Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Talent Trends 2024 The Expectation Gap

Globalna firma rekrutacyjna PageGroup opublikowała raport Talent Trends 2024, będący wszechstronną analizą rynku pracy na świecie. Badanie przeprowadzono na 37 rynkach, rezultaty zostały opracowane na podstawie blisko 50 000 odpowiedzi respondentów. Oto cztery najważniejsze wnioski płynące raportu.

Druga edycja raportu pokazuje, że jednej strony pracownicy mają coraz bardziej zindywidualizowane oczekiwania, które wykraczają daleko poza tradycyjne świadczenia, takie jak konkurencyjne wynagrodzenie czy elastyczność. drugiej zaś pracodawcy zmagają się wyzwaniem zaspokajania tych potrzeb, jednocześnie radząc sobie ze znaczącymi naciskami zewnętrznymi szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Ta wyraźna rozbieżność oczekiwań – the expectation gap – pogłębia złożoność dynamiki współczesnych pracowników jeszcze bardziej utrudnia pracodawcom opracowanie strategii zatrudniania zatrzymywania najlepszych talentów, które będą korzystne dla obu stron.

– Raport Talent Trends 2024 ujawnia coraz większą rozbieżność, jaka pojawia się między pracownikami pracodawcami kontekście oczekiwań. Raport skupia się również na kluczowych wyzwaniach stojących obecnie przed firmami, takimi jak inkluzywność, elastyczność czy rozwój sztucznej inteligencji. Zachęcam do lektury raportu, gdzie znajdą Państwo wnikliwe analizy praktyczne strategie – mówi Radosław Szafrański, Managing Director PageGroup

Najważniejsze wnioski globalnego raportu
Talent Trends 2024:

1. Wyzwania związane DE&I

Obecnie na rynku pracy aktywnych jest kilka różnych pokoleń pracowników, wspieranie dynamicznej inkluzywnej kultury wewnątrzorganizacyjnej, której każdy może być sobą, staje się coraz większym wyzwaniem dla pracodawców. Tylko 26% badanych uważa, że ich miejsce pracy jest inkluzywne, zaledwie 19% twierdzi, że ich zespół kierowniczy wyższego szczebla jest zróżnicowany. Co więcej, 65% osób, które doświadczyły marginalizacji lub dyskryminacji miejscu pracy, nigdy nie zgłosiło tych incydentów.

2. Integracja AI

Mimo że technologie oparte na sztucznej inteligencji nie zostały jeszcze pełni wdrożone we wszystkich obszarach rynku pracy, już wpływają na decyzje zawodowe kandydatów. 3 na 10 pracowników deklaruje, że korzysta AI swojej obecnej roli, ponad połowa (52%) uważa, że będzie miała ona wpływ na ich długoterminowe plany zawodowe. Pomimo tego, że pracownicy zwracają się do kierownictwa wytyczne dotyczące strategii integracji sztucznej inteligencji, wielu pracodawców być może jeszcze nie jest stanie ich zapewnić.

3. Autonomia elastyczność

Kandydaci coraz częściej poszukują autonomii elastyczności miejscach zatrudnienia, co stanowi ogromne wyzwanie dla pracodawców, którzy chcą ponownie zaprosić pracowników do biur. Blisko połowa (49%) respondentów, którzy obecnie przebywają biurze częściej niż rok temu, są tam ze względu na zmiany polityce firmy. 53% nich aktywnie poszukuje nowej pracy, co sugeruje, że pracownicy będą rozważać inne opcje, jeśli ich oczekiwania dotyczące elastyczności nie zostaną spełnione.

4. Wynagrodzenia wciąż dominują

Pomimo spowolnienia wzrostu płac na całym świecie wielu wyzwań gospodarczych stojących przed pracodawcami, pracownicy dalszym ciągu oczekują wyższych wynagrodzeń, które pomogą im dotrzymać kroku rosnącym kosztom życia. Spośród 42% respondentów, którzy stwierdzili, że są niezadowoleni ze swojego obecnego wynagrodzenia, ponad połowa (53%) aktywnie rozważa przejście na nowe stanowisko ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

– Pośród utrzymującej się globalnej presji, takiej jak wysoka inflacja, niepewna gospodarka szybki postęp technologiczny, świat pracy dalszym ciągu jest niespokojny. Nasz raport podkreśla kluczową potrzebę wypełnienia luki między oczekiwaniami pracowników rzeczywistością pracodawców, aby skutecznie sprostać tym wyzwaniom – mówi Nicholas Kirk, dyrektor generalny PageGroup. – Priorytetem jest otwarty dialog wspólne rozwiązywanie problemów. Wspierając kulturę wzajemnego zrozumienia zdolności adaptacyjnych, zarówno firmy, jak ich pracownicy mogą prosperować tym szybko zmieniającym się krajobrazie – dodaje.

Aby poznać więcej wniosków płynących raportu PageGroup dotyczącego trendów talentach na rok 2024, odwiedź stronę: https://www.michaelpage.pl/talent-trends.

ŹRÓDŁO
Michael Page jest światowym liderem dziedzinie doradztwa personalnego. Michael Page Poland specjalizuje się rekrutacji profesjonalistów takich obszarach jak: Finance & Accounting, Banking & Financial Services, Sales & Marketing, Property, Manufacturing & Engineering, Energy & Renewables, Information Technology, Digital & E-commerce, Healthcare & Life Sciences, Procurement & Supply Chain, IT Contracting, Business Services oraz Human Resources.
Więcej informacji: www.michaelpage.pl.