Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE pod hasłem „Z NAUKĄ PRZEZ WIEKI”

Dzisiaj o godzinie 12.00 na płycie Rynku Głównego w Krakowie uroczyście rozpocznie się
XIV Festiwal Nauki w Krakowie, który potrwa do 24 maja br. Głównym koordynatorem Festiwalu jest już po raz czwarty Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tegoroczne hasło nawiązuje do obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

UROCZYSTA INAUGURACJA FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu Nauki w Krakowie z udziałem władz lokalnych i samorządowych odbędzie się na scenie na Rynku Głównym w Krakowie w czwartek, 22 maja br. o godz. 12.00. Po uroczystym otwarciu, nastąpi wręczenie nagród dla laureatów konkursu filmowego „Przełomowe odkrycia w Krakowie”, a także dla zwycięskich drużyn wczorajszego „Biegu po wiedzę”.

KONCERT I SPEKTAKL Festiwal tradycyjnie rozpoczął koncert muzyki klasycznej przygotowany przez Akademię Muzyczną w Krakowie. Na zakończenie Festiwalu zaplanowano spektakl przygotowany przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego
w Krakowie pt. American Poetry Breakfast.


PREZENTACJE FESTIWALOWE Głównym miejscem prezentacji od 2005 roku jest płyta Rynku Głównego w Krakowie, gdzie na 1000 m2 powierzchni powstaje namiotowe miasteczko nauki i kultury. To właśnie tam wyższe uczelnie Krakowa oraz instytuty naukowe prezentują swoje profile i przybliżają
w dostępnej formie skomplikowane mechanizmy tego świata. Oprócz Rynku Głównego, stałym miejscem prezentacji jest ulica św. Anny 12, gdzie zlokalizowane jest Collegium Medicum UJ. Festyn Nauki na Rynku Głównym i w Collegium Medicum UJ trwać będzie od czwartku, 22 maja do soboty, 24 maja br. W tym samym czasie w budynkach uczelni, instytutów oraz innych organizacji odbywać się będą wykłady, spotkania, panele dyskusyjne, wystawy, warsztaty naukowe.

PROGRAM
22 maja 2014
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Godz. 11-18

Chemia … od Mojżesza do Mendelejewa

Prezentacja na temat rozwoju chemii od rzemiosła aż do nowoczesnej nauki.

Prezentowane zagadnienia będą ilustrowane eksperymentami chemicznymi.

Realizacja: Katedra Chemii i Fizyki – dr hab. Andrzej Danel 

 

Godz. 11-18

Roślinne kultury in vitro

Prezentacja roślinnych kultur in vitro, pokaz hodowli roślin „z probówki”.

Realizacja: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Łobzowska; pokój nr: 206, dr inż. Agata Ptak

Godz. 11-18

Niechciani imigranci

Doświadczania i prezentacje:

Prezentacja inwazyjnych gatunków bezkręgowców (biedronka azjatycka, zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa i inne)

Konkurs wiedzy entomologicznej

Kącik entomologiczny dla dzieci

Realizacja: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego,
dr hab. inż. Janina Gospodarek

 

Godz. 11-18

Wyginam śmiało ciało – czyli roślina w ruchu

Pokazy szybkiego ruchu jako bezpośredniej reakcji na bodziec (np. roślina telegraf, mimoza, muchołówka)

Pokazy efektu powolnego ruchu (np. geotropizm)

Konkurs z nagrodami dla dzieci i dorosłych

Realizacja: Katedra Fizjologii Roślin (Fitotron), dr inż. Ewa Pociecha

Dekoracja stoiska: Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin – dr inż. Anna Lorenc – Kozik

 
Wydział Ogrodniczy

Godz. 11-18

Nowoczesne techniki uprawy roślin od nasiona do rośliny:

– uszlachetnianie nasion – pokaz nasion otoczkowanych

-rośliny z probówki ekspozycja roślin na różnych etapach mikrorozmnażania

– aeroponika, uprawa w wełnie min. ekspozycja roślin w uprawach bezglebowych. Pokaz połączony z konkursem z nagrodami (mikroroślinki na pożywkach)

Rozdział chromatograficzny barwników własnoręczne wykonanie zakładek do książek z barwnikami z liści.

