Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy 24-25 kwietnia 2018 r.

Już po raz 30. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego organizuje imprezę inną niż targi pracy. Partnerami jest Samorząd Studentów UW i Samorząd Doktorantów UW. W tym roku jednym z patronów medialnych imprezy jest Feniks Media Group „Eurostudent”.

Dlaczego nie organizujemy targów?

Targów jest dość dużo w roku. Kolejne, tylko dlatego, że organizowane na UW nie oznaczają sukcesu czy skuteczności rozumianej jako wsparcie studentów i absolwentów UW w wejściu na rynek pracy. Na targach nie ma czasu na poznanie się wzajemne kandydata i pracodawcy, na dłużą rozmowę, czy pierwszą rozmowę rekrutacyjną.

Dlaczego Spotkania?

W trakcie Spotkań pracodawcy, prowadząc warsztaty, interaktywne prezentacje mogą docierać ze swoją ofertą do wybranych, zapisanych na spotkanie osób. Mogą podzielić się swoją wiedzą ekspercką i zbudować wizerunek pożądanego, kompetentnego pracodawcy.

Cenimy sobie warsztaty z elementami case stady, business case’u.

W trakcie Spotkań studenci i absolwenci mają okazję nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm, działów HR i agencji rynku pracy, co ułatwi dokonanie świadomego wyboru ścieżki kariery zawodowej i jej realizacji zgodnie z własnymi możliwościami i planami zawodowymi.

Tradycją Spotkań jest poświęcanie dużej uwagi zagadnieniom związanym z nowatorskim podejściem do procesu poszukiwania pracy. Uczestnicy zdobywają informacje o nowoczesnych metodach poszukiwania pracy, uczą się jak wykazać się kreatywnością w tym zakresie i co zrobić, aby zostać zauważonym przez rekruterów. Dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty, ukazujące jak z sukcesem odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Niektóre firmy przedstawią również programy staży i praktyk kierowanych specjalnie do studentów i absolwentów.

Spotkania organizowane są dla studentów i absolwentów wszystkich kierunków. Biorą w nich udział również studenci innych uczelni.

Spotkaniom towarzyszy stoisko Biura Karier UW oraz możliwość konsultacji z doradcą zawodowym.

Więcej informacji o Uniwersyteckich Spotkaniach z Rynkiem Pracy, szczegółowy opisy wszystkich spotkań oraz zapisy znajdują się na stronie  www.spotkania.uw.edu.pl