Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski ex aequo w XVI Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski zwyciężyły ex aequo w XVI Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015. Na trzecim miejscu ponownie znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na kolejnych miejscach plasują się trzy najlepsze polskie politechniki: na miejscu czwartym ex aequo Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska, a tuż za nimi Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.

W grupie uczelni niepublicznych ponownie sukces Akademii Leona Koźmińskiego, która i w tym roku obroniła tytuł najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce. Tuż za nią SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, uczelnia, która od poprzedniego rankingu nie tylko uzyskała status uniwersytetu, ale też o połowę zmniejszyła dystans do lidera. Na trzecim miejscu Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. W rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych pierwsze miejsce zajęła ponownie PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu.

Już po raz szesnasty Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłasza wyniki Rankingu Szkół Wyższych. W tym roku oceniono 87 uczelni akademickich, 70 magisterskich uczelni niepublicznych, 30 państwowych wyższych szkół zawodowych oraz aż 43 kierunki studiówNasz Ranking to nie tylko narzędzie, które, mądrze wykorzystane, może posłużyć maturzystom i ich rodzicom w wyborach edukacyjnych. Ranking to także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego, panoramiczne zdjęcie wykonane tu i teraz, przedstawiające nasze uczelnie i ich ambicje z różnych, ale nieprzypadkowo dobranych perspektyw – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, twórca polskich rankingów edukacyjnych.

Prof. dr hab. Michał Kleiber, szef Kapituły Rankingu, b. prezes PAN podkreśla, że Ranking może być także drogowskazem dla uczelni. Na podstawie wiedzy płynącej z bieżącej analizy trendów w rankingach na świecie oraz mądrości zgromadzonej w ciągu 16 już lat doświadczeń podpowiadamy, w którą stronę należałoby się w przyszłości profilować, jakie aspekty działalności rozwinąć, jakie wyznaczyć priorytety. Tak widziany Ranking może stać się ważnym impulsem dla budowania kultury jakości na uczelni. Zwłaszcza, że trudno znaleźć drugi tak rozbudowany, ranking na świecie!

Po raz kolejny publikowany jest Ranking Kierunków Studiów, obejmujący aż 43 główne kierunki lub grupy kierunków studiów (o 6 więcej niż przed rokiem). To najważniejsza część badania z punktu widzenia kandydatów na studia.

Kapituła przyznała w tym roku nagrody specjalne: Nagrodę Kuźnia Kadr 2015 oraz Nagrodę Awans 2015. Kuźnia Kadr 2015 to uczelnia, która zanotowała największe postępy w kształceniu kadr naukowych. Laur przypadł w udziale Akademii Obrony Narodowej.

Nagroda Awans 2015 za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni została przyznana w dwóch kategoriach: w grupie uczelni akademickich otrzymał ją Uniwersytet Łódzki, który awansował o 5 miejsc (z 21. na 16. miejsce), a w grupie niepublicznych uczelni magisterskich nagrodę tę otrzymała Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która awansowała z 12. miejsca na 7.

Informacje na temat metodologii Rankingu Szkół Wyższych 2015, składu Kapituły, prezentacje wiodących uczelni i wydziałów, szczegółowe tabele rankingowe (łącznie 77 zestawień) znajdują się pod adresem www.ranking.perspektywy.pl

 
Wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2015
 

I. Ranking uczelni akademickich 2015

1= Uniwersytet Jagielloński 100,0
1= Uniwersytet Warszawski 100,0
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 86,6
4= Politechnika Warszawska 82,8
4= Politechnika Wrocławska 82,8
6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 81,5
7 Uniwersytet Wrocławski 74,5
8 Warszawski Uniwersytet Medyczny 67,0
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 65,4
10 Gdański Uniwersytet Medyczny 65,3
11 Politechnika Łódzka 64,8
12 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 63,8
13 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 63,4
14 Politechnika Poznańska 63,3
15 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 61,4