Obserwacje pyłków roślinnych pokaz – barwienie i kiełkowanie łagiewek pyłkowych w kropli pożywki. 

Rozpoznawanie ziół – konkurs z nagrodami jakie to zioło?

Zielone dachy – pokaz bylin stosowanych na dachach. Ekspozycja będzie połączona z rozdawaniem sadzonek ziół i roślin hodowanych in vitro.

 
Wydział Technologii Żywności

Godz. 11-18

Katedra Biotechnologii Żywności

Obserwacja preparatów mikroskopowych: komórek utrwalonych, barwionych na obecność charakterystycznych białek cytoszkieletu, oraz przekrojów z hodowli imitujących tkankę.

Oglądanie pod mikroskopem świetlnym hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych różnego pochodzenia.

Osoba odpowiedzialna: dr Robert Duliński

 

Godz. 11-18

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

Warsztat: Daltonizm wzrokowy i zapachowy oraz ocena sensoryczna produktów z wykorzystaniem skali hedonicznej

Analiza dotycząca daltonizmu wzrokowego i zapachowego polega na identyfikacji ziół i aromatów spożywczych przy użyciu zmysłów wzroku i węchu. W ocenie sensorycznej produktów spożywczych wg skali hedonicznej wykorzystane zostaną metody konsumenckie (ocena pożądalności w 9 stopniowej skali Likerta). Oceniane będą herbatniki.

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Paulina Pająk

 
 

Godz. 11-18

Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych

Produkty liofilizowane

Prezentacja na temat liofilizacji i produktów liofilizowanych (owoców, warzyw i mięsa), przygotowanych wcześniej w Katedrze, w tym: przykładowe dania z warzyw i mięsa oraz degustacja liofilizowanych owoców (truskawki i jabłka).

Osoba odpowiedzialna – dr Magdalena Witek
 

WYSTAWA BIBLIOTECZNA, Al. 29 Listopada 46

22 maja – 8.00-15.00; 23 maja – 9.00-16.00

Wystawa „Z rolnictwem przez wieki” prezentuje historię Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie i najważniejsze osiągnięcia naukowe pracowników Uczelni. Wśród eksponatów: fotografie, patenty, medale, dawna aparatura naukowa.”

MIĘDZYNARODOWA SESJA KÓŁ NAUKOWYCH, Al. 29 Listopada 46

22 maja 8.00-14.00; 23 maja 9.00-14.30

Prezentacje referatów studentów działających w Kołach Naukowych z uczelni z kraju i zagranicy  

 
 
 
23 maja 2014
 

Wydział Leśny

Godz. 11-18

Sygnały w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”: hejnał Wydziału Leśnego, powitanie, apel na łowy, sygnały pokotowe, marsze i fanfary myśliwskie, inne sygnały oraz muzyka myśliwska

 

Przygotowane przez Sekcje zrzeszone w obrębie Koła Naukowego Leśników

Żubr i bóbr – czyli saga o ginących i uratowanych 

Przekroje poprzeczne drzew – na tle wydarzeń historycznych

Jak zmierzyć wysokość drzewa – metody historyczne i nowoczesne

 

Konkurs wiedzy leśnej

– konkurs wiedzy zoologicznej o żubrze i bobrze oraz konkurs rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt

 
Ponadto:

Posadź swoje drzewo – czyli leśnicy rozdają sadzonki

 
 
 
 
 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Godz. 11-17

„Stanowisko do badań przepływu wody w korytach otwartych”:

Modelowanie przepływu wody przez przelewy, wizualizacja powstawania odskoku hydraulicznego.

Prezentacja modelu zostanie przygotowana przez Katedrę Inżynierii Wodnej i Geotechniki.

 
Godz. 11-18
„Monitoring krakowskiego smogu”:

Prezentacja urządzeń do pomiaru zapylenia atmosfery. Próbne pomiary i ich interpretacja.

