Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Sztuka walki i samoobrony w aspekcie historycznym, prawnym, psychologicznym

Książka łączy w sposób syntetyczny obszerną wiedzę z zakresu walki, wyodrębniając jej najtrudniejszy element, czyli samoobronę.

Analizę całości materiału oparto o przekaz historyczny dotyczący rozwoju
i kształtowania poszczególnych sposobów walki w Polsce i na świecie, aspekty prawne oraz psychologiczne.

Niewątpliwym atutem publikacji jest zamieszczenie opinii na temat samoobrony wybitnych zawodników sztuk i systemów walki, takich jak: Tomasz Adamczyk, Dariusz Idzikowski, Łukasz Jurkowski, Dariusz Michalczewski, Paweł Nastula, Jerzy Pomianowski, Tomasz Rybotycki, Piotr Sawicki, Marek Piotrowski, Dariusz Zimoląg oraz Andrzej Wroński.

Z recenzji prof. dr. hab. Bogdana Szulca:

Praca dr. Konrada Raczkowskiego jest publikacją unikalną. Autor z dużą znajomością rzeczy rozpatruje ogólne kwestie związane z walką. Sięga do ogólnej teorii walki i w konsekwencji prezentuje różne formy, rodzaje i typy walki. W tej kwestii wykład autora jest przejrzysty
i przekonujący. Opis poszczególnych sposobów walki pozwala czytelnikowi poznać ich istotę
i zasady, często zaś wniknąć w głębię poznawczą. Niewątpliwie użyteczność opracowania podwyższają znakomicie wyodrębnione zagadnienia psychologiczne samoobrony oraz wybrane aspekty prawne. Wartość dydaktyczną pracy podnosi „Ekspercka Księga Mistrzów”.
Ich sylwetki i wypowiedzi niewątpliwie wpłyną na percepcję czytelników. Gratulując autorowi, wyrażam nadzieję, iż książka znajdzie nabywców nie tylko wśród znawców, trenerów
i zawodników, ale także, a może przede wszystkim, wśród młodzieży.

Wydawca: Difin.pl