Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Tax`n`You 2013 – znamy laureatów konkursu podatkowego KPMG

W piątek, 26 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbył się finał VI edycji konkursu podatkowego Tax`n`You, organizowanego przez firmę doradczą KPMG. Konkurs jest prestiżowym wydarzeniem skierowanym do studentów i absolwentów studiów wyższych z całej Polski, zainteresowanych tematyką podatkową, prawną i rachunkową. Poprzez udział w konkursie uczestnicy mieli wyjątkową szansę skonfrontowania wiedzy akademickiej z wymaganiami, jakie rynek stawia obecnie przed nowoczesnym doradcą podatkowym.

VI edycję konkursu Tax`nYou wspierało 19 patronów i partnerów.Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku, patronat honorowy nad konkursem objęli Uniwersytet Warszawski oraz Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Partnerami strategicznymi konkursu zostali: ACCA w Polsce, BPP Professional Education, empik school, Ochnik oraz Wolters Kluwer. Wśród patronów medialnych konkursu znaleźli się: Dziennik Gazeta Prawna, Harvard Business Review Polska, Money.pl, forsal.pl, dlastudenta.pl, Magazyn Akademicki Eurostudent, pracuj.pl, Magazyn Studentów Semestr, students.pl i Miesięcznik TREND. Wydarzeniu towarzyszyło również dwóch partnerów studenckich AIESEC i ELSA Poland.

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Do pierwszego etapu konkursu przystąpiło ponad 450 studentów i absolwentów reprezentujących 48 uczelni. W finałowej rozgrywce wzięło udział 24 finalistów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w pierwszym etapie konkursu. Finaliści musieli zmierzyć się kolejno z trzema zadaniami: rozwiązaniem kazusu, panelem dyskusyjnym oraz konkursem z terminologii podatkowej. Zadania finałowe prezentowane były w formie ustnej przed Kapitułą konkursu, której przewodniczącą była prof. dr hab. Hanna Litwińczuk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zwycięzcami VI edycji konkursu podatkowego Tax`n`You zostali zdobywając kolejno:
I miejsce – Mateusz Rudaś – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego;
II miejsce – Mateusz Raińczuk – student Uniwersytetu Jagiellońskiego;
III miejsce – Marek Janas – student Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 


Laureaci otrzymali nagrody finansowe oraz umowy o pracę w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG, a także upominki rzeczowe ufundowane przez partnerów konkursu: ACCA Polska, AISEC Polska, BPP Professional Education, ELSA Poland, empik school, Harvard Business Review Polska, Ochnik i Wolters Kluwer.

Wszyscy pozostali finaliści Tax`n`You 2013 otrzymali możliwość płatnych praktyk w Dziale Doradztwa Podatkowego w KPMG w Polsce, a także nagrody od partnerów konkursu: Ochnik i Wolters Kluwer.


Więcej informacji o konkursie na:
www.kpmg.taxandyou.pl