Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

TBS – co to jest?

TBS-y czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego zostały utworzone zgodnie z Ustawą o formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 25.10.1995 r. (Dz.U. nr 133)
i rozporządzenia Rady Ministrów o warunkach i trybie udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Spełniają także niektóre wymagania co do lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków z dnia 04.07.2000 r. (Dz. U. nr 62). Ustawa ta ma za stworzyć podstawy do rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz umożliwić dostęp do mieszkań przez średniozamożne grupy społeczne nie posiadające własnego „M”.TBS-y budują mieszkania czynszowe, które później najmują osobom nie posiadającym wystarczających dochodów na zakup własnego. Poza tym do kompetencji Towarzystwa należy: nabywanie budynków mieszkalnych, remonty i modernizacja wynajmowanych obiektów, sprawowanie działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, zarządzanie budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności.

Osoba fizyczna (prawna) po zawarciu odpowiedniej umowy z TBS i uiszczeniu 30 % kosztów budowy lokalu nabywa prawo dysponowania nim, więc ma możliwość wskazania osoby lub osób, które będą najemcami mieszkania. Dopuszcza się wpłacanie w ratach wyznaczonej kwoty do czasu otrzymania przez TBS pozwolenia na budowę. Gdy osoba lub osoby zrezygnują z mieszkania przed zasiedleniem budynku, kwota uczestnictwa zostanie zwrócona w całości.

Źródło informacji: www.open.pl