Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ucz się logistyki w praktyce

Praktyczne umiejętności są dzisiaj na wagę złota. Aby przyspieszyć ich zdobywanie, warto wybrać studia kładące nacisk na ten aspekt edukacji. Jeśli widzimy swoją przyszłość w logistyce, warto rozważyć studia praktyczne na Wojskowej Akademii Technicznej.

Jak pokazuje najnowsze badanie Hays Poland, firmy z wielu branż zmagają się z wyzwaniem znalezienia, a następnie zatrzymania odpowiednich pracowników. Choć większość pracodawców (93 proc.) chce zwiększać zatrudnienie, to aż 89 proc. napotyka trudności w pozyskaniu nowych pracowników. Trudności rosną – wynika to przede wszystkim z niedoboru kandydatów na rynku i konkurencję. Firmy podkreślają, że brakuje kandydatów z określonymi umiejętnościami. W obliczu nowych wyzwań, nie liczy się już tylko wykształcenie, ale posiadane kwalifikacje, umiejętności, kompetencje miękkie oraz potencjał do rozwoju oraz dalszej nauki.

 

Studiuj logistykę w praktyce

Kierunek studiów logistyka o profilu praktycznym w Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) jest właśnie odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów posiadających umiejętności samokształcenia, a także dostosowywania do dynamicznie zmieniających się wymagań rynkowych. Program kształcenia dla kierunku powstał dzięki konsultacji środowiska akademickiego z podmiotami, zajmującymi się szeroko rozumianą logistyką.

Program obejmuje trzy grupy zajęć (podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne) oraz trzymiesięczną praktykę zawodową. Mocną stroną profilu jest przewaga zajęć praktycznych: ćwiczeń, laboratoriów i seminariów. Dzięki stawianiu na praktykę, absolwenci studiów nie tylko posiadają specjalistyczną wiedzę teoretyczną z zakresu studiowanego kierunku, ale przede wszystkim konkretne umiejętności, które są oczekiwane przez pracodawców. Taka formuła, obejmująca wiele przedmiotów kierunkowych, fakultatywnych i praktycznych, umożliwia bieżące weryfikowanie wiedzy i umiejętności w danym środowisku zawodowym. 

Studia w WAT wyposażają w wiedzę, pozwalającą swobodnie poruszać się w obszarach obejmujących analizowanie, planowanie, organizowanie i kontrolowanie działalności przedsiębiorstw logistycznych, uczą podejmowania decyzji i analizowania zjawisk gospodarczych w obszarze logistyki, wykorzystując do tego różnego rodzaju techniki i narzędzia matematyczne, w tym także systemy informatyczne. Studenci logistyki mogą wybrać spośród kilku ścieżek specjalizacji. Wśród nich dostępne są: logistyka przedsiębiorstw, logistyka w motoryzacji, logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych.

Niezależnie od wybranej specjalności, absolwenci praktycznej logistyki mogą pracować w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, dystrybucyjnych, magazynowych, handlowych, centrach usług logistycznych, uczelniach, jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych, doradczych, instytucjach (rządowych i samorządowych) zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL. A dzięki temu, że wyposażeni są nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną, zyskują przewagę na rynku pracy nad innymi kandydatami, którzy tę praktykę muszą po studiach dopiero zdobywać.