Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

V Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkoleniową z cyklu Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi.

Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej oraz Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Experience” w dniach 18 – 19 października 2012 r. organizuje V Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkoleniową z cyklu Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą „Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach”.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań oraz stworzenie forum dyskusyjnego, w ramach którego zostaną przedstawione poglądy na temat jakości praktyk w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi stosowanych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce. Ważne będzie także określenie kierunków zmian prowadzących do podwyższania standardów jakości procesów zarządzania zasobami ludzkimi.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowo – dydaktycznych oraz praktyków zarządzania zasobami ludzkimi, a także studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich i podyplomowych.

Czas recesji gospodarczej sprzyja rewizji polityki organizacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz tworzeniu nowych standardów operacyjnych w obszarze Human Resources. Przedsiębiorstwa coraz częściej wprowadzają metody kompleksowego zarządzania jakością, obejmujące również obszar zasobów ludzkich. Wysoka jakość ma bowiem wpływ na ustawiczny rozwój organizacji. Dlatego też celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań oraz stworzenie forum dyskusyjnego, w ramach którego zostaną przedstawione poglądy na temat jakości praktyk w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi stosowanych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce. Ważne będzie także określenie kierunków zmian prowadzących do podwyższania standardów jakości procesów zarządzania zasobami ludzkimi.

Problematyka  konferencji obejmuje:

·         Ocena jakości zarządzania zasobami ludzkimi

·         Zarządzanie różnorodnością kapitału ludzkiego

·         Inwestowanie w  rozwój kadr

·         Jakość  kadry menedżerskiej

·         Zarządzanie kapitałem intelektualnym

·         Systemy zarządzania jakością

·         Zmiana roli i zadań  działów HR

·         Ergonomia stanowisk pracy

Konferencja jest skierowana do pracowników naukowo-dydaktycznych oraz praktyków zarządzania zasobami ludzkimi. Zapraszamy także studentów różnych form studiów, a zwłaszcza przedstawicieli Kół Naukowych zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

Konferencji towarzyszyć będą również szkolenia.

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie: www.konferencjazzl.pl