Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Uniwersytet Warszawski stawia na przedsiębiorczość z EBC*L

Wiedza ekonomiczna zalicza się w dzisiejszych czasach do kluczowych kwalifikacji zawodowych. Każdy, kto funkcjonuje w świecie gospodarki, powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu przedsiębiorczości, aby jak najlepiej realizować projekty i być konkurencyjnym na rynku pracy.

Dziś wąska specjalizacja już nie wystarczy. Wszechstronność i profesjonalizm to m.in. rozumienie podstawowych pojęć ekonomicznych.
 
Uniwersytet Warszawski, jako pierwsza uczelnia w województwie mazowieckim, zdecydował się umożliwić swoim studentom zdobycie nie tylko międzynarodowo uznawanych kwalifikacji z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, ale również – po zdaniu egzaminu – szansę otrzymania Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych EBC*L, rozpoznawalnego w ponad 30 krajach na świecie. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na mocy umowy akredytacyjnej podpisanej z Krajowym Reprezentantem EBC*L w Polsce został we wrześniu tego roku Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L.
 
 
Tym samym potwierdził wysoką jakość nauczania wiedzy ekonomicznej zgodnie ze standardami Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych w Paderborn. Zostały one także docenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną w Polsce, która przyznała Wydziałowi wyróżnienie za kształcenie studentów na kierunku „Ekonomia”, jako jedynej uczelni w Polsce.
 
Z kolei fakt zostania Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L jest dowodem na to, iż Uniwersytet Warszawski to uczelnia, która pragnie, by jej studenci zdobywali kwalifikacje i praktyczne umiejętności na międzynarodowym poziomie, ułatwiające im osiągnięcie sukcesu zawodowego w Europie i na świecie.
 
Co oznacza EBC*L?
To akronim słów European Business Competence* Licence, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych. Certyfikat EBC*L to międzynarodowe świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów i prawa spółek handlowych. O jego międzynarodowym charakterze świadczy fakt, iż jest rozpoznawalny w tak wielu krajach, jak np. Austria, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Holandia, a nawet w Rosji, Chinach i kilku krajach afrykańskich.
 
Skąd pomysł na tego rodzaju certyfikację w Europie?
Pomimo, iż podstawy przedsiębiorczości pojawiają się obecnie w programie nauczania większości państwowych i prywatnych szkół, to stopień podstawowej wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie jest ciągle relatywnie niewielki. Ze względu na istniejącą lukę w systemie kształcenia, pojawiła się wśród specjalistów świata biznesu, ekonomii, administracji i nauki Austrii i Niemiec koncepcja standaryzacji, sformułowania kanonu wiedzy ekonomiczno-biznesowej, której wynikiem było powołanie do życia w 2002 roku systemu certyfikacji kompetencji biznesowych EBC*L. Inicjator i pomysłodawca certyfikacji, Prof. Univ. Dr Dr Gerhard Orner, jest obecnie Przewodniczącym Kuratorium Kompetencji Biznesowych oraz Europejskiej Kapituły Egzaminacyjnej w Paderborn.
 
EBC*L nie tylko dla studentów
Z certyfikacji EBC*L korzystają osoby prywatne podwyższając swoje kompetencje; przedsiębiorstwa traktują EBC*L jako zewnętrzną metodę doskonalenia swoich kadr; urzędy pracy – jako sposób na przekwalifikowanie i aktywizację osób bezrobotnych.
 
Dla studentów jest to szybki sposób na zdobycie rozpoznawalnego na międzynarodowym rynku pracy wiarygodnego świadectwa kompetencji biznesowych, które pozwoli im na wyróżnienie się z grona wielu osób starających się o pracę.
 
Jak zdobyć certyfikat EBC*L?
Aby otrzymać certyfikat EBC*L należy przystąpić do egzaminu, który swym charakterem przypomina maturę z ekonomii, w jednym z Akredytowanych Centrów Egzaminacyjnym EBC*L. W Warszawie zapraszamy na Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pani dr Anna Białek-Jaworska udzieli wszelkich potrzebnych informacji, również na temat kursu przygotowawczego dla tych osób, które chciałyby jak najlepiej się przygotować do egzaminu.
 
Pierwsze szkolenie EBC*L Pt. „Rachunkowość, ekonomia i prawo w prowadzeniu działalności gospodarczej” odbędzie się już w styczniu w ramach Uniwersytetu Otwartego.
 
Szczegóły na temat szkoleń i certyfikacji EBC*L można znaleźć na stronie internetowej www.wne.uw.edu.pl~ebcl. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy również do kontaktu e-mailowego: ebcl@wne.uw.edu.pl.
 
Co na temat certyfikatu EBC*L mówią przedsiębiorcy?
Certyfikat EBC*L, który dostępny jest w Polsce na poziomie A, jest cenionym na europejskim rynku świadectwem potwierdzającym, iż kandydat starający się o pracę (w tym także świeżo upieczony absolwent wyższej uczelni) posiada praktyczne umiejętności konieczne m.in. do:
  • podejmowania decyzji finansowych,
  • zarządzania i kontrolowania finansowych aspektów realizowanych projektów,
  • prowadzenia własnego biznesu
 
Wiedza potrzebna do zdania egzaminu EBC*L odpowiada wymaganiom, które w badaniach ankietowych przeprowadzanych przez Europejskie Kuratorium Kompetencji Biznesowych zgłosili właściciele przedsiębiorstw z całej Europy, a także szefowie kadr m.in. z takich firm jak: Uniqua Trenkwalder, Siemens, T-Mobile, Wella, ABB, czy Bayer. Wiele znanych firm kieruje na egzamin EBC*L swoich pracowników. Maurion Mauer, Director Human Resources z Xerox w Austrii powiedziała: „Po tym jak EBC*L skutecznie wszedł na rynek, umieściliśmy taki system certyfikacji w naszym programie kształcenia przyszłej kadry kierowniczej. W tym programie biorą udział m.in. pracownicy działu sprzedaży i IT-menedżerowie. Szczególnie chwalono fakt, że tematy na egzaminie są faktycznie pożądane w praktyce”.
 
Certyfikat EBC*L doceniony przez Komisję Europejską
Jak powiedział Günter Verheugen, komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczościw KomisjiEuropejskiej,w liście wysłanym do Międzynarodowego Centrum Certyfikacji EBC*L w Wiedniu (we wrześniu 2008): „EBC*L to nowoczesne podejście do koncepcji nauczania ‚lifelong learning’, będące odpowiedzią na nowe wyzwania europejskiego rynku edukacji i pracy. Jego zdaniem zdobycie certyfikatu EBC*L pozwoli obywatelom jednoczącej się Europy na wyrównanie szans oraz poszerzenie umiejętności biznesowych. Dziś, dzięki temu, że EBC*L upowszechniany jest w tak wielu krajach, tłumaczony na 22 języki, pomaga w rozwijaniu przedsiębiorczości, a także pozwala na zdobycie doświadczenia również poza granicami własnego kraju”.