Prezentacja zostanie przygotowana przez Katedrę Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza.

 
Godz. 11-18
„Obserwacja pogody – kiedyś i dziś”:

Prezentacja przyrządów meteorologicznych do pomiaru elementów pogody od tych najstarszych po współczesne.

Prezentacja zostanie przygotowana przez Katedrę Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza.

 
Godz. 11-18
„Zbadaj wodę którą pijesz”:

Analiza chemiczna jakości wody pitnej.

– odbiór próbek wody od zainteresowanych osób w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji w dniu 23.05.2014.

– wyniki analizy chemicznej próbek wody przesłane zostaną na wskazany adres mailowy.

 
Godz. 11-18
„Z geodezją przez stulecia”:

Prezentacja urządzeń najstarszych stosowanych w technikach pomiarowych, jak stereokomparator czy teodolit, niwelator; do najnowszych stacji cyfrowych i skaning laserowy;

Prezentacja zostanie przygotowana przez pracowników kierunku Geodezja i Kartografia.

 
Godz. 11-18
„Geodezyjne konkursy”:

Konkursy dotyczące pomiaru odległości i wysokości obiektów.

Konkursy przygotowane przez pracowników i studentów Wydziału na kierunku Geodezja i Kartografia.

 

Wydział Technologii Żywności

 

Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego

Godz. 11-18

Plakat informacyjny dotyczący działalności Katedry

Osoba odpowiedzialna – mgr Paweł Nalepka
 

Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych

11.30 i 13.30 Produkcja lodów 
12.30 i 15.30 Produkcja przekąsek ze skórek wieprzowych 
11.00 ; 14.30 i 16.00 Pokaz slajdów: Urządzenia stosowane w przetwórstwie mięsa Prezentacje: Grzybki kefirowe
Preparaty dymu wędzarniczego 
Substancje dodatkowe i przyprawy stosowane w przetwórstwie mięsa
Osłonki naturalne i sztuczne
Części zasadnicze tusz: wieprzowej, wołowej i owczej - puzzle
Osoba odpowiedzialna: dr inż. Marzena Zając
 

Godz. 11-18

Katedra Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego

Degustacja liofilizowanych surowców oraz sponsorowanych soków

Obserwacja zmian barwników antocyjanowych w zależności od odczynu środowiska

Pomiar zawartości cukrów w sokach

Prezentacja produktów spożywczych wykonanych z owoców, warzyw i grzybów

Quiz z nagrodami
Plakat sponsora soków
Osoba odpowiedzialna: dr Łukasz Skoczylas
 
Biotechnologia

Izolacja DNA metodą „kuchenną”. Obserwacje chromosomów roślinnych i zwierzęcych pod mikroskopem. Sztuczki z ciekłym azotem. Rozdawanie roślin owadożernych w probówkach oraz probówek typu „eppendorf”. Prezentacja modelu DNA z materiałów recyklingowych.

 
 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Godz. 11-18

Z osteologią przez wieki. Prezentowane będą eksponaty kostne ukazujące budowę kości oraz bogactwo form, pozwalające traktować kość jako naturalnego świadka historii tej bliskiej oraz tej odległej. Konkursy dla dzieci i dorosłych – rozróżnianie kości różnych gatunków zwierząt.

 
 
24 maja 2014
 

Godz. 11-17
Wydział Leśny

Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”

Proponowane sygnały łącznie z zapowiedziami (występy 15 – 20 minutowe)

                        – hejnał Wydziału Leśnego;
– powitanie;
                        – apel na łowy;
                        – sygnały pokotowe;
                        – marsze i fanfary myśliwskie;

                         – inne sygnały oraz muzyka myśliwska;

 

PREZENTACJE W NAMIOCIE przygotowane przez Sekcje zrzeszone w obrębie Koła Naukowego Leśników

Żubr i bóbr – czyli saga o ginących i uratowanych 

Przekroje poprzeczne drzew – na tle wydarzeń historycznych

Jak zmierzyć wysokość drzewa – metody historyczne i nowoczesne

 
Konkurs wiedzy leśnej

– konkurs wiedzy zoologicznej o żubrze i bobrze oraz konkurs rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt

 
Ponadto:
Posadź swoje drzewo – czyli leśnicy rozdają sadzonki
 
 
 
 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Godz. 11-17
Historia produkcji zwierzęcej

Stworzone zostanie rustykalne stanowisko „muzeum” gdzie prezentowane będą stare sprzęty zootechniczne.

