Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

UJ najlepszą uczelnią w Polsce!

Po raz 12. dziennikarze miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy" i dziennika "Rzeczpospolita" opracowali ranking najlepszych uczelni w kraju. Zwycięzcą tegorocznej edycji jest Uniwersytet Jagielloński, który powrócił na pierwsze miejsce. Na dalszych miejscach uplasował się Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nasza Uczelnia stale wzmacnia obszary, które i tak są jej niewątpliwym atutem od lat: najwyższa efektywność naukowa, najwyższy prestiż wśród kadry akademickiej oraz liczba publikacji i cytowani. Warto podkreślić, że w tegorocznej edycji były brane pod uwagę publikacje z lat 2007-2011 z bazy SCOPUS, która jest największym na świecie zbiorem abstraktów i cytowań literatury naukowej oraz uznanych zasobów sieci internetowej. Z aktualnych danych na 10 stycznia 2012 r. wynika, że w tym czasie UJ miał 7972 publikacji, które były cytowane 32 tys. 665 razy oraz H-index – 51, wobec 44 i 48 w poprzednich latach. Tak zadowalające wyniki, zdaniem prof. Szczepana Bilińskiego, prorektora UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej, w dużej mierze są efektem przeprowadzanej od 2008 roku ankiety „Wyniki działalności naukowej pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych UJ”. Wynika z niej, że pracownicy naukowi UJ coraz częściej publikują w prestiżowych czasopismach międzynarodowych. W rezultacie dorobek naukowy uczelni jest coraz większy i stanowi to dobry wzór dla młodych naukowców, którzy rozpoczynają dopiero pracę naukową. Dzięki ankietom pracownicy dokładnie wiedzą, jakie są oczekiwania wobec nich i na co powinni położyć największy nacisk, czyli na jakość publikacji.

Rektor-elekt UJ, prof. Wojciech Nowak, uważa, że najważniejsza jest stabilizacja finansowa i rozwój uczelni. Aby nie pozostać w tyle za innymi ośrodkami, Uniwersytet musi być innowacyjny i konkurencyjny. Rektor-elekt podobnie jak Steve Jobs, legendarny twórca firmy Apple, stawia na prostotę w działaniu. Prof. Nowak zapowiada, że UJ musi skoordynować centralną administrację z wydziałową, a dla samorządu i organizacji studenckich otworzyć tzw. szybką ścieżkę, aby studenci mogli załatwić wszystkie sprawy w jednym pokoju. Otwartość Uniwersytetu ma oznaczać, że studenci otrzymają swobodę doboru przedmiotu spoza obowiązkowego kanonu konkretnych studiów.

Ranking został zorganizowany po raz 12. i objął ponad 250 uczelni publicznych i niepublicznych. Nad jego przygotowaniem czuwała Kapituła pod honorowym przewodnictwem prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk. W jej składzie znalazł się m.in. prof. dr hab. Marek Safjan, sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, były rektor UJ, Bartosz Marczuk, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, były prezes PAP.

Autorzy rankingu biorą pod uwagę następujące kryteria:

  • prestiż – mierzony m.in. preferencjami pracodawców i wyborami olimpijczyków,
  • potencjał naukowy,
  • efektywność naukowa,
  • innowacyjność – liczba zgłoszonych i uzyskanych patentów,
  • warunki studiowania – liczba wykładowców np. z tytułem profesorskim.

 

GRATULUJEMY!!!