Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

UEK rozpoczyna współpracę z Muzeum Auschwitz-Birkenau!

7 lipca 2010 roku w Budynku Głównym UEK podpisane zostało porozumienie o współpracy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

To pierwsze na taką skalę porozumienie Muzeum Auschwitz-Birkenau z polską uczelnią wyższą. W ramach współpracy obie strony zobowiążą się stworzyć optymalne warunki do prowadzenia działalności dydaktycznej dla studentów Uniwersytetu odbywających studia na kierunku Turystyka i rekreacja. Współpraca przebiegać będzie w formie warsztatów terenowych, praktyk zawodowych oraz działalności studenckich kół naukowych. Obie instytucje przewidują także specjalny program dla wykładowców UEK. Naukowcy będą mogli odbywać staże naukowe oraz organizować pobyty studyjne i badawcze w siedzibie Muzeum, pogłębiając w ten sposób wiedzę w zakresie funkcjonowania obiektów martyrologii, ich udostępniania zwiedzającym oraz zasad i technik edukacyjnych. 

Pracownicy Muzeum będą mogli skorzystać z oferty dydaktycznej ponad 60 kierunków na studiach podyplomowych prowadzonych przez UEK, poszerzając w ten sposób obszary zainteresowań naukowych. UEK umożliwi im także odbycie staży naukowych oraz skorzystania z konsultacji w siedzibie Uniwersytetu.

Uczelnia oraz Muzeum rozpoczną także oficjalną współpracę polegającą na  prowadzeniu wspólnych prac badawczych i wdrożeniowych poświęconych m.in.: doskonaleniu funkcjonowania Muzeum jako obiektu dziedzictwa kulturowego, problematyce zarządzania ruchem zwiedzających na obszarze Muzeum czy też opracowaniu kierunków rozwoju infrastruktury turystycznej i para-turystycznej miasta niezbędnej dla spełniania przez Muzeum swojej misji. W powyższym zakresie realizowane będą także uczelniane konferencje oraz seminaria naukowe.