Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Uczelnie techniczne ramię w ramię z biznesem

Wspólne prowadzenie badań naukowych, wspólne ekspertyzy, dostosowywanie kształcenia do faktycznych potrzeb pracodawców. Uczelnie techniczne od lat współpracują z biznesem. Jakie działania podejmują? Zapytaliśmy o to prof. Zbigniewa Łukasika, rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, prof. Tadeusza Bohdala, rektora Politechniki Koszalińskiej , oraz prof. Annę Halicką, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym Politechniki Lubelskiej.

 

Politechnika Lubelska uznaje współpracę z przedsiębiorstwami za jeden z filarów swojej działalności edukacyjnej i naukowej. Celem edukacyjnym jest pomoc studentom w odnalezieniu się na rynku pracy. Umowy dotyczące praktyk zawodowych podpisaliśmy z ponad stu firmami. Organizujemy spotkania studentów z przedsiębiorcami oferującymi praktyki i miejsca pracy. Spotkania odbywają się także w formie corocznych targów pracy Lubelski Dzień IT i konferencji „Inżynier na rynku pracy”. Na uczelni działa biuro karier, którego zadaniem jest m.in. monitorowanie losów absolwentów i pozyskiwanie ofert pracy (w ubiegłym roku ok. 1300 ofert pracy).
Wspólnie z firmami organizujemy konkursy prac dyplomowych i seminaria, na których prezentowane są najnowsze rozwiązania techniczne opracowane na Politechnice. Tematy prac dyplomowych i doktorskich często są inspirowane problemami zgłaszanymi przez firmy współpracujące z uczelnią. Szczególną rolę mają programy podnoszące kwalifikacje studentów (np. współpraca z Akademią Techniczną Siemensa). Aby doskonalić programy studiów, włączamy przedstawicieli firm do wydziałowych komisji kształcenia oraz kierujemy do pracodawców ankietę o naszych absolwentach.
Drugim celem współpracy z firmami jest umacnianie pozycji uczelni jako centrum innowacji i doradztwa technicznego. Chcemy, aby wyniki naszych prac nie trafiały na półki, ale służyły gospodarce. Corocznie wspólnie z firmami realizujmy około 30 projektów badawczych finansowanych przez NCBiR i programy operacyjne UE. Przez ostatnie 5 lat uzyskaliśmy 430 patentów polskich oraz 12 zagranicznych (tytuł lidera innowacyjności w rankingu Perspektyw w 2018 r.), skomercjalizowaliśmy 60 technologii i patentów, podpisaliśmy 60 umów licencyjnych i wdrożeniowych. Wykonujemy prace badawcze i eksperckie na zlecenia przedsiębiorstw (w tym okresie ok. 1000). Przedsiębiorcę i naukowca kojarzy wyspecjalizowane Centrum Innowacji i Transferu Technologii, a oferta naszych usług badawczych znajduje się na stronie internetowej uczelni. Wsparcie dla młodych przedsiębiorców oferuje otwarty ostatnio na Politechnice Lubelskiej „Inkubator Samsunga”.

Prof. dr hab. inż. Anna Halicka, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym Politechniki Lubelskiej

 

 

