Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Unijne stypendia dla doktorantów

Ponad 10 mln zł ze środków unijnych otrzymało ponad pół tysiąca doktorantów trzech uczelni -Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetów: Łódzkiego i Medycznego – na realizacje swoich projektów badawczych.

 

Decyzję o dofinansowaniu w ramach projektu „Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów” przekazał w piątek rektorom uczelni marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak.

– Jest to znaczące wsparcie naszych doktorantów. Zależy nam również na tym, żeby w wyniku tych wszystkich badań pojawiły się ciekawe, innowacyjne rozwiązania wspierające naszą regionalną gospodarkę – powiedział na konferencji prasowej Włodzimierz Fisiak.

Zdaniem rektora Politechniki Łódzkiej prof. Stanisława Bieleckiego, dodatkowe środki przyznane przez samorząd województwa pozwolą młodym naukowcom lepiej prowadzić swoje badania, co jest niezbędne dla regionu.

– Albo region łódzki oprze się na wiedzy, ale będzie regionem słabo się rozwijającym. A ponieważ uważam, że doktoranci to jest najważniejsza grupa na uczelniach i w instytutach badawczych, to niewątpliwie jest to wspaniała decyzja – mówił prof. Bielecki.

W ocenie rektora Uniwersytetu Medycznego prof. Pawła Górskiego, stypendia dla doktorantów świadczą też o tym, że „znaleziono nową wizytówkę dla tego miasta. Możemy pokazywać się światu jako Łódź akademicka” – podkreślił prof. Górski.

Podkreślił, że Uniwersytet Medyczny, tak jak wszystkie placówki ochrony zdrowia i szkoły medyczne, przeżywa w tej chwili bardzo poważne kłopoty kadrowe. Wielu lekarzy wybiera pracę za granicą, nie tylko ze względu na większe zarobki, ale jest ona dla nich także atrakcyjniejsza z uwagi na stanowiska pracy. Według niego, z szacunków Ministerstwa Zdrowia wynika, że za granicą pracuje obecnie od 8 do 20 tys. polskich lekarzy.

– Młodzi ludzie, którzy chcą pracować w nauce, nie tyle poszukują doskonałych zarobków, ile poszukują dobrego stanowiska pracy. Jeśli uzyskujemy tego typu wspomaganie, to jest jednocześnie związanie młodych ludzi z ich stanowiskiem pracy, wiara, że w Polsce można także uprawiać naukę i można także być dobrym lekarzem, badaczem i coś zrobić dla tego kraju – powiedział rektor Uniwersytetu Medycznego.

Stypendia na dofinansowanie projektów badawczych w wysokości po 20 tys. zł brutto (16,4 tys. zł netto) przyznane zostały najlepszym absolwentom szkół wyższych kontynuującym naukę na studiach doktoranckich m.in. z zakresu nauk ścisłych i technicznych. W sumie stypendia otrzymało 506 doktorantów, w tym 240 z PŁ, 89 z UŁ oraz 177 doktorantów z UM.

Jednym ze stypendystów jest Marek Dzięgielewski z Wydziału Chemii UŁ. Wykorzystał on stypendium do zakupu specjalistycznego sprzętu dla podniesienia poziomu swoich badań. „Jest to ogromna pomoc. Jestem początkującym naukowcem i te pieniądze są niezmiernie potrzebne do dalszego rozwoju, do stworzenia sobie takiego środowiska pracy, żeby w pełni zrealizować to, co sobie zamierzyliśmy – powiedział młody naukowiec.

Stypendyści liczą, że młodzi, polscy naukowcy będą mieli stworzone takie warunki, żeby nie musieli wyjeżdżać z kraju i tu mogli zbliżać się do poziomu zagranicznych centrów badawczych i naukowych.

Pieniądze na stypendia – w sumie 10,17 mln zł – pochodziły z dodatkowych funduszy przyznanych regionowi w ramach Zintegrowanego Programu Oper