Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Velux – Duże możliwości rozwoju dla młodych talentów

Rozmowa z Anną Dudzińską – Regional HR Manager i Jarosławem Wojnarowskim – Director, Global Front Office

Jakie możliwości pracy i rozwoju daje Grupa VELUX absolwentom?
Jesteśmy firmą międzynarodową o ugruntowanej pozycji i silnej marce, dlatego potencjał rozwoju zawodowego jest duży m.in. z uwagi na duże spektrum działalności, jaką prowadzimy w Polsce. Odpowiadamy za sprzedaż i marketing okien dachowych VELUX, jak również mamy 4 zakłady produkcyjne w Gnieźnie, Namysłowie i Wędkowach k. Tczewa. Łącznie w Polsce Grupa VELUX i spółki siostrzane zatrudniają ponad 3500 osób.Od 2013 Grupa VELUX rozwija w spółce handlowej VELUX Polska w Warszawie centrum usług wspólnych, stopniowo zwiększając zakres działań. Zespół tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści, władający biegle kilkoma językami, którzy wspierają procesy finansowo-księgowe oraz podatkowe 51 spółek Grupy VELUX, ulokowanych w 22 państwach. Międzynarodowe środowisko oraz nowoczesne technologie i procesy sprawiają, że firma oferuje duże możliwości rozwoju, dbając jednocześnie o wysoką kulturę pracy, w której wspólne wartości odgrywają kluczową rolę. Początkującym pracownikom powierzamy odpowiedzialne i samodzielne zadania, a doświadczeni koledzy służą im radą i pomocą. To rezultat dużego zaufania, jakim obdarzamy wszystkich naszych pracowników. Oczywiście poziom zadań zależy od szybkości uczenia się i wcześniejszych doświadczeń, staramy się, aby były one ambitne, ale jednocześnie możliwe do zrealizowania przez pracownika o określonych kompetencjach. W firmie panuje atmosfera szacunku i współpracy, „która ułatwia zadawanie pytań i dzielenie się wiedzą. Dla kogoś, kto dopiero rozpoczyna karierę zawodową, to świetne miejsce do rozwinięcia skrzydeł”.


W jakich obszarach mogą się rozwijać, jakie umiejętności zdobywać? Czego przede wszystkim może nauczyć się absolwent podejmujący pracę w Państwa firmie?

Stale poszukujemy utalentowanych kandydatów zarówno w klasycznych obszarach działalności, takich jak sprzedaż, marketing, obsługa klienta czy zarządzanie procesami produkcyjnymi, jak również talentów, które będą wspierać centrum usług wspólnych finansowo-księgowych. Absolwenci mają szansę zdobyć u nas cenne doświadczenie w pracy z procesami, a poprzez uczestnictwo w międzynarodowych grupach projektowych stają się partnerami biznesowymi dla lokalnych spółek. Każdy dzień to również okazja do wymiany doświadczeń z kolegami z innych rynków.

Na jakie wartości kładą Państwo nacisk, co Państwa wyróżnia na tle innych pracodawców?

Grupę VELUX charakteryzuje przyjazna skandynawska kultura pracy. Staramy się, aby nasi pracownicy zachowali work life balance, przy zachowaniu możliwości maksymalnego wykorzystania swoich zdolności i potencjału. Zgodnie z wizją naszego założyciela chcemy być Przedsiębiorstwem Modelowym tzn. tworzyć produkty potrzebne społeczeństwu, traktując jednocześnie swoich klientów, dostawców, pracowników i współudziałowców lepiej niż większość innych firm. Firma VELUX to także coś więcej, to pięć wartości, głęboko zakorzenionych w kulturze firmy, które określają to, kim jesteśmy, jak pracujemy i w jaki sposób kształtujemy wpływ społeczny. Staramy się przyciągnąć do organizacji osoby o wysokich kompetencjach funkcjonalnych i pasji do wykonywanego zawodu. Cenimy zaangażowanie i sumienność, samodoskonalenie, własną inicjatywę i wzajemny szacunek. Odważnie i energicznie kroczymy do przodu, głęboko wierząc, że „jeden eksperyment jest lepszy niż tysiąc opinii ekspertów”.


Grupa VELUX przykłada dużą wagę do rozwoju pracowników: prowadzi szkolenia, rozmowy rozwojowe. Dlaczego jest to tak ważne? Na jakie umiejętności i kompetencje kandydatów kładzie się największy nacisk?
W naszej firmie staramy się,
aby: „Ci, którzy mają umiejętności mieli również możliwości”, dlatego dużą wagę przykładamy do rozwoju naszych pracowników. Staramy się mądrze inwestować w szkolenia, a także, co równie istotne, umożliwiać pracownikom nabycie wiedzy poprzez samodzielne wykonywanie zadań i udział w interdyscyplinarnych projektach. Na bieżąco przekazujemy informacje zwrotne, aby cały czas się doskonalić. Szukamy osób, które potrafią docenić wartości naszej firmy, otwartych na wielokulturową współpracę, ambitnych, nieobawiających się zmian.


Co wyróżnia pracę w centrum usług wspólnych w firmie VELUX?

Centra usług wspólnych Grupy VELUX mają dosyć unikalny charakter. Podejmując decyzje dotyczące ich rozmieszczenia, kierowaliśmy się założeniem maksymalizacji wartości dodanej dla spółek VELUX. Funkcjonujemy w 7 lokalizacjach na całym świecie, w tym w Polsce. Centrum w Warszawie ma dla nas strategiczny charakter. Wykonujemy czynności kontrolne w obszarach finansowo-księgowych, zadania związane z podatkami pośrednimi, a wkrótce również zaangażowani będziemy w procesy zakupowe. Nasi partnerzy biznesowi to ponad 50 spółek VELUX na całym świecie. Każdy pracownik rozumie, w jaki sposób przyczynia się do rozwoju naszej firmy, jaką wartość dodaną tworzy. Dbamy o dobrą atmosferę i chcemy, by nasi pracownicy mieli wpływ na funkcjonowanie firmy i realizację swoich zadań w najbardziej optymalny sposób. Stąd wspólne, cykliczne dyskusje o jakości naszych procesów, obszarach rozwoju, nowych pomysłach. Pracujemy blisko z naszymi kolegami w spółkach VELUX na całym świecie. To realna i codzienna współpraca, dlatego niezbędnajest dobra znajomość języków obcych, a także otwartość na odmienność kulturową.


W jaki sposób można do Państwa aplikować?
Na stronie internetowej zamieszczamy aktualne oferty pracy
www.velux.pl/o-grupie-velux/praca, a nasz dział HR służy pomocą, jeśli tylko pojawią się pytania. Bywamy również na różnych targach pracy na zaprzyjaźnionych uczelniach.