Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

V Ogólnopolska Konferencja „Turystyka Wiejska i Promocja Dziedzictwa Kulturowego” na UR!

W czwartek, tj. 16 grudnia 2010 r. od godz. 10.00 do 16.30 w Klubie Akademickim „Arka” (Al. 29 Listopada 50) odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja „Turystyka Wiejska i Promocja Dziedzictwa Kulturowego”.
Organizatorem jest Samorząd Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Kultury Studenckiej UR, Stowarzyszenie Polska Sieć Gospodarcza oraz Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „Episteme”.

Poruszane tematy dotyczyć będą m.in. turystyki kulturowej wsi, kultury ludowej, ochrony produktów regionalnych na poziomie UE, możliwości finansowania turystyki wiejskiej czy uwarunkowań rozwoju agroturystyki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

 

W programie zaplanowano konferencję prasową: Jabłko łąckie – nowy produkt regionalny Małopolski. Konferencję poprowadzi Prezes Stowarzyszenia Polska Sieć Gospodarcza – Krzysztof Duda.

 

W trakcie przerwy między dwoma blokami prezentacyjnymi odbędzie się degustacja produktów regionalnych – jabłka łąckiego, chleba prądnickiego, kiełbasy lisieckiej, gołki i obwarzanków.

PROGRAM:

Otwarcie Konferencji:

10.00- JM Rektor UR w Krakowie Prof. dr hab. Janusz Żmija – otwarcie konferencji,

    Słowo wstępne Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

  Słowo wstępne Marszałek Województwa Małopolskiego,

 

10.15 – 10.30 Prof. dr hab. Włodzimierz Sady – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

                                    przedstawianie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego,

10.30 – 10.45 – Dr Janusz Smołucha – Z ziemi włoskiej do Polski  wiejska turystyka kulturowa

      wokół miast (Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum”)

10.4511.00Dr inż.  Ewa TyranTurystyka kulturowa wsi jako czynnik rozwoju regionu –

       (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ),

11.0    – 11.15mgr inż. Aneta Helak – Świechowska – Znaczenie produktów tradycyjnych regionalnych  dla rozwoju regionu małopolskiego, (Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geologii, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego),

              11.15 -11.30  Mgr Joanna Jakubowska – Łazęcka   Ochrona produktów regionalnych na poziomie

 UE – procedura rejestracyjna na przykładzie Chleba Prądnickiego -(Departament

Zarządzania Projektami i  Programami Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,

wiceprezes  Stowarzyszenia Małopolska Izba Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Ekologicznych),

Konferencja prasowa: Jabłko łąckie – nowy produkt regionalny Małopolski.
Degustacja produktów regionalnych.
 
                                                              12.00 -12.20 - Prof. dr hab. Czesław Nowak - Turystyka wiejska w Norwegii,
                                                                 (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie),
                                                             12.20 – 12.40 - Dr hab. Wiesław Alejziak – Wiejska turystyka kulturowa (Akademia 
                                                                   Wychowania Fizycznego w Krakowie)
                                                             12.40 – 13.00 - Dr Arkadiusz NiedziółkaPrzyrodniczo – kulturowe uwarunkowania
                                                              rozwoju usług agroturystycznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej”,
                                                              (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie),
                    13.00 – 13.20 – dr Katarzyna Jarkiewicz  - Kultura ludowa jako źródło inspiracji dla 
                        turystyki wiejskiej - (Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum”)
 
Obiad.
 
                                         14.30 – 14.45 –mgr inż. Krzysztof Maurer  Jabłka łąckie, - (Wyższa Szkoła Filozoficzno – 
                                          Pedagogiczna „Ignatianum”),
                                                             15.00 - 15.20 - Klaudia Jarosz – Folklor wsi Wierzchosławice i jego
                                                             rola animacji turystyki - (Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum”),
                                                                                            15.20 – 15. 50 - Mgr inż. Elżbieta Kornalska -  Możliwości finansowania kultury i turystyki 
                                                             wiejskiej – produkt bankowy i  aspekty wsparcia UE.    (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 
                                                             Kołłątaja w Krakowie),
16.20 – Zakończenie konferencji
20.30 – uroczysta kolacja