Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

V Krajowa Konferencja Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich

W dniach 5-8 grudnia br. ponad 100 dziennikarzy studenckich reprezentujących blisko 40 redakcji i organizacji z całej Polski spotkało się w Krakowie na V Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Podczas jubileuszowej edycji, oprócz przeprowadzenia licznych warsztatów, spotkań i paneli dyskusyjnych, m.in. wyróżniono najbardziej aktywne instytucje i redakcje w zakresie popularyzacji wiedzy ekonomicznej wśród studentów. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach działań Programu „Bankowcy dla Edukacji” – zainicjowanego przez Związek Banków Polskich.

Tegoroczne oficjalne otwarcie konferencji, połączone z uroczystą Galą Jubileuszową OFMA, odbyło się w Auditorium Maximum UJ. Z tej okazji, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin wystosował – za pośrednictwem specjalnego nagrania – słowa do uczestników, w których podkreślił ważną rolę mediów studenckich w środowisku akademickim, a także życzył udanych i inspirujących obrad. Następnie, głos zabrał Dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra w MNiSW – Piotr Ziółkowski, który zapewnił o kontynuowaniu działań na rzecz wspierania rozwoju redakcji i dziennikarzy studenckich. Otwarcie konferencji było także okazją do podsumowania efektów drugiej edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „Aktywny Student” realizowanej przez Warszawski Instytut Bankowości m.in. we współpracy z MNiSW.

Po wystąpieniach wprowadzających odbyła się dwa panele dyskusyjne. W pierwszym pt. „Dzisiejsi studenci – jutrem biznesu i gospodarki” rozmawiano m.in. o znaczeniu doświadczeń nabywanych w ramach aktywności studenckiej dla przyszłej kariery zawodowej i oczekiwań pracodawców. Uczestniczyli w niej: Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa – Mieczysław Groszek, Przewodnicząca Samorządu Studentów UJ –  Marcelina Kościołek, Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego – Łukasz Słoniowski oraz Prezes Zarządu WIB – Waldemar Zbytek.

W drugim panelu pt. „Ekonomia dla każdego – mit czy #DaSięZrobić?” z problematyką edukacji finansowej i odpowiedzialności mediów w tym zakresie zmierzyli się zaproszeni dziennikarze ekonomiczni. Wśród nich: Krzysztof Berenda – dziennikarz RMF FM, Bartłomiej Godusławski – dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej oraz Mateusz Walczak – dziennikarz TVN24 BiŚ.

Kulminacyjnym punktem Gali Jubileuszowej OFMA było wręczenie nagród, wyróżnień i podziękowań. W pierwszej części przedstawiono najlepsze redakcje w Konkursie Grantowym „Aktywny Student”. Zwycięzcy w każdej kategorii odebrali symboliczny czek na 5 000 zł do wykorzystania na rozwój swoich redakcji.

Laureatami Konkursu Grantowego zostali:

  • W kategorii „aktywność studencka” – SetaTV z Opola
  • W kategorii „finanse studenta” – Radio Afera z Poznania
  • W kategorii „nauka i szkolnictwo wyższe” – Radio Centrum z Lublina

Następnie, przystąpiono do wręczenia wyróżnień instytucjom, które w ostatnich latach szczególnie aktywnie współpracowały na rzecz rozwoju mediów studenckich w Polsce. Uhonorowani nimi zostali:

  • Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ – „za wsparcie integrowania i popularyzacji dorobku środowiska mediów studenckich w Polsce”
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „za wsparcie procesu podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i nabywania kompetencji przez dziennikarzy studenckich”
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – „za popularyzację wśród młodych dziennikarzy tematyki finansowej, w tym związanej z oszczędzaniem długoterminowym”

Ostatnim akordem piątkowej Gali były podziękowania dla 12 redakcji studenckich za wieloletnią, aktywną współpracę i szczególne zaangażowanie na rzecz popularyzacji wśród studentów podstaw wiedzy ekonomicznej i zagadnień związanych z bankowością, finansami, rynkiem pracy i cyberbezpieczeństwem.

Drugiego dnia, odbył się również panel dyskusyjny pt. „Rzecznik prasowy i dziennikarz – kto Dawidem, kto Goliatem?”. Udział w nim wzięli Dyrektor Zespołu PR i Komunikacji ZBP – Przemysław Barbrich, Rzecznik Prasowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Paweł Lasiuk oraz b. Rzecznik Prasowy Prezydenta Gdańska – Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Eksperci zastanawiali się nad optymalnym modelem współpracy pomiędzy dziennikarzem a biurem prasowym oraz związanymi z tym wyzwaniami.

Łącznie przez 2 dni warsztatowe, uczestnicy Konferencji mogli spotkać się z 25 prelegentami – dziennikarzami i ekspertami od komunikacji, którzy przygotowali warsztaty z m.in. dziennikarstwa ekonomicznego, telewizyjnego, radiowego, sportowego, politycznego, ale także mediów społecznościowych. Gościem Specjalnym wydarzenia był redaktor Piotr Kraśko, a z młodymi dziennikarzami spotkali się m.in. Jakub Niziński (Radio Kraków), Olga Olesek (TVN 24), Paweł Kapusta (Wirtualna Polska), Marcin Pośpiech (Program III Polskiego Radia), Marcin Makowski (Do Rzeczy).

V Krajowa Konferencja OFMA towarzyszyła 13. Gali Finałowej Plebiscytu MediaTory – Studenckich Nagród Dziennikarskich, podczas której nagrodzeni zostali dziennikarze największych redakcji krajowych, którzy zyskali uznanie w oczach studentów dziennikarstwa z całej Polski. Udział w uroczystej gali w towarzystwie ponad 800 osób wzięli również wszyscy uczestnicy konferencji, a Program BdE był Partnerem Strategicznym Gali.

Krajowa Konferencja OFMA to coroczne spotkanie redakcji studenckich z całej Polski, które ma na celu integrację środowiska mediów akademickich, wymianę doświadczeń oraz możliwość poszerzenia wiedzy, a także umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarskiego, a także popularyzacji wiedzy z zakresu ekonomii, bankowości, finansów i cyberbezpieczeństwa. Pierwsza edycja odbyła się w listopadzie 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.