Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Systemy ERP Microsoft Dynamics na studiach podyplomowych

Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie uruchomiła drugą edycję studiów podyplomowych „Systemy klasy ERP II w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Program studiów opracowany został z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu rynkowym na specjalistów z tej dziedziny.

Program studiów podyplomowych realizowany jest wspólnie z Międzynarodowym Centrum Szkoleń i Kompetencji, posiadającym oficjalny status Centrum Edukacyjnego Microsoft – Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions. Centrum specjalizuje się
w kompleksowym wsparciu edukacyjnym użytkowników systemów firmy Microsoft. Studenci mają więc gwarancję, że program zajęć przygotowany został przez najlepszych ekspertów
i będzie w pełni odpowiadał ich wymaganiom, a przede wszystkim wprowadzi ich w tajniki najnowocześniejszych aplikacji ERP (Enterprise Resource Planning).
 
Studia dofinansowane są z funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu „Systemy klasy ERPII w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, dlatego też ich cena jest niezwykle atrakcyjna – czesne wynosi zaledwie 1080zł. Warto się więc spieszyć, bo rekrutacja na nowy kierunek
z dofinansowaniem unijnym wciąż trwa. W późniejszych terminach planowane jest też uruchomienie kolejnych edycji studiów w trybie komercyjnym.
 
Kandydaci mają do wyboru dwa warianty studiów dotyczących zintegrowanych systemów ERP II do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem: Dynamics AX i Dynamics NAV. Pierwszy wariant skierowany jest głównie do pracowników średnich i dużych firm, a zajęcia ruszają już 28 listopada.
Natomiast studia z zakresu systemu NAV przeznaczone są dla osób zatrudnionych
w przedsiębiorstwach mikro i małych. Ich rozpoczęcie planowane jest na październik 2010 roku.

W ramach obu edycji, dostępne są trzy specjalizacje:
  • SCM – zarządzanie dostawami
  • FIN – zarządzanie finansami
  • DEV – rozbudowa i administracja
 
Zajęcia obejmują zarówno przedmioty teoretyczne, jak i praktyczną naukę obsługi systemów. W zakres studiów wchodzą zajęcia ogólne dotyczące zarządzania, w tym zarządzania projektami informatycznymi, ale też w zależności od specjalizacji, przedmioty dotyczące problematyki zarządzania dostawami, finansami czy administracji.
 
„Zajęcia prowadzone będą w trybie weekendowym i obejmują 176 godzin pracy
w kameralnych, 20-osobowych grupach umożliwiających indywidualny kontakt
z wykładowcami. Aby uczestnicy mogli jak najpełniej skorzystać z naszej oferty i otrzymali wiedzę oraz umiejętności najbardziej przydatne i dopasowane do swoich potrzeb, podzieleni zostaną na grupy dedykowane małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom”
– wyjaśnia Kamil Fałek, Dyrektor Operacyjny MCSK.
 
Oferta studiów skierowana jest do pracowników średniego i niższego szczebla, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy wykorzystują w swojej pracy systemy ERP lub przygotowują się do tego i posiadają już podstawową wiedzę z obszaru jednej z proponowanych specjalizacji.
O uczestnictwo mogą ubiegać się osoby z wykształceniem wyższym, aktywne zawodowo
i mające minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe. Ukończenie studiów wiąże się
z napisaniem i obroną pracy dyplomowej polegającej na wykonaniu indywidualnego projektu, potwierdzającego praktyczne umiejętności obsługi systemu Dynamics AX lub Dynamics NAV.
 
Ponieważ MCSK jest także autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Prometric, poszczególne specjalizacje przygotowują uczestników do egzaminucertyfikacyjnego Microsoft z zakresu finansów, logistyki i produkcji w systemie Dynamics AX 2009 i Dynamics NAV oraz instalacji i konfiguracji tych programów. Zdanie egzaminu i otrzymanie certyfikatu jest gwarancją fachowej wiedzy i umiejętności technicznych.
 
Jak mówi Mariusz Wołodźko, szef działu Microsoft Dynamics w polskim oddziale Microsoft – „Rozwiązania klasy ERP od lat cieszą się dużym zainteresowaniem klientów i partnerów Microsoft oraz konsultantów rozwiazań tej klasy. Dostępne od lat studia podyplomowe, dotyczące zintegrowanych systemów ERP II do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, wiązały się do tej pory z dość wysokim kosztem. Teraz, dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, zdobywanie kwalifikacji w zakresie systemów ERP stało się bardziej dostępne”.