmową Wigilię (odpowiednio 34%, 32% 31%), ale też zwykle będą one wsparte innymi atrakcjami. Region wschodni wyróżnia największa skłonność firm, do przekazywania zatrudnionym bonów prezentowych (34%). Natomiast na północy znacząco bardziej popularne jest myślenie o prezentach fundowanych dla dzieci pracowników (28%).

 

Mniejsze firmy tradycję wspierają rzadziej

Tylko co piąty zapytany pracodawca potwierdził, że nie przewiduje prezentów, czy innej formy świętowania dla pracowników. Co ciekawe, częściej znajdują się w tej grupie mniejsze firmy, zatrudniające od 10 do 49 członków załogi (28%). Im większa firma, im więcej osób zatrudnia, tym bardziej jest skłonna do zaangażowania się w przygotowanie dodatkowych świątecznych działań. „Mniejsze firmy, co prawda bardziej są kojarzone z rodzinną atmosferą i pracownicy lepiej się w nich znają nawzajem, ale też obecnie mają zdecydowanie trudniejszą sytuację finansową. Duzi pracodawcy nie tylko zwykle lepiej sobie radzą finansowo, ale też mają całe strategie wewnętrznych działań wizerunkowych, w których kładzie się nacisk na budowanie atmosfery pacy i przyjaznego nastawiania pracowników. To, co jest ważne dla pracowników, jest ważne i dla pracodawcy, a w tym okresie trudno zignorować fakt, że idą święta.” – tłumaczy Dagmara Chudzińska-Matysiak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje o badaniu:

Omawiane wyniki pochodzą z badania Plany Pracodawców – sondażu Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności, m.in.: planowanych zmian w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, czy przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki. Pytania kierowane są bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za politykę kadrową (w małych przedsiębiorstwach jest to zarząd lub właściciel firmy).

Badanie zostało zrealizowane przez ekspertów TNS metodą CATI (indywidualne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) w okresie od 17 października do 21 listopada 2013 r. na reprezentatywnej ze względu na region i wielkość firmy próbie 1000 firm (margines błędu statystycznego dla próby N=1000 wynosi 3,1%). Z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług.