Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

To nie jest monotonna praca

Na temat możliwości, jakie daje absolwentom Energopomiar, charakterystyki pracy w Biurze Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego, satysfakcji z pracy przy inwestycjach opowiada Robert Sic, Dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego w „Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

 

Absolwenci jakich kierunków mogą znaleźć pracę w zarządzanej przez Ciebie jednostce?

Z uwagi na różnorodność działań w Biurze Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego znajdują pracę specjaliści wielu kierunków technicznych, takich jak: mechanika i budowa maszyn, energetyka, elektroenergetyka, automatyka i robotyka, zarządzanie jakością, a także absolwenci administracji, prawa czy ekonomii.

 

Czy Energopomiar to odpowiednie miejsce pracy dla absolwentów?

Energopomiar jest dobrym miejscem, aby w praktyce sprawdzać i rozwijać umiejętności nabyte w trakcie studiów. Warto zainteresować się pracą już na etapie praktyk studenckich i w ostatnich latach studiów. Nasza firma od lat współpracuje w tym obszarze z Politechniką Śląską, sam kilkanaście lat temu tak zaczynałem swoją karierę zawodową.

Przygoda Roberta z Energopomiarem rozpoczęła się od budowy bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza, gdzie Energopomiar świadczył usługi Inżyniera Kontraktu

 

Kiedy i od czego rozpoczęła się Twoja współpraca z Energopomiarem?

Moja przygoda zaczęła się na 4. roku studiów, gdy podjąłem praktykę w Energopomiarze i uczestniczyłem w pracach zespołu Inżyniera Kontraktu przy budowie bloku energetycznego 460 MW w Elektrowni Łagisza. Kierownikiem projektu był Robert Witek, obecny prezes Energopomiaru. Po zakończeniu praktyki podjąłem pracę w firmie, początkowo w niepełnym wymiarze czasu.

 

Na czym polegały Twoje pierwsze zadania?

Moje pierwsze zadania polegały na weryfikowaniu dokumentacji wyspy kotłowej. Poza tym musiałem poznawać projekt i uczyć się od starszych kolegów z zespołu. Następnie stopniowo wdrażano mnie w procedury odbiorowe m.in. kotła, wymurówki, zabezpieczeń antykorozyjnych, a także procedury zdawczo-odbiorcze całej inwestycji, tj. przekazanie do użytkowania oraz eksploatacji. Ostatecznie nawet moja praca dyplomowa dotyczyła rozwiązań technicznych zastosowanych na bloku i ich wpływu na jego sprawność.

Robert Sic kierował projektem Menadżera Kontraktu podczas budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola

 

Czym charakteryzuje się praca w Biurze Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego?

Praca należy do ciekawych i ambitnych. Co rusz pojawiają się nowe zadania i projekty, a różnorodność tematyki jest bardzo duża. Współpracujemy z naszymi kontrahentami na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego, dlatego zatrudniamy zarówno inżynierów, jak i prawników oraz ekonomistów. Nieodzownym elementem pracy w Energopomiarze są delegacje. Projekty inwestycyjne, które nadzorujemy, realizowane są na obszarze całego kraju.

 

Czy praca kierownika lub menadżera projektu jest stresogenna?

Niewątpliwie praca kierownika projektu wiąże się z dużym stresem, wynikającym głównie z faktu odpowiedzialności za prace zespołu oraz powierzony zakres usługi. W projektach o dużej skali dochodzi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie interesów firmy. Bieżąca współpraca z przełożonym pozwala ten stres niwelować lub wykorzystywać go w celu osiągnięcia efektu korzystnego dla firmy i projektu. Nie da się go uniknąć i, decydując się na taką pracę, należy się z nim zmierzyć. Oczywiście początkowo każdy nowy pracownik ma przydzielonego opiekuna, który uczy go działań związanych z realizacją usług.

 

Co jest fajne w pracy w Energopomiarze?

Moje doświadczenia oraz informacje od nowo przyjętych osób wskazują na różnorodność tematów, brak monotonii pracy, możliwość udziału w ciekawych i innowacyjnych projektach inwestycyjnych oraz atmosfera pracy odbiegająca od spotykanych np. w korporacjach. W moim przypadku były to także odbiory zagraniczne, które miałem przyjemność realizować w wielu krajach na świecie (USA, Francja, Niemcy, Dania, Austria, Czechy, Finlandia), co stanowiło dodatkowy bonus.

 

Co daje największą satysfakcję z pracy przy inwestycjach?

Terminowe zakończenie realizacji tak skomplikowanego zadania, jakim jest budowa bloku energetycznego, daje olbrzymią satysfakcję zawodową.

Turbina parowa w obudowie akustycznej w trakcie prób. Elektrociepłownia Stalowa Wola

 

Komu rekomendowałbyś pracę w projektach inwestycyjnych? Jakie cechy osobowościowe powinien posiadać kandydat lub kandydatka?

Idealny kandydat powinien cechować się – oprócz wspomnianej odporności na stres – rzetelnością, skrupulatnością, umiejętnością pracy pod presją czasu, asertywnością, dyspozycyjnością oraz – w zależności od stanowiska – dużą wiedzą techniczną lub organizacyjną.

 

Polska odchodzi od energetyki opartej na węglu. Jakie projekty inwestycyjne Energopomiar będzie nadzorował w przyszłości?

Bez energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej oraz chłodu, trudno sobie wyobrazić gospodarkę i funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. To oznacza, że inwestycje energetyczne nadal będą realizowane, ale będą obejmować źródła odnawialne, a także – choć w mniejszym stopniu – gazowe. Spodziewamy się również rozwoju wykorzystania wodoru w energetyce oraz budowy bloków jądrowych. Energopomiar już od kilku lat pełni funkcję doradcy w przedsięwzięciach z zakresu energetyki wiatrowej i fotowoltaiki czy przy budowie biogazowni. Firma jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, a ponadto intensywnie angażujemy się w przedsięwzięcia mające na celu rozwój energetyki wodorowej.

Dołącz do nas!

www.linkedin.com/company/energopomiar
www.instagram.com/energopomiar