Szeroko pojęta współpraca z biznesem to obecnie niezwykle ważny aspekt działalności każdej uczelni i jeden z kluczowych warunków jej dynamicznego rozwoju. Dla naszej uczelni – Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – również stanowi priorytet. Przez szereg lat budowania i rozwoju współpracy z przemysłem udało nam się nawiązać szereg umów, czego efektem jest owocne współdziałanie na wielu płaszczyznach. W tej chwili równolegle współpracujemy z wieloma firmami i instytucjami, takimi jak: Airbus, Bombardier Transportation, KOMBUD S.A., Scheidt&Bachmann, Bosch, Siemens, ITM, Fanuc Fa Polska Sp. z o.o., SEW-Eurodrive Polska. Wymienione wyżej firmy pokazują, że jako uczelnia stabilna, dynamiczna, otwarta na wszelkiego rodzaju inicjatywy i działania, ale przede wszystkim specjalizująca się w badaniach na rzecz różnych branż, pojawialiśmy się w kręgu zainteresowania wielu krajowych i międzynarodowych firm. Fakt ten stanowi motywację do dalszego dynamicznego działania w tym zakresie. W ramach podejmowanej współpracy z przedsiębiorstwami uczelnia realizuje liczne badania naukowe, ekspertyzy czy opinie. Dostrzegamy potrzeby i problemy świata biznesu. Zwłaszcza naszych lokalnych firm, którym zaczyna doskwierać brak wykształconych kadr technicznych. W związku z tym, wspólnie z przedstawicielami firm branży technicznej, tworzymy wspólne kampanie promujące kształcenie techniczne w naszym mieście. Chcemy tym samym pokazać młodzieży potencjał, jaki drzemie w kształceniu technicznym. Wspólnie z przedstawicielami świata biznesu staramy się dostosowywać kształcenie do faktycznych potrzeb, a wyposażane przez firmy laboratoria sprawiają, że nasi studenci już na etapie pierwszych lat studiów mają do czynienia z najnowszymi technologiami i urządzeniami. To gwarantuje dobre przygotowanie praktyczne przyszłych absolwentów i zdecydowanie zwiększa ich szanse na współczesnym, wymagającym rynku racy. Dzięki współpracy z przedsiębiorcami nasi studenci biorą również udział w praktykach i stażach, a często jeszcze podczas studiów zostają zatrudniani przez renomowane firmy. Są cenionymi i zdolnymi pracownikami. Jesteśmy także członkiem konsorcjum COP – Tradycja, Obronność. Ma ono na celu podjęcie współpracy polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy i powiązania badawczego do realizacji projektów badawczo-rozwojowych związanych z produkcją sprzętu wojskowego oraz inspirowania działań promujących techniczne szkolnictwo wyższe. W ramach współpracy z przemysłem nasz uniwersytet podejmuje także starania uruchomienia studiów dualnych.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 

 

Politechnika Koszalińska od lat współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie kształcenia studentów. Ułatwiamy studentom udział w praktykach zawodowych, stażach, pośredniczymy w kontaktach student – pracodawca. Konsultujemy się z przedsiębiorcami w zakresie programów kształcenia, aby treści programowe odpowiadały ich oczekiwaniom. To świadczy o tym, że uczelnia dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb i wymagań rynku, reaguje na zmieniające się trendy w zatrudnianiu. Organizujemy dla studentów zajęcia prowadzone przez praktyków. Studenci przygotowują prace dyplomowe w porozumieniu z przemysłem. Mogą oni realizować praktyki w 160 instytucjach i podmiotach gospodarczych, z którymi uczelnia podpisała umowy o współpracy. Są to przedsiębiorstwa, urzędy, agencje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, regionalne oddziały koncernów. Właściwie nie ma branży, w której studenci nie mogliby zdobywać pierwszych doświadczeń zawodowych. Praktyki często kończą się zatrudnieniem studentów po zakończeniu nauki. Bardzo efektywną formą współpracy są staże organizowane w ramach projektów unijnych. W tej chwili uczelnia realizuje „Program staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej” ,skierowany do studentów informatyki. Odbywają oni płatne, 360-godzinne staże w firmach zgodnych z ich profilem kształcenia. Dzięki temu zdobywają praktyczne doświadczenie uzupełniające ich wiedzę ze studiów oraz dostają szansę na pracę. Jedna z firm przyjęła na staż 21 studentów, a 12 z nich otrzymało propozycję zatrudnienia. Kolejną formą współpracy jest tworzenie studiów w porozumieniu z podmiotami gospodarczymi, pod zapotrzebowanie konkretnych przedsiębiorstw. W 2016 r. Politechnika Koszalińska uruchomiła w swojej filii w Szczecinku, wspólnie z firmą Kronospan, kierunek Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym, na którym kształcimy specjalistów z zakresu przemysłu drzewnego. Często sami przedsiębiorcy zgłaszają się do nas, szukając wśród studentów potencjalnych kandydatów do pracy. Przykładem jest firma Energa-Operator, od wielu lat sponsorująca stypendia na kierunku Energetyka. Stypendyści dostają przez 10 miesięcy po 1200 zł. Mają też szanse na późniejsze zatrudnienie w firmie.

Prof. Tadeusz Bohdal, Rektor Politechniki Koszalińskiej