Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Uniwersytet Warszawski liderem Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022

Najlepszą uczelnią akademicką w Polsce jest Uniwersytet Warszawski, który wyprzedza Uniwersytet Jagielloński i Politechniką Warszawska; na czwartym miejscu znajdują się ex aequo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – według ogłoszonego 22 czerwca najnowszego rankingu „Perspektyw”.

Wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu znajduje się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, a Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest najlepszą publiczną uczelnią zawodowa. Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 23.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący 96 szkół wyższych publicznych i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący 43 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim;

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący 19 publicznych uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym;
Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 73 kierunki i grupy kierunków studiów, w którym po raz pierwszy pojawiły się kierunki: ratownictwo medyczne oraz ogrodnictwo.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

O ile w rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, to w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, m.in. ekonomiczne losy absolwentów (ELA) i studia podyplomowe.

– Najważniejszymi odbiorcami naszego Rankingu są oczywiście maturzyści – mówi Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Perspektywy, twórca polskich rankingów edukacyjnych. – Nie przypadkiem ogłaszamy go na dwa tygodnie przed rozdaniem świadectw dojrzałości: chcemy ułatwić młodym ludziom wybór kierunku studiów i uczelni. Ale Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to także swego rodzaju “fotografia” polskich uczelni, zrobiona pod nieprzypadkowym kątem. Fotografia, która pomaga nam określić, w jakim miejscu jesteśmy, co powinniśmy poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę w kolejnych latach.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 73 kierunki. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją. Jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajduje się ich aż 1693, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 20. Za nim jest Politechnika Warszawska (16 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (14 kierunków).

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022 są dostępne pod adresem: ranking.perspektywy.pl

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2022

1 Uniwersytet Warszawski 100,0 pkt.
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 99,4 pkt.
3 Politechnika Warszawska 84,0 pkt.
4= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 80,9 pkt.
4= Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 80,5 pkt.
6 Politechnika Gdańska 78,4 pkt.
7= Gdański Uniwersytet Medyczny 72,8 pkt.
7= Politechnika Wrocławska 72,6 pkt.
9 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 71,8 pkt.
10= Uniwersytet Wrocławski 70,9 pkt.
10= Politechnika Łódzka 70,4 pkt.

Ranking Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2022

1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 100,0 pkt.
2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie 81,9 pkt.
3 Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 72,8 pkt.
4 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 68,8 pkt.
5 Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie 65,2 pkt.
6= Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 61,7 pkt.
6= Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 61,2 pkt.
8 Collegium Civitas w Warszawie 59,8 pkt.
9 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 55,0 pkt.
10 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 54,1 pkt.

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych Perspektywy 2022

1 Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 100,0 pkt.
2= Akademia Nauk Stosowanych w Łomży 86,4 pkt.
2= Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie 86,3 pkt.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2022

Administracja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Analityka medyczna
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Archeologia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Architektura
Politechnika Warszawska

Architektura krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Astronomia
Uniwersytet Warszawski

Automatyka i robotyka
Politechnika Warszawska

Biologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biotechnologia (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Biotechnologia (mgr)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Budownictwo (ex aequo)
Politechnika Wrocławska
Politechnika Warszawska

Chemia (ex aequo)
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dietetyka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziennikarstwo i komunikacja
Uniwersytet Warszawski

Ekonomia
Uniwersytet Warszawski

Elektronika i telekomunikacja
Politechnika Warszawska

Elektrotechnika
Politechnika Warszawska

Energetyka
Politechnika Warszawska

Farmacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Filologia angielska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia polska
Uniwersytet Warszawski

Filologie obce (bez anglistyki) i lingwistyka
Uniwersytet Warszawski

Filozofia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Finanse i rachunkowość
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Fizjoterapia
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Fizyka
Uniwersytet Warszawski

Fizyka techniczna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Geodezja i kartografia
Politechnika Warszawska

Geografia
Uniwersytet Warszawski

Geologia
Uniwersytet Warszawski

Gospodarka przestrzenna (ex aequo)
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Górnictwo i geologia
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Historia
Uniwersytet Warszawski

Informatyka (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Informatyka (mgr)
Uniwersytet Warszawski

Inżynieria biomedyczna
Politechnika Warszawska

Inżynieria chemiczna
Politechnika Wrocławska

Inżynieria materiałowa
Politechnika Warszawska

Inżynieria środowiska
Politechnika Gdańska

Kierunek lekarski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Kierunek lekarsko-dentystyczny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Kierunki o bezpieczeństwie
Uniwersytet Warszawski

Kierunki o żywieniu i żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki rolnicze i leśne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kosmetologia
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kulturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

Logistyka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Lotnictwo i kosmonautyka
Politechnika Warszawska

Matematyka
Uniwersytet Warszawski

Mechanika i budowa maszyn
Politechnika Warszawska

Mechatronika
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ochrona środowiska
Uniwersytet Warszawski

Ogrodnictwo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pedagogika
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika specjalna
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pielęgniarstwo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Politologia
Uniwersytet Warszawski

Położnictwo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Prawo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Psychologia
Uniwersytet Warszawski

Ratownictwo medyczne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Socjologia
Uniwersytet Warszawski

Stosunki międzynarodowe
Uniwersytet Warszawski

Technologia chemiczna
Politechnika Warszawska

Teologia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Transport
Politechnika Warszawska

Turystyka i rekreacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Weterynaria
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wychowanie fizyczne
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zarządzanie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Politechnika Warszawska

Zdrowie publiczne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Zootechnika
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pełne wyniki rankingu znajdują się na stronie: www.ranking.perspektywy.pl

 

źródło: Perspektywy