Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Profil pracodawcy

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja powołana do prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych w Polsce.

 

Głównym zakresem działalności UDT są zadania jednostki dozoru technicznego określone w ustawie o dozorze technicznym. UDT jest również Jednostką Notyfikowaną nr 1433 funkcjonującą w oparciu o ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz notyfikacje w zakresie dyrektyw nowego podejścia. UDT działa jako Jednostka Certyfikująca UDT-CERT także w obszarze certyfikacji: systemów zarządzania, osób i wyrobów. W ramach UDT działa Akademia UDT popularyzująca wiedzę związaną z bezpieczeństwem technicznym, oferująca organizację szkoleń i konferencji skierowanych do kadry zarządzającej, specjalistów technicznych oraz personelu eksploatującego urządzenia techniczne. UDT posiada również profesjonalne zaplecze badawcze i wzorcujące – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego.

 

UDT to dziś ponad 1700 pracowników 29 oddziałów terenowych, Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego i warszawskiej Centrali.

» zobacz oferty pracy tej firmy «

Kim jesteśmy

WARTOŚCI

 

Kluczowe wartości UDT to rozwój, odpowiedzialność, bezstronność kompetencje i rzetelność. Każda z nich ma bezpośrednie odzwierciedlenie w naszej codziennej pracy.

 

Dołączenie do grona pracowników, praktykantów i stażystów w UDT to możliwość współpracy z wysokiej klasy ekspertami i specjalistami technicznymi oraz kontakt z najnowocześniejszą technologią i techniką wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby i rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej. Jako szczególnie cenne pracownicy wskazują stabilność zatrudnienia, program benefitów pozapłacowych oraz perspektywy przyszłej kariery.

Programy rozwojowe

 

Każdego roku przygotowujemy kolejne edycje programów staży i praktyk. Płatne programy stażowe realizowane są zwykle w okresie wakacji i w ostatnich miesiącach roku. W ramach procesu rekrutacji wybieramy osoby, które mogą zdobyć doświadczenie w różnych jednostkach organizacyjnych i lokalizacjach. Staże skierowane są głównie do studentów kierunków technicznych: mechanika, automatyka, robotyka, elektryka i pokrewnych oraz kierunków administracyjno- finansowych.

 

Studentów uczelni technicznych zapraszamy na staże w Działach Urządzeń Ciśnieniowych lub Działach Urządzeń Transportu Bliskiego w 29 oddziałach terenowych UDT. Bardzo ciekawe są również możliwości zdobywania wiedzy w Departamencie Koordynacji Inspekcji oraz Departamencie Innowacji i Rozwoju w Centrali UDT w Warszawie.

 

Studenci o mniej technicznym profilu mogą natomiast odbyć staż w Działach Administracyjno-Finansowych oraz innych komórkach organizacyjnych Centrali.

 

OKIEM STAŻYSTÓW

 

Staż W UDT był cennym źródłem wiedzy merytorycznej i praktycznej, ale przede wszystkim pozwolił poznać fantastycznych ludzi, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Fachowa i rzetelna pomoc pracowników począwszy od procesu adaptacji po realizację powierzonych zadań uczyniła to miejsce bardzo przyjaznym i otwartym na współpracę z młodymi ludźmi…

Magdalena Turkacz, uczestniczka stażu w koszalińskim oddziale UDT

 

 

Staż w UDT odbieram jako cenne doświadczenie. Szczególnie wartościowe są wyjazdy na inspekcie i ekspertyzy techniczne, podczas których mam dostęp do wielu rodzajów urządzeń. Mogę dokładnie zapoznać się z dotyczącymi ich zagadnieniami diagnostyczno- eksploatacyjnymi. Specyfika dozorowa powoduje, że są to urządzenia faktycznie będącą w zastosowaniu, a nie istniejące jedynie w książkach, czy na slajdach z wykładu…

Jarosław Łępicki, uczestnik stażu w Dziale Urządzeń Ciśnieniowych Oddziału UDT w Białymstoku

Oferty pracodawców