Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Profil pracodawcy

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
e-mail: udt@udt.gov.pl
tel.: (+48) 22 57 22 100
www.udt.gov.pl

 

Sprawdź, gdzie nas znajdziesz:

MAPA ODDZIAŁÓW – ORIENTACYJNY PODZIAŁ TERYTORIALNY 

 


Kim jesteśmy?

 

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to instytucja państwowa, w której od ponad 100 lat dbamy o BEZPIECZEŃSTWO. Nasze biura i oddziały rozmieszczone są na terenie całej Polski. Działamy w wielu obszarach, największe z nich to:

 • Dozór – nasza podstawowa działalność. Inspektorzy dozoru technicznego weryfikują stan urządzeń technicznych, aby osoby, które obsługują i użytkują te urządzenia były bezpieczne.
 • Akademia UDT – prowadzimy szkolenia i konferencje dla kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za BHP i utrzymanie ruchu, specjalistów technicznych oraz projektantów, wytwórców i użytkowników urządzeń technicznych.
 • UDT-CERT – jako jednostka certyfikująca i notyfikowana mamy uprawnienia do wydawania certyfikatów i oceny, czy poszczególne produktu spełniają ściśle określone standardy europejskie.
 • Laboratorium – w naszych laboratoriach prowadzimy badania techniczne oraz wzorcowania (proces sprawdzania, czy urządzenia służące do pomiarów wskazują poprawne i dokładne wyniki).

 

W naszej organizacji ważny jest ROZWÓJ – zarówno metod i technologii wykorzystywanych w organizacji, ale także w zakresie kompetencji naszych pracowników. Na rynku bez przerwy rośnie liczba urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, dlatego z roku na rok potrzebujemy coraz więcej specjalistów z doświadczeniem, które chcą dalej się kształcić i zdobywać nowe umiejętności, ale także studentów i absolwentów dopiero rozpoczynających swoją karierę.

 

Kliknij i zobacz, czym się zajmujemy!

 


Benefity

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 

Ważny jest dla Ciebie rozwój? Jeśli tak, to u nas możesz korzystać z:

 • bezpłatnej nauki języków obcych,
 • szkoleń na platformach edukacyjnych,
 • udziału w szkoleniach, kursach, konferencjach i egzaminach zewnętrznych,
 • udziału w szkoleniach wewnętrznych związanych z uzyskaniem specjalności dozorowej,
 • skierowania na studia lub refundacji czesnego,
 • refundacji kosztów kształcenia w ramach kursów (krajowych lub zagranicznych).

 

Opieka medyczna

 

Dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich. W całości finansujemy dla Ciebie szeroki pakiet medyczny, możesz również dodatkowo objąć ochroną członków Twojej rodziny. W ramach pakietu masz dostęp do:

 • konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji,
 • rehabilitacji bez ograniczeń liczby wizyt,
 • badań i diagnostyki laboratoryjnej,
 • zabiegów,
 • niektórych usług stomatologicznych,
 • refundacji kosztów leczenia w przypadku korzystania z usług innych lekarzy i specjalistów.

 

 

Pakiet sportowy

 

Ty i Twoi bliscy możecie przystąpić do programu sportowego, aby móc korzystać z obiektów sportowo-rekreacyjnych (basen, siłownia, sztuki walki, joga, tenis, lodowisko i wiele innych) na terenie całego kraju!

 

 

Czas pracy i praca zdalna/home office

 

Inspektorzy dozoru technicznego pracują w zadaniowym czasie pracy, ze względu na specyfikę wykonywanych zadań i pracę w terenie. Najważniejsza jest realizacja planu zadań uzgodniona z przełożonym i klientem – sama organizacja codziennej pracy zależy od Inspektora – jest wspomagana przez nasze systemy informatyczne.

W Centrali możesz rozpocząć pracę w wybranym przez Ciebie momencie między 6:30 a 9:00 i zakończyć ją po przepracowaniu 8 godzin. Od Ciebie zależy, czy wolisz przyjść wcześniej, aby wcześniej skończyć, czy jednak pospać dłużej. UDT umożliwia również pracę zdalną w formule tzw. home office. To praktyczne rozwiązanie, szczególnie w czasach pandemii, ale również dla tych, którzy mogą w sposób efektywny realizować swoje obowiązki w domu.

 

 

Grupowe ubezpieczenie na życie

 

Razem z bliskimi możesz dołączyć do ubezpieczenia grupowego. Umożliwi to wsparcie w przypadku choroby, wypadku i innych sytuacji, które Cię zaskoczą.

 

 

Kasa zapomogowo-pożyczkowa (KZP)

 

Jako członek KZP możesz otrzymać pomoc w postaci zapomóg lub krótko- i długoterminowych nieoprocentowanych pożyczek.

 

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Środki finansowe z funduszu wspomogą Twój budżet na wczasy, gdy chcesz iść na koncert lub obejrzeć spektakl w teatrze lub gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki ZFŚS możesz także skorzystać z niskooprocentowanych (1% w skali roku) pożyczek na cele mieszkaniowe, dofinansowania do opieki nad dzieckiem i.in. Niektóre świadczenia obejmują również członków Twojej rodziny!

 


Proces rekrutacji

 

 

Spotkanie

 

Na spotkaniu online, z przyszłym przełożonym i osobą z zespołu rekrutacji możesz sprawdzić, na czym polega praca w UDT na danym stanowisku. Na tym etapie chcemy poznać Cię lepiej, ale też odpowiedzieć na Twoje pytania. Po spotkaniu otrzymasz od nas informację zwrotną.

