Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Targi Pracy w Łodzi

Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych do udziału w Uniwersyteckich Targach Pracy, które odbędą się w dniu 22 listopada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Targi Pracy to możliwość spotkania się i porozmawiania z pracodawcami działającymi aktywnie na rynku pracy. To także doskonała okazja do tego, żeby dowiedzieć się o sposobach rekrutowania pracowników, złożyć swoje dokumenty aplikacyjne, zaprezentować się przed pracodawcą i dostać pracę/ praktyki/ staż u wymarzonego pracodawcy. Targom Pracy towarzyszyć będzie IV edycja Uniwersyteckiej Akademii Umiejętności, planowana w dniach 21 – 23 listopada, stanowiąca cykl szkoleń i warsztatów, umożliwiających uzyskanie niezbędnej wiedzy przydatnej na rynku pracy. Stanowi ona doskonałą szansę uczenia się od profesjonalistów oraz skonfrontowania wyobrażeń i oczekiwań z wymaganiami pracodawców.
Więcej informacji na stronie www.targipracy.uni.lodz.pl