Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Targi Pracy „Kariera zaczyna się tutaj”

15 kwietnia 2013 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbędą się  VIII Targi Pracy i Przedsiębiorczości organizowane przez Biuro Promocji Zawodowej Absolwentów i Studentów – Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

15 kwietnia 2013 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbędą się  VIII Targi Pracy i Przedsiębiorczości organizowane przez Biuro Promocji Zawodowej Absolwentów i Studentów – Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na Targach zaprezentuje się około 30 wystawców. Wśród nich przedsiębiorcy, służby mundurowe, fundacje, stowarzyszenia, firmy szkoleniowe i placówki oświatowe. Tegoroczne Targi cieszą się z dużym zainteresowaniem, tak ze strony wystawców, jak i odwiedzających. Szacunkowo na Targach pojawi się ok. 1,5 tys. oosób.

Swoją ofertę zaprezentują również Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wraz z Poznańskim Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości.

W czasie Targów będą również organizowane szkolenia na tematy związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, rekrutacji oraz pisania dokumentów aplikacyjnych.

Dodatkowo zostaną stworzone specjalne punkty konsultacyjne, w których doradcy zawodowi będą udzielali informacji zainteresowanym na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych, rynku pracy, zapotrzebowania na konkretne zawody i specjalności.

Targi pracy są znakomitym sposobem poszukiwania pracy. Usprawniają funkcjonowanie rynku pracy. Gromadzą w jednym miejscu wszystkich zainteresowanych popytem na pracę i jej podażą w danym mieście czy regionie. Bezpośrednie spotkanie studentów, absolwentów, wszystkich tych, którzy pragną zmienić dotychczasową pracę na inną oraz wszystkich zainteresowanych zatrudnieniem pracownika znacznie skraca proces rekrutacji. Spotkanie z osobami zajmującymi się rekrutacją stwarza szukającym pracy okazję do zadawania pytań o prowadzonych przez firmy procedurach rekrutacyjnych oraz oczekiwaniach stawianych potencjalnym pracownikom. Umożliwia ono uzyskanie najbardziej aktualnych informacji
o firmach, ich planach związanych z zatrudnieniem oraz dostępnych na rynku ofertach pracy lub możliwości odbycia staży i praktyk. Jest to najszybszy przepływ informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Organizowanie Targów Pracy to również prezentowanie nowych tendencji na rynku pracy, konieczności dostosowania się do jego zmieniających się wymagań oraz mobilności w poszukiwaniu pracy lub pracownika.