Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy 22-23 listopada 2016 r.

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na 27. edycję Uniwersyteckich Spotkań z Rynkiem Pracy, które odbędą się 22-23 listopada 2016 r. w Warszawie.

W trakcie ich trwania studenci i absolwenci mają okazję nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm, działów HR i agencji rynku pracy, co ułatwi dokonanie świadomego wyboru ścieżki kariery zawodowej i jej realizacji zgodnie z własnymi możliwościami i planami zawodowymi. Spotkania  mają formę warsztatów, prezentacji, case study i „rekrutacji w klimacie UW”. Tradycją Spotkań jest poświęcanie dużej uwagi zagadnieniom związanym z nowatorskim podejściem do procesu poszukiwania pracy. Uczestnicy zdobywają informacje o nowoczesnych metodach poszukiwania pracy, uczą się jak wykazać się kreatywnością w tym zakresie i co zrobić, aby zostać zauważonym przez rekruterów. Dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty, uczące jak z sukcesem odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Niektóre firmy przedstawią również programy staży i praktyk kierowanych specjalnie do studentów i absolwentów.

Spotkania organizowane są dla studentów i absolwentów wszystkich kierunków.

Szczegółowe informacje będą udostępnione na stronie  www.spotkania.uw.edu.pl.