 

 

Testy

 

Jeżeli zespół oceni pozytywnie Twoją kandydaturę, w kolejnym kroku otrzymasz zaproszenie do rozwiązania testów online. Po tym etapie prześlemy Ci raporty z testów, które wykonasz.

 

 

Decyzja

 

Gdy uznamy, że razem możemy tworzyć idealny team, złożymy Ci ofertę pracy. Na końcu decyzja należy do Ciebie. Teraz zostało tylko podpisać kilka dokumentów i możesz zaczynać!

 

W procesie rekrutacji zwracamy szczególną uwagę na motywację kandydata do podjęcia pracy. Szukamy osób otwartych na nowe doświadczenia, ukierunkowanych na realizację ambitnych celów, otwartych na zdobywanie wiedzy, potrafiących budować dobre relacje z klientem, umiejących pracować w zespole. W przypadku stanowisk technicznych wymagany jest stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości oraz w ciasnych pomieszczeniach.

 


Staże i praktyki

 

Praktyki

 

Jeśli Twoja dostępność jest ograniczona czasowo (interesuje Cię niepełny wymiar godzin albo masz więcej czasu tylko w okresie wakacyjnym), lub po prostu musisz zrealizować obowiązkowe praktyki w szkole lub na uczelni – możesz skorzystać z bezpłatnych praktyk w UDT w ponad 30 lokalizacjach w całej Polsce!

Aby dokonać zgłoszenia, wypełnij formularz zamieszczony na naszej stronie: www.udt.gov.pl/staze-i-praktyki

 

Staże

 

Co roku uruchamiamy programy stażowe skierowane do studentów i absolwentów kierunków technicznych, takich jak: mechanika, mechatronika, automatyka, robotyka, elektryka, spawalnictwo, inżynieria materiałowa, energetyki i pokrewnych. Tak duża organizacja (pracuje u nas ponad 1800 osób!) nie mogłaby jednak funkcjonować bez administracji, finansów, IT, zarządzania kapitałem ludzkim czy BHP, bez prawników i audytorów, osób zajmujących się komunikacją, rozwojem i wielu innych jednostek – to oznacza, że oferujemy rozwój nie tylko dla przyszłych i obecnych inżynierów, ale także dla studentów i absolwentów innych kierunków (także nietechnicznych).

 

Staże są zwykle realizowanie w okresie wakacji. Jest to zatrudnienie w ramach umowy o pracę z wynagrodzeniem wynikającym z naszego Regulaminu wynagradzania.

 

Dlaczego warto skorzystać z praktyk i staży w UDT?

 • Na praktyki możesz zgłosić się w dowolnym momencie.
 • Zdobędziesz obowiązkowe zaliczenie, którego wymagają szkoły i uczelnie.
 • Staż jest płatny – otrzymasz od nas wynagrodzenie za wykonaną pracę.
 • Chętnie zatrudniamy sprawdzone osoby – po odbyciu praktyk masz większe szanse na staż lub stałe zatrudnienie w UDT. Po zakończeniu stażu często istnieje możliwość dalszej współpracy, a nasi stażyści są rozpatrywani w pierwszej kolejności w innych procesach rekrutacyjnych!
 • Zdobędziesz możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności pod okiem wykwalifikowanych ekspertów z rożnych dziedzin, w ugruntowanej na runku organizacji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.

 


Zobacz, co mówią o nas nasi pracownicy:

 

Dla inspektora w terenie każdy dzień jest inny, codziennie w innej lokalizacji, z innymi ludźmi, problemami i innymi maszynami. Po latach pracy zebrane doświadczenie oraz konieczność ciągłego rozwoju procentują podczas prowadzenia i konsultowania innowacyjnych projektów czy też wdrażaniu nowoczesnych technik inspekcyjnych”.

Wojciech Czapla, Ekspert urządzeń transportu bliskiego w Oddziale UDT w Bydgoszczy

 

„W UDT pracuję od 4 lat. Przebyłem drogę od praktykanta do kolejno stażysty, aplikanta technicznego, inspektora a aktualnie zajmuje stanowisko starszego inspektora. Dotychczas brałem udział jako prelegent w dwóch konferencjach związanych z energetyką, gdzie prezentowałem podejście UDT do monitorowania bloków energetycznych a obecnie pracuje nad jego wdrożeniem w jednej z elektrowni”.

Bartłomiej Siedmiogrodzki, Specjalista urządzeń ciśnieniowych w Oddziale UDT w Łodzi

 

Ogromny postęp techniczny wymaga od inżynieria ciągłego doskonalenia i kształcenia, na co UDT nie żałuje ani czasu, ani pieniędzy. Praca w UDT to właściwie ciągły rozwój. Tutaj inżynier może się naprawdę spełniać”.

Marcin Wołejko, Ekspert urządzeń ciśnieniowych w Oddziale UDT w Gdańsku

 

„UDT jest otwarte na nowe pomysły i rozwiązania, dzięki czemu mogłem połączyć swoje hobby jakim jest informatyka z pracą inspektora. Zaowocowało to tym, iż wraz z zespołem opracowaliśmy szereg aplikacji wspomagających pracę inspektora takich jak program wyznaczający postęp korozji w elementach rurowych, program obliczający przepustowość zaworów bezpieczeństwa, czy też program do wyznaczania wskaźnika zużycia zmęczeniem niskocyklicznym i pełzaniem”.

Bartłomiej Siedmiogrodzki, Specjalista urządzeń ciśnieniowych w Oddziale UDT w Łodzi

 


Odwiedź nasz profil na:

 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCSG-2m9Fc2JsJEVOuxOooRQ

 

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/urzad-dozoru-technicznego

 

Oferty pracodawców