Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Twoje lepsze miejsce

Studenckie mieszkania w pierwszej kolejności kojarzą się z akademikami. Jednak liczba miejsc jest w nich na tyle ograniczona, że mogą tam zamieszkiwać nieliczni. Większości pozostaje więc wynajęcie pokoju lub całego mieszkania, co jak powszechnie wiadomo, nie jest takie proste…

Sytuacja co rok pokazuje, że o poszukiwaniu mieszkania nie można zacząć myśleć w ostatnich dniach września czy, co gorsze, na początku października. Wiele osób napotka na poważny problem ze znalezieniem mieszkania na wynajem w przystępnej cenie nawet znacznie wcześniej i czasem nawet taka zapobiegliwość nie gwarantuje sukcesu. Pewnym udogodnieniem dla tych wszystkich, którzy właśnie rozglądają się za nowym lokum, niech będzie fakt, iż zbliża się sprzyjający temu okres – koniec semestru. Zwalniane teraz mieszkania, to nierzadko bardzo korzystne okazje, które szkoda byłoby przegapić.

Boom na wynajem

Sytuacja na rynku wynajmu mieszkań jest coraz trudniejsza. Boom na rynku nieruchomości, z jakim mieliśmy do czynienia w ciągu kilku ostatnich lat mocno wywindował ceny mieszkań, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Dodatkowo drożejące kredyty i wymóg wkładu własnego spowodowały, że dla wielu osób kupno mieszkania jest obecnie niemożliwe. To przekłada się z kolei na wzmożony popyt na rynku wynajmu mieszkań i wzrost stawek czynszowych. Szaleństwo cen najbardziej widoczne jest w dużych miastach, zwłaszcza w popularnych ośrodkach akademickich – w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu, ale problem ten nie omija także innych miast. Dziś mamy do czynienia z rynkiem wynajmującego, który swobodnie kształtuje warunki wynajmu. To dla studentów oznacza, że coraz częściej przy wyborze oferty będą musieli uwzględniać swoje możliwości finansowe, a nie swoje oczekiwania względem lokum. Trzeba przygotować się na to, że z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia również w następnych latach, bo oprócz licznej grupy studentów, zainteresowanie najmem będą przejawiać również absolwenci, w tym młode małżeństwa. Rozszerza się zatem grono osób zainteresowanych wynajmem mieszkań, ale ich liczba na rynku nie zwiększa się na tyle, by zapobiec gwałtownym wzrostom stawek najmu. Oprócz dość wysokich cen za wynajem, które uzależnione są przede wszystkim od lokalizacji, metrażu mieszkania oraz jego wyposażenia, na studentów czyhają także pułapki w postaci coraz częstszych castingów, przy których nie zawsze wiadomo, jakimi właściwie kryteriami kierują się wynajmujący. Problemów dostarczają również niektórzy właściciele oraz współlokatorzy. Nie zawsze jest jednak tak źle – zdarza się, że od razu można trafić na porządnych właścicieli, którzy oferują dobre warunki mieszkaniowe po w miarę przystępnej cenie. To daje nadzieję tym, którzy do tej pory takiego szczęścia nie mieli.

Zalety umowy
Po znalezieniu takiego właśnie wymarzonego lokum wynajmujący powinien zawrzeć z najemcami odpowiednią umowę, najlepiej w formie pisemnej. Rzadko kiedy jest to jednak stosowane i prowadzi do niepotrzebnych konfliktów w przyszłości. Mimo tego warto zapoznać się z kilkoma istotnymi przepisami dotyczącymi umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Zawierając umowę najmu mieszkania wynajmujący zobowiązuje się na czas określony lub nieokreślony oddać najemcy lokal mieszkalny do używania, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Tak więc stronami umowy najmu jest wynajmujący, którym zazwyczaj jest właściciel lokalu oraz najemca – osoba wynajmująca tenże lokal. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta w formie ustnej lub pisemnej, jednak najkorzystniejsza wydaje się ta druga forma– gwarantuje obu stronom niepodważalny dowód jej zawarcia oraz natychmiastowy wgląd do jej warunków, a to pozwala uniknąć wielu problemów w spornych przypadkach. Przepisy nakładają natomiast wymóg pisemnej formy w przypadku dłuższego niż rok okresu najmu lokalu – w przeciwnym razie uznaje się, że umowa zawarta została na czas nieokreślony. Trzeba także pamiętać, że każda zmiana umowy zawartej na piśmie również wymaga formy pisemnej.
Poza obowiązkowym wskazaniem daty i miejsca sporządzenia umowy należy w niej również wskazać:
– strony umowy (w przypadku osób fizycznych podaje się imiona, nazwiska, adres zamieszkania oraz numery dowodów osobistych),
– przedmiot umowy z określeniem adresu lokalu, jego powierzchni oraz części składowych,
– termin na jaki zawierana jest umowa,
– wysokość czynszu z podaniem terminu i sposobu jego płatności oraz opłat za media.
Strony mogą ustalić także dodatkowe prawa i obowiązki (np. zakaz podnajmu lokalu osobom trzecim). Ponadto, przed wydaniem lokalu najemcy powinien być sporządzony protokół określający stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim urządzeń i instalacji – taki dokument będzie bardzo potrzebny przy rozliczeniu podczas zwrotu mieszkania.

Co trzeba wiedzieć o kaucji
Czasem zdarza się tak, że wynajmujący uzależnia zawarcie umowy od wpłacenia kaucji zabezpieczającej, co jest niekorzystne dla najemcy, bo zamraża on na jakiś czas swoje pieniądze. Trzeba pamiętać o tym, że kaucja nie może przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal i że podlega zwrotowi (po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu) w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu.
Najemca lokalu mieszkalnego może wypowiedzieć umowę zgodnie z terminem oznaczonym w umowie, a jeśli nie jest on określony to musi zachować ustawowe terminy Kodeksu Cywilnego, które uzależnione są od częstotliwości zapłaty czynszu. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę nie później niż miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego tylko w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie praw lokatorów, podając jednocześnie przyczynę wypowiedzenia (dotyczy to używania lokalu w sposób sprzeczny z umową czy też zwlekania z zapłatą czynszu, bądź opłat za co najmniej trzy pełne okresy płatności). Wypowiedzenie umowy zawsze musi jednak zostać poprzedzone pisemnym upomnieniem czy uprzedzeniem o zamiarze wypowiedzenia umowy, a w przypadku zaległości płatniczych wyznaczeniem dodatkowego terminu do zapłaty należności.

Bogatsi o taką wiedzę śmiało możemy przystąpić do zmasowanych poszukiwań nowego, idealnego mieszkania. Warto już teraz zacząć poszukiwania wygodnego, dopasowanego do naszych potrzeb i zasobów finansowych mieszkaniu.

Małgorzata Kędzierska
Analityk rynku nieruchomości Wynajem.pl