Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Tydzień Otwartego Dostępu na Uniwersytecie Rzeszowskim

Open Access Week – Tydzień Otwartego Dostępu to organizowane od 5 lat międzynarodowe święto otwartej nauki, mające na celu promocję idei otwartego, darmowego dostępu do wiedzy i popularyzację informacji naukowej.
W tym roku obchodzone jest w dniach 24-30 października 2011 r.

Otwarty Dostęp oznacza bezpłatny, natychmiastowy dostęp online do prezentujących wysoką jakość, recenzowanych prac naukowych, a także nieograniczone prawo do wykorzystywania ich na nowe, innowacyjne sposoby.

 

Już blisko 20% artykułów w czasopismach naukowych dostępnych jest nieodpłatnie w sieci. Kiedy istnieje nieodpłatny, natychmiastowy dostęp online do pełni dorobku naukowego ludzkości, otwierają się ogromne możliwości. Studenci
docierają do badań, które pozwalają im się efektywniej kształcić; badacze mogą liczyć na to, że ich prace będą częściej czytane i cytowane. Miliony artykułów mogą być przetworzone na formę cyfrową i zanalizowane przez komputery, co poprawia wyniki wyszukiwania oraz przyspiesza proces kojarzenia i syntezy faktów, a tym samym zwiększa liczbę odkryć naukowych.

 

Tegoroczny Open Access Week – Tydzień Otwartego Dostępu (organizowany w dniach 24-30 października) to piąta edycja ogólnoświatowego wydarzenia, którego celem jest popularyzacja idei Open Access oraz uświadamianie naukowcom, jakie korzyści płyną z powszechnego dostępu do treści naukowych.