Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Święto Uniwersytetu Gdańskiego

Rektor i Senat Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić społeczność akademicką naszej uczelni na uroczyste posiedzenie Senatu UG z okazji Święta 41. Rocznicy powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość odbędzie się 18 marca 2011 r. o godz. 10.00 w auli Głównej Wydziału Prawa i Administracji w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 6.

Program uroczystego posiedzenia Senatu UG z okazji

Święta 41. Rocznicy powołania Uniwersytetu Gdańskiego

 

  • Hymn państwowy,
  • Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernarda Lammka,
  • Wręczenie odznaczeń państwowych i Medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego,
  • Promocje doktorskie,
  • Gaudeamus igitur,
  • Wręczenie Nagród Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza,
  • Gaude, Mater Polonia,
  • Wręczenie nagród dla dziennikarzy za teksty promujące Uniwersytet Gdański,
  • Koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka.

Uroczystość poprowadzi JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek.

Tego samego dnia o godz. 19.00, także w auli Wydziału Prawa i Administracji UG, odbędzie się specjalnie przygotowany na tę okazję koncert galowy w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, który w tym roku obchodzi 40-lecie.Na koncert „Muzyczne podróże chóru”, pod dyrekcją Marcina Tomczaka, złożą się utwory z 12 krajów świata (w narodowych językach), głównie melodie tradycyjne i ludowe. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Tradycyjnie w czasie święta Uniwersytetu Gdańskiego zostaną wręczone nagrody „Nauczyciela Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, dydaktyków cieszących się szacunkiem i uznaniem całej społeczności akademickiej. Laureaci tegorocznej nagrody to prof. dr hab. Hieronim Chojnacki z Wydziału Filologicznego, dr Beata Grobelna z Wydziału Chemii i dr Marcin Szulc z Wydziału Nauk Społecznych. Wyróżnienia otrzymali: dr Barbara Wolnik – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, dr Anna Żaczek – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, dr Jerzy Wnorowski – Wydział Prawa i Administracji, dr Iwona Sakowicz – Wydział Historyczny, dr Sławomir Antkiewicz – Wydział Ekonomiczny, dr Czesław Nitecki – Wydział Biologii, dr Józef Korzeniewski – Wydział Oceanografii i Geografii.

W czasie uroczystości wręczone zostaną również doroczne nagrody Złote i Srebrne Pióro Universitatis Gedanensis dla dziennikarzy.

Zgodnie z tradycją akademicką, w tym roku 21 marca, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz dziekani i prorektorzy UG złożą kwiaty na grobach Rektorów Uniwersytetu Gdańskiego: prof. Janusza Sokołowskiego, prof. Roberta Głębockiego, prof. Karola Taylora i prof. Czesława Jackowiaka.

W ramach obchodów Święta Uniwersytetu Gdańskiego tradycyjnie odbędą się Targi Akademia 2011 – największe na Pomorzu targi informacyjne dla kandydatów na studia – 21-23 marca, Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie, ul. Wita Stwosza 55/57. Godziny otwarcia: 9.00-16.00. W ramach targów proponujemy: ponad 70 stoisk informacyjnych polskich i zagranicznych szkół wyższych, wydziałów i jednostek Uniwersytetu Gdańskiego, szkół pomaturalnych i policealnych, szkół językowych, organizatorów, kursów maturalnych oraz wydawnictw i ponad 80 punktów programu, w tym: spotkania młodzieży z rektorami, próbne matury m.in. z matematyki, historii, języka polskiego, biologii, chemii i języka angielskiego, spotkania informacyjne z dziekanami wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, wykłady popularno-naukowe, warsztaty, pokazy doświadczalne, zwiedzanie laboratoriów i pracowni naukowych, zwiedzanie Biblioteki Głównej UG, liczne pokazy i konkursy. Wstęp wolny. Zapraszamy!