Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Profil pracodawcy

 

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja powołana do prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych w Polsce.

Głównym zakresem działalności UDT są zadania jednostki dozoru technicznego określone w ustawie o dozorze technicznym. UDT jest również Jednostką Notyfikowaną nr 1433 funkcjonującą w oparciu o ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz notyfikacje w zakresie dyrektyw nowego podejścia. UDT działa jako Jednostka Certyfikująca UDT-CERT także w obszarze certyfikacji: systemów zarządzania, osób i wyrobów. W ramach UDT działa Akademia UDT popularyzująca wiedzę związaną z bezpieczeństwem technicznym, oferująca organizację szkoleń i konferencji skierowanych do kadry zarządzającej, specjalistów technicznych oraz personelu eksploatującego urządzenia techniczne. UDT posiada również profesjonalne zaplecze badawcze i wzorcujące – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego.

 

UDT to dziś:

  • ponad 1750 pracowników
  • 10 oddziałów terenowych, w skład których wchodzą 22 biura
  • Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego

Kim jesteśmy

WARTOŚCI

 

Kluczowe wartości UDT to rozwój, odpowiedzialność, bezstronność kompetencje i rzetelność. Każda z nich ma bezpośrednie odzwierciedlenie w naszej codziennej pracy.

 

Dołączenie do grona pracowników, praktykantów i stażystów w UDT to możliwość współpracy z wysokiej klasy ekspertami i specjalistami technicznymi oraz kontakt z najnowocześniejszą technologią i techniką wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby i rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej. Jako szczególnie cenne pracownicy wskazują stabilność zatrudnienia, program benefitów pozapłacowych oraz perspektywy przyszłej kariery.

Programy rozwojowe

PRAKTYKI I STAŻE

 

Każdego roku przygotowujemy kolejne edycje programów staży i praktyk. Płatne programy stażowe realizowane są zwykle w okresie wakacji i w ostatnich miesiącach roku. Są one doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia w różnych jednostkach organizacyjnych i lokalizacjach. Staże skierowane są głównie do studentów kierunków technicznych: energetyka, mechanika, automatyka, robotyka, elektryka i pokrewnych oraz kierunków administracyjno- finansowych.

 

Studentów uczelni technicznych zapraszamy na staże w Działach Urządzeń Ciśnieniowych lub Działach Urządzeń Transportu Bliskiego w oddziałach terenowych UDT. Bardzo ciekawe są również możliwości zdobywania wiedzy w Departamencie Koordynacji Inspekcji oraz Departamencie Innowacji i Rozwoju w Centrali UDT w Warszawie. Studenci o mniej technicznym profilu mogą natomiast odbyć staż w Działach Administracyjno-Finansowych oraz innych komórkach organizacyjnych Centrali.

 

OKIEM STAŻYSTÓW

 

Szczerze polecam każdemu ambitnemu studentowi udział w stażu lub praktyce w UDT. Możecie być pewni, że spotkacie tutaj specjalistów w swoich dziedzinach, którzy chcą i potrafią przekazać wiedzę młodszym współpracownikom. Jako student kierunku energetycznego najbardziej cenię sobie możliwość asystowania przy inspekcjach urządzeń ciśnieniowych w elektrowniach i elektrociepłowniach. Z pewnością zebrane doświadczenia podczas stażu pomogą mi w rozwoju kariery zawodowej oraz mam nadzieję, że w przyszłości zwiążę się z UDT na dłużej.

Patryk Tyrtania, stażysta w Dziale Urządzeń Ciśnieniowych Oddziału UDT w Katowicach

 

Staż w UDT to najcenniejsze z moich doświadczeń w karierze. Dzięki odbytej praktyce mogłem dowiedzieć się na czym polega praca Inspektora UDT, zobaczyć i poznać działanie różnych urządzeń technicznych. Nauczyłem się zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas korzystania z maszyn i urządzeń, a także rozwinąłem umiejętności współpracy w zespole. Staż w UDT to z pewnością najlepiej wykorzystany czas w moim życiu.

Rafał Mucha, stażysta w Dziale Urządzeń Transportu Bliskiego Oddziału UDT w Katowicach, biuro w Częstochowie

Oferty pracodawców