Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Trzynasta edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Społeczne zaangażowanie biznesu – świadoma potrzeba łączenia kompetencji z rynkiem społecznym

Celem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest promocja idei społecznego zaangażowania firm oraz najlepszych przykładów społecznych projektów, realizowanych przez przedsiębiorstwa samodzielnie i we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym roku po raz trzynasty najbardziej aktywne społecznie firmy zostaną nagrodzone za szczególnie wyróżniające się działania z zakresu społecznego zaangażowania biznesu.
 
CSR zyskuje coraz większą popularność wśród polskich przedsiębiorców. Z roku na rok zwiększa się liczba firm prowadzących działania filantropijne, najczęściej we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie rośnie zainteresowanie konsumentów społeczną działalnością firmy. Większość z nich uważa, że przedsiębiorstwa powinny angażować się w pomoc społeczną. Blisko 30% respondentów uznaje za wskazane, by działania filantropijne, uwzględniające potrzeby i opinię społeczności lokalnej, z którą sąsiaduje firma, były realizowane przez przedsiębiorstwa we współpracy z instytucjami społecznymi.
 
Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest doskonałą okazją dla organizacji pozarządowych, aby podziękować swoim biznesowym partnerom, a konsumentom pozwala zapoznać się z działalnością społeczną firm.
 
Zgłoszone do Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” wnioski będą dotyczyć działalności społecznej, planowanej i realizowanej przez firmy w czasie kryzysu. Tegoroczna edycja pozwoli przekonać się, w jaki sposób kryzys gospodarczy wpłynął na CSR: czy działalność społeczna uległa ograniczeniu w stosunku do 2008 roku, czy może pojawiły się w niej nowe trendy?
 
 
Do trzynastej edycji firmy mogą być zgłaszane w 3 kategoriach konkursowych:
 
  1. „Współpraca firmy z organizacją pozarządową” – firmę zgłasza organizacja pozarządowa – fundacja lub stowarzyszenie.
  2. „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy” – firmy samodzielnie zgłaszają swoją kandydaturę.
  3. „Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy” – do konkursu zgłoszone mogą być firmy realizujące działania pro bono na rzecz lokalnej społeczności. W tej kategorii kandydatury zgłaszają organizacje należące do sieci Lokalnych Organizacji Grantowych oraz ich bezpośredni beneficjenci, będący organizacjami pozarządowymi.
 
Wnioski przesłane do Konkursu będą oceniane przez ekspertów w dziedzinie społecznego zaangażowania biznesu, a następnie rozpatrywane przez Kapitułę, której członkami są w tym roku:
  • Henryka Bochniarz z PKPP Lewiatan,
  • Jerzy Karwelis z „Forbes”,
  • Jerzy Koźmiński z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
  • Roman Młodkowski z TVN CNBC Biznes,
  • Zbigniew Niemczycki z Polskiej Rady Biznesu oraz
  • Anna Potocka z Business Centre Club.
 
Dodatkowo, laureatów w kategorii „Współpraca firmy z organizacją pozarządową” wybierze publiczność w powszechnym głosowaniu internetowym, które odbędzie się w kwietniu 2009 roku. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców nastąpi na Gali Finałowej Konkursu w maju 2009 roku.
 
W Konkursie mogą wziąć udział firmy i fundacje utworzone przez firmy, które angażują się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz współpracują przy ich realizacji z organizacjami pozarządowymi.
 
Zgłoszenia do Konkursu można dokonać poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Konkursu www.dobroczyncaroku.pl, oraz poprzez nadesłanie zgłoszenia w formie papierowej, na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa, z dopiskiem „Dobroczyńca Roku”, do 31 stycznia 2010 roku.