Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Szukasz praktyk lub stażu? Strzeż się tych błędów!

Przy aplikowaniu na staż czy praktyki można popełnić te same błędy co przy szukaniu pracy. I nawet tu konsekwencje błędów, mogą być dla kariery dość znaczące. Możemy stracić nie tylko okazję do zdobycia doświadczenia, ale i ciekawej pracy.

Specjaliści od rekrutacji od lat namawiają, by brać udział w praktykach i stażach. To one pozwalają zdobyć tak cenne obecnie na rynku pracy doświadczenie. Dzięki nim od podszewki poznać można zawód, który będzie wykonywało się w przyszłości. To także okazja do poznania kultury pracy w danej organizacji, a nawet do znalezienia pracy. Przez wiele firm praktyki czy staże traktowane są jako okres próbny, a najlepsi uczestnicy mogą liczyć po ich zakończeniu na ofertę pracy. – Staże czy praktyki są pierwszą szansą zdobycia cennego doświadczenia, dlatego ten pierwszy krok proponuję dobrze przemyśleć, bowiem staż czy praktyka może pozwolić nam na zdobycie w przyszłości pracy. Są bowiem firmy, które w taki sposób „łowią” przyszłych pracowników – potwierdza Ewa Słaboń ze Smart HR.

 

Nie ilość, a jakość

Najczęstszym błędem, jaki popełniają kandydaci, poszukując staży i praktyk, jest odpowiadanie na przypadkowe oferty, bez przemyślenia, gdzie dokładnie chcieliby zdobywać pierwsze doświadczenia. Stąd i niezadowolenie z praktyk i mała ich efektywność. – Niezadowolenie z wyboru praktyk może być wynikiem tego, że kandydat, aplikując na ofertę, kierował się zbyt ogólną wiedzą na temat tego, czym zajmuje się organizacja, do której wysłał zgłoszenie. Zdarza się również, że kandydaci wybierają miejsce praktyk przypadkowo. Wysyłają CV w wiele miejsc, bez skonkretyzowanego pomysłu, na to, jakie doświadczenie chcieliby zdobyć. W efekcie oczekiwania kandydata mogą rozminąć się z rzeczywistością, jaką napotyka w firmie – twierdzi Izabela Surmacz, doradca kariery z Biura Karier SWPS.

 

Bez przypadkowości

Dlatego wybór stażu czy praktyki nie może być przypadkowy. Do poszukiwań trzeba dobrze się przygotować. Po pierwsze należy dokładnie przeanalizować, w którą stronę chcielibyśmy pokierować własną karierę. Szukajmy praktyk i staży odpowiadających kierunkowi kształcenia tak, aby doświadczenie, jakie zdobędziemy, współgrało z wykształceniem i stanowiło z nim spójną całość. W tym wypadku bardzo ważne jest także przyłożenie dużej uwagi do wyboru firmy. Pamiętajmy, że związujemy się z daną instytucją nie tylko na czas stażu i praktyki, ale być może również na dłuższą metę. Aplikując do przypadkowych firm czy organizacji, tracimy nie tylko cenny czas, ale i być może szansę na ciekawą pracę. A to nagminny błąd, jaki popełniają kandydaci. – Studenci często nie zdają sobie sprawy, że praktyka podczas studiów jest czymś ważnym, pozwala zdobyć nie tylko pierwsze doświadczenie zawodowe, ale też wiedzę i umiejętności, które można wykorzystać w późniejszej karierze zawodowej. Dlatego też warto dokładnie przemyśleć, w jakiej firmie/instytucji to doświadczenie będziemy zdobywać, aby było one zgodne z wykształceniem lub uczyło nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności. W poszukiwaniu stażu, nie należy ograniczać się tylko do stron internetowych, ale spróbować osobistego kontaktu z pracodawcą – twierdzi Magdalena Kwak-Wójcik, doradca zawodowy z Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Nie lekceważ szansy

Z doświadczenia specjalistów od rekrutacji wynika, że studenci mało wiedzą na temat firm, do których aplikują na staże i praktyki. Tymczasem ta wiedza jest nie tylko istotna z punktu widzenia kariery, ale i w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Należy pamiętać, że w wielu firmach rekrutacja na staż czy praktykę nie różni się zasadniczo od rekrutacji do pracy. Niemal zawsze czeka nas rozmowa kwalifikacyjna, a nierzadko także testy kompetencji. – Starajmy się uzasadnić, chociażby dla siebie, powód, dla którego staramy się o staż czy praktyki właśnie w tej firmie. Jest to ważne, bowiem jeśli pracodawca właśnie nas zaprosi na rozmowę, warto pamiętać, że również do rozmowy należy się odpowiednio przygotować, zaś pytanie dotyczące uzasadnienia wyboru firmy, jest jednym z pytań podstawowych – przypomina Ewa Słaboń ze Smart HR.

