Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

User Experience – unikalna specjalność w Wyższej Szkole Europejskiej!

Współcześnie, w świecie zdominowanym przez technologię kluczem do sukcesu nowoczesnych usług i prowadzenia biznesu jest doświadczenie użytkowników w kontakcie z interfejsami. Internet rzeczy oraz rozwój sztucznej inteligencji niejednokrotnie uzależniają powodzenie firmy od atrakcyjności, funkcjonalności, użyteczności oraz poziomu satysfakcji użytkowników.

Różnorodne badania pokazują, że zawody związane z dziedziną User Experience rozwijają się bardzo dynamicznie, a co za tym idzie nieustannie rośnie zapotrzebowanie na profesjonalistów, którzy uczynią technologię zrozumiałą, użyteczną i przyjazną ludziom. Potrafiących zarówno projektować doświadczenia, jak i je badać, interpretować i zmieniać.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera jako pierwsza w Polsce oferuje 3-letnią, międzykierunkową ścieżkę User Experience (UX). To nowoczesna, interdyscyplinarna specjalność, która kształci w zakresie projektowania doświadczeń użytkowników, łączy wiedzę z zakresu psychologii, designu i skutecznej komunikacji.

Specjalność ta została włączona w program studiów I stopnia, co pozwoli na zdobycie wiedzy znacznie bardziej kompleksowej i rozbudowanej, niż oferują to np. studia podyplomowe. Kurs ma na celu całościowe przygotowanie do wykonywania zawodu, kładąc nacisk zarówno na teorię jak i praktykę – studenci w trakcie nauki będą tworzyć swoje własne portfolia, co bardzo liczy się obecnie na rynku pracy.

Dwa kierunki, jedna specjalność

Specjalność User Experience jest dostępna na dwóch kierunkach: Psychologii (UX Researcher) i Grafice (UX Designer).

UX Researcher zajmuje się badaniem zachowań użytkowników oraz ich motywacji przy korzystaniu z rozwiązań interaktywnych. Jest członkiem interdyscyplinarnych zespołów projektowych i dostarcza kluczowej wiedzy na temat zachowań oraz aktywności użytkowników, m.in. przeprowadzając badania z użyteczności, dostarczając informację o potrzebach użytkowników czy tworząc plany badań i dobierając grupy badawcze.

UX Designer z kolei jest odpowiedzialny za tworzenie użytecznych i przyjaznych rozwiązań interaktywnych. Jako adwokat użytkownika dba o jego satysfakcję jednocześnie koncentrując się na realizacji celów biznesowych produktu. Jest to osoba, która łączy wiedzę o technologii i designie z wiedzą psychologiczną: projektuje interakcję pomiędzy produktem a użytkownikiem, dba o jakość projektowanego produktu oraz pomaga w zdefiniowaniu i osiągnięciu celów produktu.

W trakcie studiów licencjackich w Wyższej szkole Europejskiej program nauczania podzielony jest na 4 praktyczne bloki tematyczne: Explore, Research & Test, Design & Prototype oraz Principles. W ich ramach przekazywana jest praktyczna wiedza z zakresu UX pod okiem specjalistów i mentorów. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i labów, z wykorzystaniem interaktywnych metod uczenia się (m.in. samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metod waloryzacyjnych, asymilacji wiedzy, technik kreatywnych), które dają także możliwość ekspresji twórczej.

Co można zyskać?

Studia na kierunku User Experience pozwolą absolwentom na znalezienie zatrudnienia m.in. w firmach technologicznych, agencjach badawczych, software house’ach oraz firmach konsultingowych. Studia przygotowują do pracy zawodowej jako UX Designer, UX Researcher, Interaction Designer a także Product Designer, a ich wszechstronność odpowiada aktualnym i przyszłym potrzebom rynku pracy.

Specjalista User Experience to zatem praca przyszłości, która oprócz wysokich zarobków i prestiżu daje niezwykle szerokie perspektywy rozwoju zawodowego na całym świecie.

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 specjalność ta będzie całkowicie bezpłatna! Pilotażowa edycja ścieżki User Experience jest w 100% dofinansowana ze środków UE w ramach EFS, projekt WSE = Uczelnia 2.0.

Więcej informacji znajdziecie na stronie http://www.wse.krakow.pl/pl/.

Rekrutacja w WSE – dołącz do elity!

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła wysoką jakość kształcenia opartą na wiedzy i doświadczeniu specjalistów – praktyków oraz analizach rynku pracy. Uczelnia oferuje studia na ściśle wyspecjalizowanych kierunkach, które pozwolą Wam zdobyć konkretną wiedzę i uczynią Was atrakcyjnymi kandydatami dla pracodawców.

W ofercie uczelni znajdują się 4 kierunki studiów licencjackich: Grafika reklamowa i multimedia (Grafika reklamowa i edytorska, Multimedia i grafika reklamowa, Digital Art, User Experience – Psychologia projektowania); Psychologia (Psychologia menedżerska, Psychologia rozwoju i coaching; User Experience – Psychologia projektowania); Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe (Specjalność szwedzka, Specjalność norweska) oraz Lingwistyka dla biznesu (studia w języku polskim; specjalności do wyboru: Język angielski, Tłumaczenia) / Business linguistics (studia w języku angielskim).

Oferta obejmuje również studia II stopnia na kierunku Filologia – filologia angielska. Dostępne są trzy ścieżki: Komunikacja międzykulturowa w biznesie, Przekład ustny i pisemny oraz Specjalność nauczycielska. Duży nacisk położony jest na umiejętności praktyczne, dlatego studenci biorą udział w dużej ilości lektoratów i zajęć ćwiczeniowych prowadzonych z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych kabin symultanicznych.

W WSE znajdziecie także szeroki wybór studiów podyplomowych i szkoleń, które pozwalają budować specjalistyczne kompetencje oraz wzmocnić pozycję zawodową. Informacje na temat oferty możecie znaleźć na stronie http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/

Zapraszamy do Krakowa!