Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Technopolis powstaje na Politechnice Wrocławskiej

Na 2 września (środa) 2009r. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w Warszawie zaplanowano podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Wrocławską
a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI) – Instytucją Wdrażającą Działania 13.1, XIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie projektu pod tytułem „Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne TECHNOPOLIS we Wrocławiu”.

Podpisy pod umową złożą: JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski oraz Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – dr Olaf Gajl.
 
Łączna wartość projektu realizowanego w ramach umowy wyniesie 79 mln zł. Całość jest dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
W ramach umowy zaplanowano zaprojektowanie, realizację i wyposażenie dwóch nowoczesnych obiektów o funkcji dydaktyczno-naukowo-laboratoryjnej, w których będą kształceni studenci w strategicznych obszarach gospodarki, tj: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, teleinformatyka. Budynek Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (o kubaturze 29060 m3
i powierzchni netto 6465 m2) powstanie przy ul. Janiszewskiego, natomiast Centrum Badawczo – Technologiczne (o kubaturze 20106 m3 i powierzchni netto 3661 m2) zostanie wybudowane przy ul. Długiej we Wrocławiu.
 
Prace budowlane rozpoczną się w 2010 r., a przewidywany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2013 r. W obiektach będą znajdowały się nowoczesne sale wykładowe
i seminaryjne, zespoły laboratoriów, pomieszczenia dydaktyczne i unikalne w skali kraju pomieszczenie o kontrolowanych parametrach środowiskowych, tzw. clean room oraz komora akustyczna.
 
Dzięki projektowi możliwe będzie m.in. prowadzenie interdyscyplinarnych prac magisterskich i doktorskich kandydatów z innych wydziałów i ośrodków akademickich, także w ramach ogólnopolskich i europejskich programów mobilności studentów
i doktorantów. Ponadto inwestycja umożliwi studentom, doktorantom i pracownikom dydaktycznym Wydziałów: Elektroniki oraz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki dostęp do najnowocześniejszych technologii i aparatury.
 
Budynki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a odpowiednia infrastruktura umożliwi realizację procesu kształcenia na odległość.