Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie najbardziej prodoktorancką uczelnią rolniczą i przyrodniczą w Polsce

19 listopada 2015 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Finałowa wręczenia nagród w ósmej edycji konkursu „Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia – PRODOK 2015”. Organizatorem konkursu była Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Uniwersytet Rolniczy otrzymał wyróżnienie jako najbardziej prodoktorancka uczelnia rolnicza i przyrodnicza w Polsce. Rok temu właśnie w tym konkursie Uniwersytet Rolniczy zdobył miejsce trzecie, a w 2013 roku miejsce czwarte.

Wyróżnienie odebrała prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa – kierownik Studium Doktoranckiego UR oraz wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów Martyna Małopolska.

To była już ósma edycja konkursu. Eliminacje miały na celu wyłonienie uczelni najbardziej przyjaznej doktorantom, a także promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. Udział w konkursie mogły wziąć wszystkie polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Oceniane były m.in.: aspekty dotyczące wspierania aktywności młodego naukowca, wpływ doktorantów na proces kształcenia, zaplecze socjalne, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach, wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: www.ur.krakow.pl