 

Aparatura – nowoczesna analiza pasz

AgriNIR – skanowanie pasz, porównanie z metodą chemiczną.

Gaz-test – inkubacja próbek, odczyt ilości gazu co pół minuty.

 

Żywienie zwierząt kiedyś i dziś

Próbki pasz oraz plakat ze zdjęciami zwierząt.
Dietetyk zwierzęcy

Porady żywieniowe dla właścicieli zwierząt amatorskich i towarzyszących, ulotki z oceną kondycji psów.

GMO

Test „Co wiesz o GMO?”, ulotki „Prawda i mity o GMO” z prawidłowymi odpowiedziami na pytania w teście, nagradzanie zwycięzców.

Układ pokarmowy zwierząt
Makieta układu pokarmowego przeżuwaczy.

Prezentacja przygotowana przez Katedrę Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa.

 

Świat utkany z DNA – odkrywanie tajemnic nici życia!

 
DNA – nić życia

Tworzenie modeli strukturalnych w skali makro. Zapoznanie z pojęciami jak: dwunić DNA, guanina, cytozyna, tymina, adenina, puryna, pirymidyna, nukleotyd, zasada komplementarności, podwójne i potrójne wiązanie wodorowe.

Gdzie się kryje DNA?

Izolacja genomowego owczego DNA z krwi pełnej obwodowej przy użyciu zestawu odczynnikowego MasterPure™ DNA Purification Kit (Epicentre, Illumina ompany); przygotowanie 50-100 izolatów.

Dokąd zmierza DNA?

Elektroforeza DNA: rozdział fragmentów DNA; metody szacowania długości fragmentów DNA na podstawie markerów mas, zastosowanie różnych buforów obciążających; zadanie dla odwiedzających – ocena wielkości fragmentów DNA na przygotowanych wydrukach

 
 
Oko w oko z DNA

Pokaz metod wizualizacji DNA rozdzielonego w żelach agarozowych przy użyciu różnych barwników interkalujących (bromek etydyny, Midori Green, GelRed, itp.) – możliwość zaobserwowania barwnej fluorescencji wybarwionego DNA w świetle ultrafioletowym.

I Ty zostań naukowcem

Przygotowanie stanowisk pracy dla odwiedzających, zapoznanie odwiedzających z techniką obsługi pipet automatycznych, pokaz drobnego sprzętu, pipetowanie barwnych cieczy.

Co zwierzęta mają w środku?

Różne typy ultrasonografów i ich możliwości diagnostyczne. Pokazowe badania, a także na życzenie zwiedzających, przyprowadzonych przez nich zwierząt domowych. Pomiary USG grubości tkanki tłuszczowej oraz średnicy mięśni zwiedzających.

Prezentacja przygotowana przez Katedrę Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy.

 
 
 

Architektura Krajobrazu

Godz. 11-17
Prezentacja prac studentów – prace plastyczne, projektowe, makiety.

Zabawy interaktywne – przedstawienie widoku drzewa oczami ludzi w różnych grupach wiekowych. Konkursy dla dzieci. Pokaz rysowania dla dzieci i młodzieży.

 

23 maja, piątek

godz. 10.00

Hol budynku UR (al. Mickiewicza 24/28)

Lwów- ludzie, architektura, krajobrazy – wystawa fotograficzna

 
 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Godz. 11-17
Termografia – praktyczne wykorzystanie kamery termograficznej.

Biopaliwa ciekłe I i II generacji – prezentacja surowców i pokaz uproszczonego sposobu wytwarzania.

Rośliny energetyczne i wytwarzane z nich biopaliwa – brykiety, pelety, zrębki.

Produkcja biogazu – prezentacja aparatury laboratoryjnej do badań biogazu.