Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Szkolenia Działu Rozwoju Kultury Narodowego Centrum Kultury

W ramach programu Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej Dział Rozwoju Kultury Narodowego Centrum Kultury w Warszawie prowadzi szkolenia dla instytucji, organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sektorze kultury.

Wychodząc naprzeciw potrzebom sektora kultury w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków na realizację działań kulturalnych, NCK w 2007 roku będzie kontynuował szkolenia dotyczące problematyki przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz
z zakresu zarządzania instytucjami kultury.
Najbliższe terminy szkoleń to:
Z zakresu szkoleń specjalistycznych nt. funduszy UE
23-25 kwiecień 2007 „Przygotowanie wniosków na projekty „miękkie”
4-6 czerwiec 2007 „Przygotowanie projektów współfinansowanych z funduszy UE – technika projektowania”
26-28 czerwiec 2007 „Przygotowanie projektów współfinansowanych z funduszy UE – studium wykonalności”
Z zakresu szkoleń specjalistycznych nt. zarządzania instytucjami kultury
16-18 kwiecień 2007 „Aspekty prawne realizacji działań kulturalnych”
28-31 maj 2007 „Strategiczne myślenie w kulturze – zarządzanie instytucjami”
Koszty szkoleń w ponad 50% pokrywa Narodowe Centrum Kultury.
Więcej informacji na stronie www.regiony.nck.pl/szkolenia oraz u p. Bogumiły Wiesiołek, Dział Rozwoju Kultury NCK tel. (022) 21 00 135.