Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

„Tybet: Trylogia Buddyjska”

Mistyczny, niezwykły dokument ukazujący religię buddyjska i uznany za najlepszy film o buddyzmie tybetańskim. Ukazuje ciągłość kultury tybetańskiej i jej niezmienność.

Film składa się z trzech części: „Dalajlama, zakony i lud”, „Przekazywanie owocu prawdy” i „Pola zmysłów”.

Akcja pierwszej części trylogii pt. „Dalajlama, zakony i lud” toczy się w rezydencji Dalajlamy. Przedstawia przywódcę religii buddyjskiej, jego mądrość, sposoby przekazywania wiedzy, jego pobożność i łagodność. Jesteśmy też świadkami rozważań buddyjskich mnichów, które są niesamowitym przeżyciem dla każdego widza.

Druga część: „Przekazywanie owocu prawdy”, ukazuje buddyjską kulturę i teologię, ich przywiązanie do tradycji i ich kultywowanie. Akcja dzieje się w Sakya w Boudha w Nepalu.

Trzecie część: „Pola zmysłów” ukazuje jeden dzień z życia mnichów i miejscowych chłopów. Przedstawione jest codzienne życie i obowiązki, a także rytuały związane z życiem i śmiercią. Akcja toczy się w majestatycznym górskim krajobrazie Ladakhu. Zachętą dla wszystkich może być opinia o filmie przywódcy buddyjskiego – Dalajlamy: Jedno z najważniejszych dokonań filmowych przedstawiających naszą kulturę.

 
 
Dystrybucja: Gutek Film