Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Technika jest naszą pasją

Wywiad z Anną Chylińską, Dyrektor Departamentu Kadr w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Ile obecnie osób zatrudnia Urząd Dozoru Technicznego i na jakich stanowiskach? Kogo Państwo poszukują najczęściej mając na uwadze tak szerokie spektrum działania?

W Urzędzie Dozoru Technicznego pracuje ponad 1800 osób, z czego zdecydowaną większość stanowią Inspektorzy i inne osoby techniczne pracujące np. w laboratorium. Pozostali pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach administracyjno-technicznych oraz informatycznych.

Stały rozwój naszej organizacji, spowodowany m.in. przyrostem urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, oraz rozszerzający się zakres działania UDT powodują, że z roku na rok potrzebujemy nowych, wysoko wykwalifikowanych pracowników, dla których technika jest pasją. Szkolenia, możliwość łączenia wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii i systemów zarządzania z praktyką oraz różnorodność zadań, sprawiają, że nasi pracownicy mogą rozwijać się w wielu obszarach zarówno dotyczących działań inspekcyjnych, audytorskich, jak i szkoleniowych. Taki wielopłaszczyznowy rozwój sprawia, że zdecydowana większość pracowników wiąże się z naszą organizacją na długie lata. Nie zamykamy też ścieżki technicznej przed administracją – jeżeli ktoś jest zainteresowany rozwojem, ma taką możliwość poprzez stanowiska wsparcia dozoru technicznego, które pozwalają na realizację podstawowych czynności dozorowych np. w zakresie potwierdzania kwalifikacji.

 

Współpracujecie Państwo od lat z wieloma uczelniami, nie tylko na polu badań inżynierskich, ale i w obszarze przygotowania i doboru kadr dla UDT. Proszę przybliżyć, czy szukacie Państwo tylko absolwentów z doświadczeniem, czy również studenci znajdą coś dla siebie? Jeśli tak, to czego mogą oczekiwać od UDT, a czego UDT oczekuje od nich?

Współpraca z uczelniami trwa od lat w całej Polsce. Nie tylko obszar kadrowy tu jest zagospodarowany, ale też finansowy, badawczy oraz regulacyjny. Oferujemy praktyki i staże, które skierowane są do absolwentów i studentów kierunków technicznych oraz administracyjno-finansowych. Praktyki są bezpłatne i zapraszamy na nie przez cały rok.

Natomiast programy stażowe organizowane są cyklicznie – raz lub dwa razy w roku. Wtedy też prowadzona jest rekrutacja do różnych komórek organizacyjnych i lokalizacji UDT w całej Polsce. Staże odbywają się na podstawie umowy o pracę i trwają trzy miesiące z możliwością wydłużenia do pół roku.

Zależy nam, aby praktykant lub stażysta, jak najefektywniej wykorzystał czas spędzony w UDT. Podczas każdego dnia pobytu ma szansę poznać zróżnicowane aspekty pracy – procedury, instrukcje i narzędzia. Zapoznaje się on z dokumentacją techniczną i aktami prawnymi. Szczególnie cenna jest możliwość obserwacji pracy inspektora podczas wykonywania czynności dozorowych. Jest to unikatowe doświadczenie związane z pracą w terenie, bezpośrednim kontaktem z urządzeniami i klientami zewnętrznymi oraz wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów pomiarowo-badawczych. Współpraca z gronem specjalistów, to również okazja do zdobycia wyjątkowej wiedzy, kompetencji i umiejętności praktycznych. Każdy chce być postrzegany jako ekspert w swojej dziedzinie lub profesjonalista znający dany temat. UDT umożliwia zbudowanie takiego wizerunku.

Z drugiej strony jako potencjalny pracodawca, podczas praktyk czy staży, mamy możliwość poznać oczekiwania młodych inżynierów oraz ich możliwości i ambicje. Dzięki temu kreujemy odpowiednio system szkoleń wstępnych, a czasem tzw. zerowych wyrównujących kompetencje w pierwszym okresie pracy. Poznajemy też szczególne umiejętności, predyspozycje i aspiracje nowych kadr. Wpływa to na kształtowanie kierunków rozwoju szkoleń, innowacji, a w perspektywie nawet technik badawczych, jakie wdrażamy do praktyki dozorowej.

 

UDT zatrudnia niemal dwa tysiące osób. Jak przekonujecie młodych, że warto pracować w UDT? Na etapie aplikowania może to nie być takie oczywiste dla kandydatów. Dlaczego warto pracować w UDT i co mogą zyskać młodzi pracownicy?

Dołączenie do grona pracowników UDT oznacza możliwość współpracy z wysokiej klasy ekspertami i specjalistami technicznymi. Młodzi ludzie mają kontakt z najnowocześniejszą technologią i techniką wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby i rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują także nieustanny rozwój kompetencji, umiejętności i wpływają na stałą aktualizację wiedzy. Dodatkowo, jako nowoczesna organizacja korzystamy z najnowszych rozwiązań, jakie pojawiają się na rynku i to w różnych obszarach np. w rekrutacji korzystaliśmy z chatboota rekrutacyjnego, a w inspekcji wykorzystywane są m.in. drony, symulatory. Prowadzimy także inspekcję  online.

Wdrażamy też różne projekty skierowane do naszych pracowników oraz takie, które są inicjowane przez naszych pracowników. Projekty pracownicze koncentrują się na zadaniach rozwojowych, wymagających współpracy pomiędzy ekspertami z różnych części organizacji i zasilanych różnymi rodzajami kompetencji. Część projektów wynika bezpośrednio ze strategii, ale większość z nich uruchamiana jest na bazie indywidualnych inicjatyw poszczególnych pracowników, pozwalając każdej osobie mieć realny wpływ na kierunek rozwoju UDT.

Jeśli chodzi o projekty skierowane do pracowników to długo także można wymieniać. Przykładem może być uruchomiona w czasie pandemii możliwość udziału w szkoleniach na zewnętrznych i wewnętrznych platformach e-learningowych. Realizowaliśmy też kilkumiesięczny program wellbeingowy, którego zadaniem było wsparcie pracowników w zakresie radzenia sobie z negatywnymi skutkami psychospołecznymi spowodowanymi epidemią COVID-19. W ramach projektu powstała specjalna strona, a na niej bloki poświęcone: spotkaniom w ramach power/mindful meetingów, health clubowi, telemedycynie oraz ekoUDT. Angażowaliśmy też pracowników w aktywności sportowe.

Obecnie pracujemy nad projektem „Grywalizacji”, która będzie skierowana zarówno do pracowników, jak i kandydatów do pracy w UDT, co – mamy nadzieję – będzie atrakcyjnym wyzwaniem, szczególnie dla młodego pokolenia naszych pracowników.

 

W gronie pracowników UDT są osoby młode stażem, ale większość to doświadczeni eksperci z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Co Państwo oferują takiej kadrze? Czy istnieje ścieżka rozwoju kompetencji dla zaawansowanych stażem pracowników?

Urząd Dozoru Technicznego, to firma ze 110-letnią tradycją. W tym czasie technika zrobiła ogromny postęp, a rozwój technologii obecnie następuje gwałtownie. Rokrocznie wzrasta ilość urządzeń podlegających dozorowi, którymi zajmujemy się na co dzień. Pojawiają się nowe sektory przemysłu, urządzenia i maszyny w coraz większym stopniu zależne od technologii cyfrowych. UDT nie pozostaje w tyle – jesteśmy liderem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego również w takich innowacyjnych branżach jak elektromobilność czy cyberbezpieczeństwo.

Kluczowe jest dla nas budowanie środowiska pracy na podstawie zasad wzajemnego zaufania i zaangażowania w realizację wspólnej misji. Pracownicy doceniają jasne warunki współpracy, wysokie standardy etyczne, możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego, bogaty pakiet benefitów pozapłacowych, a także sprzyjającą atmosferę pracy w zespołach. Są zadowoleni z tego, że mogą uczestniczyć w rozwoju nowych dziedzin techniki, brać udział w różnorodnych szkoleniach i kursach, podnosić swoje kompetencje i umiejętności, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Dodatkowo Urząd Dozoru Technicznego inwestuje w strategie efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim. Od kilku lat funkcjonuje spójny system ścieżek rozwoju stosowany wobec poszczególnych grup osób zatrudnionych. Dla pracowników kluczowych dla organizacji tj. pracowników technicznych  i laboratoryjnych, ścieżka jest bezpośrednio powiązana z grupą urządzeń technicznych, doświadczeniem i uzyskiwaniem kolejnych uprawnień. Zatrudniony już od pierwszych dni pracy ma obraną drogę rozwoju i klarowną informację, co musi osiągnąć, jakie kwalifikacje zdobyć, aby awansować na kolejne stanowiska.

Reasumując, dołączenie do grona pracowników UDT, to możliwość współpracy z najwyższej klasy ekspertami i specjalistami technicznymi oraz kontakt z najnowocześniejszą technologią i techniką wdrażaną w  przemyśle.

Nasze działania ukierunkowane są także na rozwój m.in poprzez: kreowanie kultury wymiany wiedzy, przyjmowanie odpowiedzialność za rozwój organizacji, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Tworzymy atrakcyjne, nowoczesne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać i czuć bezpiecznie.

Więcej: https://www.eurostudent.pl/urzad-dozoru-technicznego,cpId,1687/