Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich "Konik"

W dniach 29-30 października 2010 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się siódma edycja Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Konik”.

W targach wzięli udział studenci Studenckiego Koła Logistyki Stosowanej Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wspieranego przez Fiege. Członkowie Koła zachęcali nowoprzyjętych na uczelnię studentów do zaangażowania się w działalność koła, zdobywanie cennego doświadczenia oraz możliwość współpracy z praktykami logistyki już od pierwszego roku studiów. W czasie trwania targów studenci prezentowali osiągnięcia kół naukowych dotyczące projektów, doświadczeń, wyników badań i nowatorskich rozwiązań. Targi „Konik” to największa tego typu impreza na Politechnice Warszawskiej. Podczas dwóch dni targów zaprezentowało swoją działalność ponad 50 najaktywniejszych Kół Naukowych i Organizacji Studenckich.

Koło Logistyki Stosowanej, które powstało w 2001 roku, w ramach swojej działalności organizuje szereg inicjatyw pozwalających na pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu logistyki zdobytej w czasie studiów. Największą inicjatywą SKL jest Forum Młodych Logistyków, organizowane co rok, dające studentom możliwość spotkań z praktykami logistyki oraz okazję do zapoznania się z najnowocześniejszymi trendami i rozwiązaniami w logistyce.

Fiege aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi wspierając funkcjonowanie kół naukowych, organizację konferencji oraz innych inicjatyw, które generują kreatywność i zaangażowanie studentów. Specjaliści  Fiege prowadzą wykłady dla studentów, firma organizuje także płatne praktyki, umożliwiające studentom zapoznanie się z kulturą organizacji firmy oraz specyfiką pracy w branży logistycznej.