II. Ranking niepublicznych uczelni magisterskich 2015

1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 100,0
2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 86,2
3 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 74,0
4 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 64,0
5 Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie 61,9
6 Collegium Civitas w Warszawie 60,4
7 Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 53,8
8 Społeczna Akademia Nauk 53,8
9 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 53,6
10 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 52,7
 

III. Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2015

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu 100,0
2 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 96,3
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 90,0
Nagrody specjalne 2015
AWANS 2015 – Skok wśród uczelni akademickich
Uniwersytet Łódzki
AWANS 2015 – Skok wśród uczelni niepublicznych magisterskich
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
KUŹNIA KADR 2015
Akademia Obrony Narodowej
Podrankingi w typach uczelni 2015

Najlepsze uniwersytety

Miejsce 1: Uniwersytet Warszawski
Miejsce 1: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce 3: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Najlepsze uczelnie techniczne

Miejsce 1: Politechnika Warszawska
Miejsce 1: Politechnika Wrocławska
Miejsce 3: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Najlepsze uczelnie medyczne

Miejsce 1: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce 2: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Miejsce 3: Gdański Uniwersytet Medyczny

Najlepsze uczelnie ekonomiczne

Miejsce 1: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Miejsce 2: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Miejsce 3: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Najlepsza uczelnie rolnicze

Miejsce 1: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce 2: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Miejsce 3: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Najlepsza AWF

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Najlepsza uczelnia pedagogiczna

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Nagrody dodatkowe 2015
Lider umiędzynarodowienia
Akademia Leona Koźmińskiego
Uczelnia o najwyższym potencjale naukowym
Uniwersytet Jagielloński
Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej
Uniwersytet Warszawski
Najwyższy prestiż wśród kadry akademickiej
Uniwersytet Jagielloński
Najwyższy prestiż wśród pracodawców
Politechnika Warszawska
Lider publikacji
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Lider innowacyjności
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Najlepsze warunki kształcenia
Gdański Uniwersytet Medyczny
 

Ranking Kierunków Studiów

Wyniki Rankingu Kierunków Studiów
Perspektywy 2015

Obszar kierunków humanistycznych:

filologie, języki obce i językoznawstwo
Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii
filologia polska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki
filozofia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
historia i archeologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział historyczny
kulturoznawstwo i wiedza o krajach i regionach
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
teologia i religioznawstwo
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Teologii

Obszar kierunków społecznych:

dziennikarstwo i komunikacja
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
politologia i stosunki międzynarodowe
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
pedagogika i edukacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
psychologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny
socjologia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
zarządzanie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ekonomia
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prawo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji
administracja
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Obszar kierunków ścisłych:

matematyka
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
fizyka i astronomia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
chemia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Obszar kierunków przyrodniczych:

biotechnologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
kierunki biologiczne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
kierunki nauk o Ziemi
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii i Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
ochrona środowiska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii

Obszar kierunków technicznych:

automatyka, robotyka i mechatronika
Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
architektura i urbanistyka
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
budownictwo
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
elektrotechnika
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
energetyka    
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
mechanika i budowa maszyn
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
elektronika i telekomunikacja
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
inżynieria i technologia chemiczna
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny oraz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
inżynieria materiałowa
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
kierunki IT
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
inżynieria produkcji
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
inżynieria środowiska
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Obszar kierunków rolniczych, leśnych i weterynaryjnych:

kierunki o żywieniu i żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz Wydział Nauk o Żywności
kierunki rolnicze i leśne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
weterynaria
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Obszar kierunków medycznych i kierunków o zdrowiu:

kierunek lekarski
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Lekarski
kierunki dentystyczne
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny
farmacja
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Farmaceutyczny
pielęgniarstwo i położnictwo
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu
ochrona zdrowia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu
sport, turystyka i rekreacja
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

źródło
www.ranking.perspektywy.pl