Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Uniwersytet Praktyczny

Po raz pierwszy na Akademii Ekonomicznej w Katowicach za sprawą Organizacji Studenckiej Paneuropa doświadczenie specjalistów połączy się z akademicką wiedzą studentów!

Uniwersytet Praktyczny to przedsięwzięcie uzupełniające konwencjonalne metody nauczania na polskich uczelniach wyższych. Projekt został opracowany bazując na aktualnych potrzebach studentów oraz wymaganiach pracodawców. Cykle szkoleń oraz warsztatów, podzielone na bloki tematyczne i przygotowane we współpracy z firmami reprezentującymi poszczególne branże, odzwierciedlą akademicki podział na wydziały. W ramach Uniwersytetu Praktycznego studenci będą mogli wziąć udział w zajęciach przewidzianych dla jednego z pięciu wydziałów tj.: logistyki, PR, rachunkowości, bankowości i inwestycji. Jako pierwszy już 23 marca wystartuje program wydziału „Logistyka” przy współpracy z Partnerem Projektu, firmą Schenker Sp. z o.o. Już kolejnego dnia, tj. 24 marca, nastąpi otwarcie wydziału Inwestycje współrealizowanego z Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. Preferowaną grupą docelową są kreatywni, ambitni, przebojowi i chętni do działania studenci 4 i 5 roku, którzy chcą podjąć wyzwanie i spróbować swoich sił w branży. Każdy z uczestników całego programu otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz będzie miał możliwość zdobycia praktyk i staży.
 

Uniwersytet Praktyczny to innowacyjna platforma komunikacyjna pomiędzy społecznością studencką a pracodawcami. Daje szansę studentom na zdobycie praktycznych umiejętności
z zakresu wybranej specjalności, poznanie oczekiwań firm oraz specyfiki pracy w danej branży. Z drugiej strony projekt oferuje pracodawcom dotarcie do aktywnych i ambitnych studentów, posiadających potencjał aby stać się wartościowymi pracownikami, którzy sprostają oczekiwaniom firm i w przyszłości zasilą ich szeregi.