Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Szlachetne Paczki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie!

Przez ostatnie trzy tygodnie na UEK trwała zbiórka darów dla potrzebujących rodzin zorganizowana przez Sekcję Promocji Kancelarii Rektora UEK w ramach ogólnopolskiej akcji "Szlachetna Paczka" Stowarzyszenia WIOSNA. Do promocji tego szczytnego przedsięwzięcia zaangażowali się nie tylko studenci ale i pracownicy, organizacje studenckie oraz Kolegium Rektorskie naszej Uczelni. Akcja zaowocowała zbiorem 72 paczek dla 13 potrzebujących rodzin! To pierwsza zorganizowana na taką skalę promocja "szlachetnej paczki" na UEK.

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Od tego roku także społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wspiera tę wyjątkową inicjatywę. „Szlachetną Paczkę” zaproponowaliśmy naszym studentom, pracownikom oraz absolwentom, łącznie grupie ponad 100 tyś. osób. Na całym kampusie głośno było nt. możliwości pomocy i szczegółów włączenia się w akcję. Każda z przygotowanych przez Uczelnię paczek to konkretne, wyszczególnione przez potrzebujących produkty. Najczęściej były to żywność, odzież oraz środki czystości. 
W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta.
W SZLACHETNEJ PACZCE stawiamy na pomoc konkretną i bezpośrednią – bo tylko taka pomoc jest skuteczna i może faktycznie poprawić trudną sytuację. Prawdziwa bieda jest jak choroba – aby odpowiednio ją leczy niezbędna jest wcześniejsza diagnoza. To właśnie dlatego najpierw wolontariusze PACZKI odwiedzają rodziny ubogie i pytają o ich potrzeby. W ten sposób darczyńcy mogą przygotować paczki, które są trafionym prezentem – takim, który może coś zmienić, jest spełnieniem marzeń i źródłem radości.

SZLACHETNA PACZKA łączy ludzi różnych środowisk, niosąc wsparcie tam, gdzie jest ono szczególnie potrzebne. Uczy ludzi jak pomagać skutecznie i sensownie, by to działanie przyniosło nie tylko oczekiwany skutek, ale stało się źródłem radości czy pasją. PACZKA poszerza też świadomość społeczną, informując o stanie biedy w Polsce i jednocześnie przekonując, iż każdy może jej przeciwdziałać dzięki swojemu własnemu zaangażowaniu i otwarciu na innych. PACZKA zachęca w końcu do robienia wyjątkowej jakości prezentów, które mają moc naprawdę silnie wpłynąć na obdarowanych. Te prezenty zapewniają rodziny w potrzebie, że nie są pozostawione same sobie i że są ludzie szlachetni, którym zależy na ich losie.

Stowarzyszenie WIOSNA

Stowarzyszenie WIOSNA istnieje od 2001 roku. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Naszą misją jest propagowanie solidarności z potrzebującymi, pośredniczenie w organizowaniu pomocy i współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy, by ludzie w sposób skuteczny pomagali sobie nawzajem, dlatego w naszych projektach łączymy osoby potrzebujące z darczyńcami i wolontariuszami. Organizujemy:

    * SZLACHETNĄ PACZKĘ- wigilijną pomoc dla potrzebujących rodzin;

    * AKADEMIĘ PRZYSZŁOŚCI- całoroczny program edukacyjny dla dzieci;

    * WIOSNĘ LIDERÓW- warsztaty i szkolenia przygotowujące wolontariuszy do pracy liderów środowiskowych;

    * DZIAŁAJ.PL -nowoczesną platformę komunikacyjną oraz interaktywne centrum dobrych praktyk, przeznaczone dla studentów, firm i organizacji pozarządowych;

    * KAMPANIĘ NA RZECZ UŚMIECHU -promującą wzajemną życzliwość wśród Polaków.

Główną formą naszej działalności jest wolontariat – tylko w ciągu ubiegłego roku współpracowało z nami ponad 2,5 tysiąca wolontariuszy i liderów środowiskowych. W Wiosenne projekty angażują się przede wszystkim studenci oraz pracownicy firm – m.in. mamy wolontariuszy z BP Polska, UBS, Sabre Holdings, Motorola Polska i RR Donnelley.

W ramach wszystkich projektów pracujemy w oparciu o innowacyjny mechanizm pomocowy, w którym podstawą działania jest rzetelna diagnoza potrzeb, pociągająca za sobą przemyślane, dostosowane do sytuacji i możliwie najbardziej efektywne metody reagowania. 

WIOSNĘ wyróżnia skuteczność: od początku stale wzrasta wartość przekazywanej przez nas pomocy. W ciągu 8 lat działalności pomogliśmy blisko 58 tysiącom osób, a łączna wartość udzielonego wsparcia sięgnęła 10 mln zł.