Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy

Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, Biuro Karier Wydziału Zarządzania i Koło Naukowe Strategii Gospodarczej zapraszają na 18. edycję Uniwersyteckich Spotkań z Rynkiem Pracy, które odbędą się 23-27 kwietnia 2012 r. w Warszawie.

W trakcie ich trwania studenci i absolwenci mają okazję nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm, działów HR i agencji rynku pracy, co ułatwi dokonanie świadomego wyboru ścieżki kariery zawodowej i jej realizacji zgodnie z własnymi możliwościami i planami zawodowymi. Spotkania  mają formę warsztatów, prezentacji i case study. Do tej pory w Spotkaniach wzięło udział około 150 firm i instytucji. Tradycją Spotkań jest poświęcanie dużej uwagi zagadnieniom związanym z nowatorskim podejściem do procesu poszukiwania pracy. Uczestnicy zdobywają informacje o nowoczesnych metodach poszukiwania pracy, uczą się jak wykazać się kreatywnością w tym zakresie i co zrobić, aby zostać zauważonym przez rekruterów. Dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty, uczące jak z sukcesem odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Niektóre firmy przedstawią również programy staży i praktyk kierowanych specjalnie do studentów i absolwentów.

Spotkania organizowane są dla studentów i absolwentów wszystkich kierunków, a odbywają się w czterech kampusach: przy Krakowskim Przedmieściu, na Kampusie Ochota, na Wydziale Zarządzania i Wydziale Ekonomii. Szczegółowe informacje są dostępne na  www.spotkania.uw.edu.pl.