 

Bez CV ani rusz

Skoro szukanie ofert praktyk czy staży niewiele różni się od szukania pracy, nie powinno dziwić, że eksperci przypominają, by odpowiednio przygotować CV. Jest ono równie istotne przy aplikowaniu na staże i praktyki, co pracę i może mieć wpływ na otrzymanie stanowiska. Tymczasem studenci, wysyłając swoje aplikacje na staże i praktyki często lekceważą wygląd swojego CV. Do firm przychodzą aplikacje pisane chaotycznie, z błędami ortograficznymi czy zaburzoną chronologią. – CV jest pierwszą wizytówką dla pracodawcy. Na podstawie CV pracodawcy dokonują wyboru osoby, którą zaproszą na rozmowę, bo w przypadku staży rozmowy kwalifikacyjne również są prowadzone. Na podstawie CV powstają zatem pierwsze decyzje. Warto, aby było dopracowane i wyróżniało się profesjonalizmem, nawet przy szukaniu stażu czy praktyki. Pamiętajmy o tym, aby CV nie zawierało błędów ortograficznych, nieodpowiednich fotografii czy też nieprawdziwych informacji. Pamiętajmy o chronologii. Ważna jest również przejrzystość – mówi Ewa Słaboń ze Smart HR. Bardzo częstym błędem, jaki popełniają kandydaci, jest wysyłanie CV w formie utartych szablonów i do wielu firm jednocześnie. – Pracodawcy otrzymują wiele aplikacji. Nie stosujmy szablonów, nie wysyłajmy CV do wszystkich firm, które obecnie prowadzą nabór na staż i praktyki. Rozważmy, gdzie chcemy nabyć pierwsze doświadczenie zawodowe. Byłoby dobrze, aby firma/dział, w których chcemy odbyć praktyki stanowiło kompatybilną całość z naszym profilem i informacjami zawartymi w CV – twierdzi Ewa Słaboń.

 

Brak celu, brak efektów

Dość częstym błędem, popełnianym przez kandydatów, aplikujących na staże i praktyki, jest brak wytyczonego celu. Studenci nie dowiadują się przed rozpoczęciem stażu czy praktyki, jakie obowiązki będą pełnili w danej firmie i co będzie należało do ich zadań. Tymczasem jest to jedna z najważniejszych kwestii, jaka powinna zostać poruszona z pracodawcą. Zamiast doświadczenia zawodowego, możemy bowiem nabyć co najwyżej umiejętności parzenia kawy. – Niezadowolenie z praktyk może wynikać z tego, że student przed ich rozpoczęciem nie poznał dokładnie zakresu swoich zadań ani nie dopytał, jakie umiejętności będzie mógł nabyć w trakcie praktyki. Jeśli w trakcie praktyki student jest niezadowolony, to warto aby podjął rozmowę z opiekunem praktyki/stażu w firmie o tym, co chciałby zmienić i zaproponował w jaki sposób. Własna inicjatywa i elastyczność to szansa na pozytywną zmianę zastanej rzeczywistość i przede wszystkim na lepsze skorzystanie z praktyk. Zatem warto sprawdzić, jakie umiejętności i kompetencje zawodowe można rozwinąć w danej firmie i skoncentrować się na tych, które w dalszej przyszłości zawodowej będą szczególnie cenne. Precyzyjne określenie własnych potrzeb i możliwości pomoże w zawężeniu listy organizacji, do których kandydat powinien wysłać swoje CV. Dzięki przemyślanemu działaniu zdecydowanie można zwiększyć swoje szansa na otrzymanie ciekawej oferty – uważa Izabela Surmacz, doradca kariery z Biura Karier SWPS.

Justyna Sobolak

Foto: Shutterstock