Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Twoje Życie. Twoja Odpowiedzialność.

4. Światowy Dzień Antykoncepcji

O Światowym Dniu Antykoncepcji – World Contraception Day (WCD)
•  Światowy Dzień Antykoncepcji jest obchodzony 26 września każdego roku. Coroczne kampanie z tej okazji skoncentrowane są wokół wizji świata, w którym każda ciąża jest pożądana.
•  Misją zainaugurowanego w 2007 roku Światowego Dnia Antykoncepcji jest zwiększanie świadomości w zakresie antykoncepcji, by umożliwić młodym ludziom dokonywanie wyborów dotyczących ich zdrowia seksualnego i planowania rodziny.
•  WCD 2010 jest kierowany do młodzieży, która często nie posiada wiedzy ani doświadczenia w stosowaniu antykoncepcji
•  Obchody tegorocznego Światowego Dnia Antykoncepcji są skupione wokół hasła „Twoje życie. Twoja odpowiedzialność”, którym organizatorzy chcą zachęcać młodych ludzi do odpowiedzialności za życie seksualne i planowanie rodziny, by zapobiegać nieplanowanym ciążom oraz chorobom przenoszonym drogą płciową.
•  World Contraception Day 2010 jest obchodzony w ok. 70 krajach świata
•  WCD jest inicjatywą utworzoną przez koalicję organizacji pozarządowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i medycznych zajmujących się zdrowiem seksualnym:
Asia-Pacific Council on Contraception (APCOC)
o   Centro Latinamericano Salud y Mujer (CELSAM)
o   European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC)
o   German Foundation for World Population (DSW)
o   International Federation of Pediatric and Adolescent Gynecology (FIGIJ)
o   International Planned Parenthood Federation (IPPF)
o   Pan American Health and Education Foundation (PAHEF)
o   The Population Council
o   United States Agency for International Development (USAID) WCD jest   wspierany przez Bayer Schering Pharma.
•  Organizatorami 4. Światowego Dnia Antykoncepcji w Polsce są:
o   Towarzystwo Rozwoju Rodziny (TRR)
o   Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG)
o   Europejskie Towarzystwo Antykoncepcji i Zdrowia Reprodukcyjnego (ESC)
o   Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON
•  Światowy Dzień Antykoncepcji co roku podejmuje inne kwestie dotyczące potrzeb związanych z antykoncepcją i życiem seksualnym kobiet i mężczyzn.
•  Więcej informacji na stronie: www.your-life.com
 
 
 
„TWOJE ŻYCIE. TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ” – MOTTO WCD 2010:
•  Weź odpowiedzialność za siebie i partnera – Twoją odpowiedzialnością jest zadbanie o antykoncepcję przed randką, by zapobiec nieplanowanej ciąży lub chorobie przenoszonej drogą płciową
  Bądź proaktywna/y jeśli chodzi o antykoncepcję – nie czekaj aż ktoś za Ciebie podejmie tę decyzję i wykona pierwszy krok.
  Oboje partnerzy podczas stosunku seksualnego są odpowiedzialni za antykoncepcję
  Łatwiej teraz znaleźć rozwiązanie, niż próbować znaleźć je po fakcie – postaw na wybór, nie daj się zaskoczyć przez konsekwencje
  Poproś lekarza o informacje o najlepszych metodach antykoncepcji dla Ciebie, dobranych do wieku i stanu zdrowia
 
 
SKALA PROBLEMU
Seks bez zabezpieczenia z nowym partnerem
  Wzrasta liczba młodych ludzi w wieku 15-24 lata, którzy podczas współżycia z nowym partnerem nie używają zabezpieczeniai
  Wyniki badania „Antykoncepcja: kto ponosi odpowiedzialność?” przeprowadzonego w 2010 r. pokazują, że prawie połowa (45%) aktywnych seksualnie młodych ludzi nie zabezpiecza się podczas stosunku z nowym partnerem – ten wynik wzrósł aż o 25% w porównaniu z rokiem ubiegłym”*
 
 
Nieplanowane ciąże
  Więcej niż jedna trzecia, czyli 205 milionów ciąż każdego roku to ciąże nieplanowaneiii,iv
  Zwłaszcza dla młodszych nastolatek ciąża nie tylko powoduje istotne ryzyko dla zdrowia ich samych i ich potomstwa, ale również wpływa na zaburzenie czynników społecznych kulturowych i ekonomicznych. v
 
Wzrost infekcji przenoszonych drogą płciową
  Każdego dnia 5000000 młodych ludzi zostaje na nowo zarażonych drogą płciową (w tym HIV) vi
  Według statystyk ludzie w wieku 15-24 lata znacznie częściej niż starsi zapadają na choroby przenoszone drogą płciowąvii
  Zgodnie z badaniami WHO tylko marginalna część nastolatków ma dostęp do odpowiedniej i niezbyt kosztownej pomocy związanej z zapobieganiem chorobom przenoszonym drogą płciowąviii
 
 
 
ORGANIZACJE PATRONUJĄCE OBCHODOM 4. ŚWIATOWEGO DNIA ANTYKONCEPCJI W POLSCE:
 
Towarzystwo Rozwoju Rodziny (TRR) – najstarsza (istnieje już ponad 50 lat) polska organizacja pozarządowa działająca na rzecz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego wszystkich ludzi oraz poszanowania praw w tym zakresie. Uznaje, że dostęp do wiedzy na temat seksualności i zdrowia reprodukcyjnego człowieka oraz dostęp do wysokiej jakości usług w tym zakresie są fundamentalnymi prawami każdego człowieka. Towarzystwo Rozwoju Rodziny jest akredytowanym członkiem International Planned Parenthood Federation.
 
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) – największa organizacja skupiająca lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii.
 
Europejskie Towarzystwo Antykoncepcji i Zdrowia Reprodukcyjnego (The European Society of Contraception and Reproductive Health – ESC) – organizacja założona w 1988 w Paryżu. Jej główne cele to: dostarczanie informacji na temat antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego w krajach Europy w celu poprawy dostępu do nich, harmonizacja sytuacji prawnej w tym zakresie w krajach Europy, promowanie dostępności wszystkich ustalonych metod antykoncepcji w tych krajach, zlecanie i prowadzenie badań epidemiologicznych i socjologicznych i innych rodzajów badań na temat antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego w krajach Europy.
 
Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON – nieformalna grupa wolontariuszy, która od 2002 r. istnieje przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Grupę określa się jako „młodych doradców”, a ich działania to przede wszystkim edukacja seksualna oraz poradnictwo dla młodzieży w sprawach dojrzewania, antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego.