Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

UDT – Ekspercka organizacja techniczna

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja powołana do prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych w Polsce.

Głównym zakresem działalności UDT są zadania jednostki dozoru technicznego określone w ustawie o dozorze technicznym. UDT jest również Jednostką Notyfikowaną nr 1433, funkcjonującą w oparciu o ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz notyfikacje w zakresie dyrektyw nowego podejścia.

UDT działa jako Jednostka Certyfikująca UDT-CERT także w obszarze certyfikacji: systemów zarządzania, osób i wyrobów.

W ramach UDT działa Akademia UDT popularyzująca wiedzę związaną z bezpieczeństwem technicznym, oferująca organizację szkoleń i konferencji skierowanych do kadry zarządzającej, specjalistów technicznych oraz personelu eksploatującego urządzenia techniczne.

UDT posiada również profesjonalne zaplecze badawcze i wzorcujące – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego.

UDT to dziś:

  • ponad 1750 pracowników
  • 10 oddziałów terenowych, w skład których wchodzą 22 biura
  • Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego

WARTOŚCI

Kluczowe wartości UDT to rozwój, odpowiedzialność, bezstronność, kompetencje i rzetelność. Każda z nich ma bezpośrednie odzwierciedlenie w naszej codziennej pracy.

Dołączenie do grona pracowników, praktykantów i stażystów w UDT to możliwość współpracy z wysokiej klasy ekspertami i specjalistami technicznymi oraz kontakt z najnowocześniejszą technologią i techniką wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby i rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej. Jako szczególnie cenne pracownicy wskazują również stabilność zatrudnienia oraz program benefitów pozapłacowych.

PRAKTYKI I STAŻE

Każdego roku przygotowujemy kolejne edycje programów staży i praktyk. Płatne programy stażowe realizowane są zwykle w okresie wakacji i w ostatnich miesiącach roku. Są one doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia w różnych jednostkach organizacyjnych i lokalizacjach. Staże skierowane są głównie do studentów kierunków technicznych: energetyka, mechanika, automatyka, robotyka, elektryka i pokrewnych oraz kierunków administracyjno-finansowych.

OKIEM STAŻYSTÓW

Szczerze polecam każdemu ambitnemu studentowi udział w stażu lub praktyce w UDT. Możecie być pewni, że spotkacie tutaj specjalistów w swoich dziedzinach, którzy chcą i potrafią przekazać wiedzę młodszym współpracownikom. Jako student kierunku energetycznego najbardziej cenię sobie możliwość asystowania przy inspekcjach urządzeń ciśnieniowych w elektrowniach i elektrociepłowniach. Z pewnością zebrane doświadczenia podczas stażu pomogą mi w rozwoju kariery zawodowej oraz mam nadzieję, że w przyszłości zwiążę się z UDT na dłużej.
Patryk Tyrtania, stażysta w Dziale Urządzeń Ciśnieniowych Oddziału UDT w Katowicach.

Staż w UDT to najcenniejsze z moich doświadczeń w karierze. Dzięki odbytej praktyce mogłem dowiedzieć się na czym polega praca Inspektora UDT, zobaczyć i poznać działanie różnych urządzeń technicznych. Nauczyłem się zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas korzystania z maszyn i urządzeń, a także rozwinąłem umiejętności współpracy w zespole. Staż w UDT to z pewnością najlepiej wykorzystany czas w moim życiu.
Rafał Mucha, stażysta w Dziale Urządzeń Transportu Bliskiego Oddziału UDT w Katowicach, biuro w Częstochowie.

ODWIEDŹ NAS:

 

Materiał na podstawie: https://ewydanie.eurostudent.pl/2018-wrz-paz/2/