Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

University Management Accounting Days 2018. Program CIMA na uczelni

Czy rzeczywiście 47% dzisiejszych zawodów w niedalekiej przyszłości zastąpią roboty? Czy naprawdę wśród zawodów o najwyższym ryzyku automatyzacji (94%) znaleźli się księgowi i audytorzy? Czy dla finansistów nie ma miejsca w świecie przyszłości?

Wręcz przeciwnie! Błyskotliwa kariera w finansach i biznesie czeka na tych studentów, którzy już w trakcie studiów zaczną przygotowania do pracy w świecie finansów i ukończą Program CIMA na swojej uczelni.

Zacznijmy od rozszyfrowania skrótów CIMA i CGMA, ponieważ są doceniane przez pracodawców na wszystkich kontynentach, a ich znaczenie na międzynarodowym rynku pracy wzrasta błyskawicznie. CIMA to Instytut Rachunkowości Zarządczej (Chartered Institute of Management Accountants), który oferuje uznawaną na całym świecie certyfikację w obszarze rachunkowości zarządczej, kończącą się zdobyciem tytułu CGMA (Chartered Global Management Accountant). Dzięki współpracy CIMA z czołowymi uczelniami ekonomicznymi studenci w Polsce mają okazję uzyskać już w czasie nauki dyplom CIMA oraz profesjonalny tytuł zawodowy CIMA Cert BA (poziom licencjacki) lub CIMA Dip MA i CIMA Adv Dip MA (poziom magisterski).
– Na najlepszych polskich uczelniach w październiku CIMA organizuje serię wydarzeń University Management Accounting Day, w czasie których porozmawiamy o przyszłości finansów i roli ekspertów rachunkowości zarządczej. Dla wszystkich ambitnych studentów, myślących o rozwoju swojej kariery w finansach i zarządzaniu, zostały przygotowane wykłady na temat rachunkowości zarządczej oraz warsztaty z ekspertami CIMA. W tych dniach każdy zainteresowany zdobyciem praktycznej wiedzy będzie mógł wziąć także udział w dodatkowej sesji na temat certyfikacji CIMA i warunków udziału w Programie CIMA na swojej uczelni. Rachunkowość zarządcza to bez wątpienia profesja przyszłości – podsumowuje Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Europe, Association of International Certified Professional Accountants.
Rekrutacja do Programu CIMA rozpocznie się już w październiku. Wszyscy studenci uczelni partnerskich zainteresowani zarządzaniem i finansami mogą skorzystać z formularza rejestracyjnego na stronie
www.cimauczelnie.pl.

Harmonogram najbliższych University Management Accounting Days 2018:

  • 22 października 2018 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • 23 października 2018 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • 23 października 2018 – Akademia Leona Koźmińskiego
  • 24 października 2018 – Uniwersytet Łódzki
  • 25 października 2018 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • 26 października 2018 – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • 27 października 2018 – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Więcej informacji na temat Programu CIMA  na polskich uczelniach na stronie:
www.cimaglobal.com/unipoland

Zapraszamy!

Materiał na podstawie: https://ewydanie.eurostudent.pl/2018-paz/33/#zoom=z