Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (do niedawna Akademia Rolnicza w Krakowie) jest państwową uczelnią wyższą, wywodzącą się z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na 7 wydziałach, Biotechnologii – Studiach Międzywydziałowych, 16 kierunkach i 34 specjalnościach – kształcimy około13 tys. studentów w zakresie nauk rolniczych, leśnych, biologicznych, społeczno-ekonomicznych oraz inżynierskich. Prowadzimy studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III oraz studia podyplomowe. Wysoki poziom nauczania, dobrze wyposażona baza naukowo-dydaktyczna i kierunki kształcenia stale dostosowywane do trendów na rynku pracy to tylko niektóre z atutów podjęcia nauki na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Więcej znajdziecie na stronie internetowej: www.ar.krakow.pl. Zapraszamy! Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Al. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków