Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Terminy Matur 2012 r.

Już 4 maja rozpoczynają się matury. Oto terminarz egzaminów maturalnych na 2012 rok.

Matura pisemna

 
4.05.2012 piątek
 
godzina 9:00 język polski (poziom podstawowy)
godzina 14:00 wiedza o tańcu (poziom podstawowy)
                         wiedza o tańcu (poziom rozszerzony)
 
7.05.2012 poniedziałek
 
godzina 9:00 język polski (poziom rozszerzony)
godzina 14:00 historia muzyki (poziom podstawowy)
                         historia muzyki (poziom rozszerzony)
 
8.05.2012 wtorek
 
godzina 9:00 matematyka (poziom podstawowy)
godzina 14:00 język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy)
                         język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)
 
9.05.2012 środa
 
godzina 9:00 matematyka (poziom podstawowy)
godzina 14:00 historia sztuki (poziom podstawowy)
                         historia sztuki (poziom rozszerzony)
 
10.05.2012 czwartek
 
godzina 9:00 język angielski (poziom podstawowy)
godzina 14:00 język angielski (poziom rozszerzony)
                         język angielski dla klas dwujęzycznych
 
11.05.2012 piątek
 
godzina 9:00 wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy)
                       wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
godzina 14:00 fizyka i astronomia (poziom podstawowy)
                         fizyka i astronomia (poziom rozszerzony)
 
14.05.2012 poniedziałek
 
godzina 9:00  biologia (poziom podstawowy)
                        biologia (poziom rozszerzony)
godzina 14:00 historia (poziom podstawowy)
                         historia (poziom rozszerzony)
 
15.05.2012 wtorek
 
godzina 9:00 informatyka (poziom podstawowy)
                        informatyka (poziom rozszerzony)
 
16.05.2012 środa
 
godzina 9:00 język niemiecki (poziom podstawowy)
godzina 14:00 język niemiecki (poziom rozszerzony)
                         język niemiecki dla klas dwujęzycznych
 
17.05.2012 czwartek
 
godzina 9:00 geografia (poziom podstawowy)
                        geografia (poziom rozszerzony)
godzina 14:00 filozofia (poziom podstawowy)
                         filozofia (poziom rozszerzony)
 
18.05.2012 piątek
 
godzina 9:00 język rosyjski (poziom podstawowy)
godzina 14:00 język rosyjski (poziom rozszerzony)
                         język rosyjski dla klas dwujęzycznych
 
21.05.2012 poniedziałek
 
godzina 9:00 język francuski (poziom podstawowy)
godzina 14:00 język francuski (poziom rozszerzony)
                        język francuski dla klas dwujęzycznych
 
22.05.2012 wtorek
 
godzina 9:00 język hiszpański (poziom podstawowy)
godzina 14:00 język hiszpański (poziom rozszerzony)
                         język hiszpański dla klas dwujęzycznych
 
23.05.2012 środa
 
godzina 9:00 język mniejszości narodowych (poziom podstawowy)
                        język kaszubski (poziom podstawowy)
godzina 14:00 język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)
                         język kaszubski (poziom rozszerzony)
 
24.05.2012 czwartek
 
godzina 9:00 język włoski (poziom podstawowy)
godzina 14:00 język włoski (poziom rozszerzony)
 
25.05.2012 piątek
 
godzina 9:00, przedmioty zdawane w języku obcym przez absolwentów klas dwujęzycznych, czas rozpoczęcia poszczególnych egzaminów zostanie podany w lutym 2012.
–         matematyka
–         historia
–         geografia
–         biologia
–         chemia
–         fizyka
 
Część ustna egzaminów maturalnych trawa o 4 do 25 maja i jest przeprowadzana w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
 
Czas trwania egzaminów:
 
Przedmioty                                                                                                                    Czas trwania
Język polski, matematyka, język mniejszości                poziom podstawowy             170 min.
                                                                                             poziom rozszerzony               180 min.
 
Języki obce nowożytne                                                    poziom podstawowy             120 min.
                                                                                             poziom rozszerzony
                                                                                             części I                                     120 min.
                                                                                             część II                                       70 min.
                                                                                             poziom dwujęzyczny              180 min.
 
Informatyka                                                                       poziom podstawowy               
                                                                                             część I                                        75 min.
                                                                                             część II                                     120 min.
                                                                                             poziom rozszerzony                        
                                                                                             część I                                        90 min.
                                                                                             część II                                     150 min.
 
filozofia, historia, historia muzyki,                                  poziom podstawowy              120min.        
język łaciński i kultura antyczna,                                    poziom rozszerzony                180 min.
wiedza o społeczeństwie, historia sztuki,                                                                        
język kaszubski, wiedza o tańcu,
 
chemia, fizyka i astronomia, geografia,                          poziom podstawowy               120 min. 
biologia                                                                               poziom rozszerzony                150 min.
 
przedmioty zdawane w języku obcym                                                                                80 min 
matematyka, historia geografia,
biologia, chemia, fizyka
 
źródło CKE