Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Unikatowy projekt polskich i chińskich studentów

Samorządy Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Hong Kong University of Science and Technology (uznawanego w rankingach Financial Times za 6. najlepszą uczelnię na świecie) we współpracy ze studentami Uniwersytetu w Pekinie organizują inspirujący międzynarodowy projekt: Chinese-European Partnership for Development (CEPD).

Celem projektu CEPD jest budowanie silnych więzi na poziomie akademickim i biznesowym pomiędzy uczestniczącymi stronami, służącym w przyszłości budowaniu długotrwałych relacji między społecznościami ekonomicznymi, jak i promowanie zaangażowanych krajów wraz z ich kulturą i tradycją. Idea bazuje na przedstawieniu Polski jako silnej, integralnej części Unii Europejskiej. Studenci mają okazję uczestniczyć w wykładach i konferencjach z wieloma prominentnymi osobistościami, zarówno ze świata polityki jak i gospodarki. Podczas tegorocznej edycji odwiedzą również Europejski Bank Centralny.

CEPD jest rozwinięciem Chinese-Polish Partnership for Development, ubiegłorocznego projektu, który odniósł ogromny sukces (patronem przedsięwzięcia był m.in. Wiceprezes Rady Ministrów Waldemar Pawlak). Składa się z dwóch części: 11-dniowego przyjazdu delegacji chińskich studentów do Polski, a następnie podobnego wyjazdu polskiej delegacji do Chin. Liczba uczestników jest ściśle ograniczona do grupy najlepszych i wyróżniających się studentów, wybranych podczas bardzo wymagającego procesu rekrutacyjnego. Delegaci wypełniają plan przygotowany przez stronę przyjmującą, promują współpracę w środowiskach biznesowych, utrwalają cenne kontakty z młodymi, ambitnymi ludźmi z zagranicy i wspomagają budowanie wielopłaszczyznowego dialogu między Chinami i Polską.

CEPD jest projektem studenckim organizowanym na zasadach pro bono i non- profit. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony studentów, mediów, uczelni wyższych i międzynarodowych firm i korporacji.

Więcej informacji: www.cepd.info