Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Targi Pracy SGGW – Pracodawca Marzeń Edycja IX odbędą się terenie starego kampusu SGGW w Warszawie w Auli Kryształowej

Data: 07.03.2018r.
Godz.: 09:00 – 15:00

Wydarzenie będzie miało charakter otwarty, tak aby każdy zainteresowany student miał bezpośredni i łatwy dostęp do wiedzy o firmie, która go interesuje. (http://targipracy.sggw.pl)

Celem wydarzenia jest zapoznanie studentów SGGW z wiodącymi pracodawcami na rynku, procesami rekrutacji oraz ścieżką ich przyszłej kariery zawodowej.

Uczestnictwo w naszym wydarzeniu to korzyści dla każdej ze stron. Skrócenie dystansu pomiędzy przedstawicielem firmy a osobą aplikującą na dane stanowisko, owocuje szybszą informacją zwrotną oraz lepszym rozeznaniem rynku zarówno wśród pracodawców, jak i potencjalnych pracowników.

Więcej informacji na:

www.facebook.com/targipracysggw
www.facebook.com/IAASPoland

 „Pracodawca Marzeń Edycja IX” jest kontynuacją wydarzeń, które odbywają się co roku od marca 2010. W zeszłych edycjach brały udział takie firmy jak: Camp Leaders, Nielsen, Millenium Bank, Brown & Co, Cedrob, Fundacja Rozwoju Talentów, Ikea, Timac Agro Polska, McCormick i wiele innych.

.Przewidziane są konkursy z nagrodami!

Miejsce: Stary Kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  1. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Aula Kryształowa (bud.9)

Serdecznie zapraszamy!
Zespół IAAS
Biuro Karier SGGW