Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Językowego „LCCI Business English Competition”

Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom konkursu LCCI Business English Competition odbędzie się 30 marca 2012 roku w Warszawie, w obecności przedstawicieli Patronów i Sponsorów konkursu, w tym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej, reprezentantów Kapituły Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przedstawicieli Uczelni będących Centrami Konkursowymi, nagrodzonych studentów i wykładowców, którzy przyczynili się do ich sukcesu oraz wielu innych znamienitych gości.

Honorowy Patronat

Ambasada Brytyjska

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Edukacji Narodowej


18 listopada 2011 roku odbyła się już V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Językowego „LCCI Business English Competition” pod Honorowym Patronatem Ambasady Brytyjskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Patronami medialnym są Harvard Business Review Polska, Forbes, Newsweek Polska, kariera.com.pl, Perspektywy, eurostudent.pl.


Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu jest inMedia Polska Sp. z o.o., Krajowy Reprezentant Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (London Chamber of Commerce and Industry – LCCI International Qualifications), laureat Medalu Europejskiego, przyznanego m.in. przez Business Centre Club, za propagowanie nauki biznesowego języka angielskiego i egzaminów LCCI IQ. To jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce, które na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń studenckich.


Ideą konkursu jest przede wszystkim uświadomienie studentom, iż znajomość zagadnień specjalistycznych w języku angielskim jest niezwykle istotna w przygotowaniu się do przyszłego życia zawodowego. Praktyczna umiejętność posługiwania się ‘Business English’ jest niezmiennie wymieniana jako jedno z najważniejszych oczekiwań pracodawcy względem nowo zatrudnionych pracowników. A zatem dla studentów jest to również możliwość zdobycia nowych kwalifikacji cenionych przez przedsiębiorców w Polsce i na całym świecie. Udział w konkursie jest bezpłatny.Mogą w nim brać udział studenci wszystkich szkół wyższych w Polsce, bez względu na rodzaj i kierunek studiów. Jest to dla nich szansa by zmierzyć się ze specjalistycznym słownictwem biznesowym i zasadami obowiązującymi w międzynarodowym środowisku zawodowym oraz sprawdzić nabyte umiejętności językowe, które w przyszłej karierze będą miały wielce istotne znaczenie.


Konkurs spełnia jeszcze jedną istotną funkcję: szerzy etykę biznesową i przygotowuje do owocnych, międzynarodowych spotkań zawodowych. Dzięki konkursowi propagowany jest także jednolity i jednoznaczny sposób oceny i umiejętności językowych CEFR (Common European Framework of Reference), opracowany przez Radę Unii Europejskiej.

 

W V edycji konkursu LCCI Business English Competition , która odbyła się18 listopada 2011 roku w Akredytowanych Centrach Egzaminacyjnych LCCI IQ w całej Polsce zarejestrowała się rekordowa liczba 810 studentów. Nieustannie zwiększająca się liczba uczestników konkursu jest świadectwem coraz lepszego opanowania przez studentów specjalistycznego słownictwa i chęci sprawdzenia swoich kompetencji, jak również prestiżu wydarzenia w świadomości jego uczestników, a także instytucji, które zdecydowały się na współpracę przy konkursie.

W Konkursie posłużono się dwuczęściową formułą – testu językowego oraz eseju, na których napisanie uczestnik miał dwie godziny zegarowe. Tematy esejów w V Konkursie LCCI Business English Competition 2011 brzmiały:

1. What problems are currently being faced by the UE? How can they be dealt with?

 

2.Considering the trends towards globalisation, how can local trades and crafts survive?

 

3.Should industries and businesses pay more attention to ‘green’ issues? How and why?

 

Zdaniem Komisji Egzaminacyjnej z Wielkiej Brytanii uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, co najlepiej widać na przykładzie części testowej. Aż 32% osób zdobyło co najmniej 18 punktów na 20 możliwych! Brytyjscy egzaminatorzy podkreślili także, że w swoich esejach polscy studenci wykazali się wszechstronnymi umiejętnościami językowymi, trafnie argumentowali swoje stanowisko i ujmowali prace konkursowe w logiczne i przejrzyste struktury. Komisja ujawniła również, iż wybór pierwszej dziesiątki był nie tylko ogromną przyjemnością, ale i wyzwaniem, biorąc pod uwagę wysoki poziom wypowiedzi pisemnych.


Wśród dziesięciu laureatów konkursu LCCI znaleźli się studenci renomowanych Polskich uczelni, reprezentujących takie miasta jak Warszawa, Toruń, Kraków, Wrocław, Poznań i Lublin.


Laureaci  konkursu  (w kolejności alfabetycznej):


Mateusz Barandziak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Jędrzej Figurski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Przemysław Kreft
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Paulina Krzyśko
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Marcin Henryk Kubica
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Marcin Strawczyński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tomasz Śladowski
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Agnieszka Śpionek
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dominika Wycichowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Magdalena Zagożdżon
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 

Organizatorzy i sponsorzy konkursu – inMedia Polska S.A., Education Development International plc (EDI), KGHM Polska Miedź S.A., Harvard Business Review Polska, Pearson oraz MacMillan Education ufundowali atrakcyjne nagrody dla wszystkich finalistów, m.in. zagraniczną tygodniową praktykę wakacyjną w renomowanej firmie EDI w Wielkiej Brytanii oraz nagrody rzeczowe – iPady, vouchery na egzaminy LCCI IQ, publikacje wydawnictwa firmy Pearson oraz Harvard Business Review.


Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom konkursu LCCI Business English Competition odbędzie się 30 marca 2012 rokuw Warszawie, w obecności przedstawicieli Patronów i Sponsorów konkursu, w tym  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Ministra Edukacji Narodowej, reprezentantów Kapituły Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przedstawicieli Uczelni będących Centrami Konkursowymi, nagrodzonych studentów i wykładowców, którzy przyczynili się do ich sukcesu oraz wielu innych znamienitych gości.


Podczas uroczystości w Ambasadzie Brytyjskiej przyznane zostaną również medale za najlepsze wyniki uzyskane z egzaminów LCCI IQ – LCCI IQ Medallions Country Gold i Country Silver 2011.


Po uroczystości przewidziane jest spotkanie z prasą i mediami poświęcone konkursowi i egzaminom LCCI IQ, pozwalającym na potwierdzenie wysokich kwalifikacji i umiejętności językowych, zwanych „paszportami do zatrudnienia”.